Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

Onderstande lijst is geldig vanaf het studiejaar 2017-2018.
(Door op de naam van de cursus te klikken zijn de cursusbeschrijvingen te lezen [functie nog niet geheel bereikbaar!!!])

Az alábbi táblázat a tanulmányaikat a 2017-2018-as tanévben megkezdő diákokra érvényes.

Code BBN- Vak Semester en aantal lesuren per week Type Studiepunten

Voorwaarde

Verplichte opleidingsfase
a. Inleidende fase (22 ECTS)
Taalverwerving (14 ECTS)
NED11-101 Taalverwerving 1. 1 8 W 7  
NED11-102 Taalverwerving 2.  2 8 W 7 NED11-101
Inleidende vakken
NED17-141 Cultuurgeschiedenis 1 2 H 4  
NED17-142 Academische competenties 1. 2 2 H 4 NED11-101
Taalexamen (0 kredit)
NED-001 Basisexamen Nederlandse taal* 2 0 Exam 0 (NED11-102, -302)
b. Gevorderde fase (80 ECTS)
Taalverwerving (19 ECTS)
NED15-201 Taalverwerving 3. 3  6 W 7 NED-001
NED15-202 Taalverwerving 4.  4  6 W 7 NED15-201
NED15-203 Taalverwerving 5.  5  3 W 5 NED15-202
Taalkunde (18 ECTS)
NED-301 Basisgrammatica 1. 1 2 W 4  
NED11-302 Basisgrammatica 2.  2 2 W 4 (NED-301)
NED15-311 Grammatica en klankleer van het Nederlands 3 2 H 5 NED-001
NED15-312 Inleiding in de taalkunde  4 2 H 5 NED-001, (NED15-311)
Literatuur (20 ECTS)
NED17-401 Moderne Nederlandstalige letterkunde (hoorcoll.) 3  2 H 5 NED-001, (NED17-142), =NED17-402
NED17-402 Moderne Nederlandstalige letterkunde (werkcoll.) 3  2 W 5 =NED17-401
NED17-411 Historische letterkunde (hoorcoll.) 4  2 H 5 NED17-142, =NED17-412
NED17-412 Historische letterkunde (werkcoll.) 4  2 W 5 =NED17-411
Vakkenis 1. (10 ECTS)
NED17-501 Academische competenties 2. 3  2 W 3 NED-001, NED17-142
NED11-502 Cultuur en mediawetenschap 1. 4  2 H 3 NED15-201
NED15-503 Leeslijst voor scriptie 5  2 con. 4 NED15-202
Vakkenis 2. (13 ECTS)
NED17-601 Cultuur en mediawetenschap 2. 5  2 H 5 NED15-202
NED17-602 Taalverwerving 6.  6  3 W 4 NED15-203
NED17-603 Scriptiecollege 6  2 W 4 (NED17-503)
Keuzevakken
Specialisatietrajekt Neerlandistiek (50 ECTS)
NED15-701 Woordenboekengebruik en woordeschatuitbreiding 3 2 W 5 NED-001
NED15-711 Vertaalcollege  4 2 W 5 NED15-201
NED15-712 Vergelijkende land en volk 5 2 W 5 (NED15-202)
NED-720 'Elck syn waerom' workshop 5 2 W 5 (NED15-202)
NED17-722 Zakelijke communicatie 5-6 3 W 5 (NED15-203)
NED15-731 Specialisatiecollege 1.  5-6 2 W 5 (NED15-202)
NED15-741 Specialisatiecollege 2.  5-6 2 W 5 (NED15-202)
NED17-751 Specialisatiecollege 3.  5-6 2 W 5 (NED15-202)
NED17-761 Specialisatiecollege 4.  5-6 2 W 5 (NED15-202)
NED17-762 Moderne taalbeschouwing 5-6 2 W 5 (NED17-202)
Afsluitingsfase (scriptie en afstluitingsexamen) (4 ECTS)
NED17-SZD Scripti 6 0 Scr 4 (NED17-603)
  Afsluitingsexamen 6 0 AEx 0 (Szakdolgozat)
             
  Aantal lesuren en ECTS zonder specialisatietraject   896   106  
  Aantal lesuren en ECTS met specialisatietraject   1190   156  
W: werkcollege; H: hoorcollege; Exam: examen; Scr: scriptie; AEx: afsluitingsexamen; con: consultatie

** mag niet worden herhaald in hetzelfde semester
Code zonder haakjes: sterke voorwaarde; d.w.z. de cursus moet worden afgerond in het vorige semester.
Code tussen haakjes: zwakke voorwaarde; d.w.z. de cursus kan worden afgerond in hetzelfde semester.
Code met gelijkteken: de cursus moet worden afgerond in hetzelfde semester.

neptun.elte.hu/

Zoeken

Facebook