Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

Code: BBN-NED 11-301/302
Titel vak: Grammatica 1-2
Docent: Orsolya Varga
Voertaal: Nederlands/Hongaars
Opleidingsfase: BA1, 1ste en 2de semester
Onderwijsvorm: werkcollege
Aantal lesuren per week: 3
Studiepunten: 4

Leerdoelen
De studenten maken kennis met de grammatica van het Nederlands op basisniveau. Aan het eind van het tweede semester zijn de studenten in staat om voor het basisexamen te slagen.

Beschrijving
Elke week komt een grammaticaal probleem aan de orde die aan de hand van verschillende opdrachten geoefend wordt.

Evaluatie
De studenten krijgen het gemiddelde van de cijfers voor de 3 toetsen tijdens het semester

Criteria voor een testimonium
• maximaal 3 gemiste lessen
• actieve participatie
• de uitvoering van alle opdrachten
• het schrijven van drie toetsen tijdens het semester

Literatuur
Mollay, Erzsébet: Basisgrammatica voor studenten Nederlands. ELTE Eötvös Kiadó. 2008.
A.M. Fontijn& A.Pescher-ter Meer: Nederlandse Grammatica voor anderstaligen
Nederlands Centrum Buitenlanders, Utrecht. 1985.
Zelenka, Eszter& Jan Pieter Struiving: Nederlandse grammatica voor beginners. 1996.
Florijn & Lalleman & Maureau: De regels van het Nederlands. Groningen: Wolters-Noordhoff. 1994.

Zoeken

Facebook