Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

De Vakgroep Nederlands op de Faculteit der Letteren van de Eötvös Loránd Univesiteit zet zich met volle overtuiging in voor het bevorderen van de vrije meningsuiting en het respecteren van de menselijke waardigheid onafhankelijk van etnische afstamming, socioculturele afkomst, geslacht, geloof- of levensbeschouwing, seksuele geaardheid, handicap, politieke of andere overtuiging. Omdat wij diversiteit en respectvolle communicatie essentieel achten, verwachten wij dezelfde gezindheid van alle studenten en stafleden van de vakgroep zowel in hun alledaagse als hun professionele communicatie en omgang.

Zoeken

Facebook