ELTE Néderlandisztika Tanszék

Az ELTE BTK Holland tanszéke elkötelezetten támogatja a véleménynyilvánítás szabadságát valamint az emberi jogok és méltóság tiszteletben tartását etnikai és szocio-kulturális háttér, nem, vallás, szexuális irányultság, fogyatékosság, politikai vagy más vélemény szerinti különbségtétel nélkül. Mivel a sokszínűséget és a tiszteletteljes kommunikációt alapvetőnek tartjuk, ugyanezt az elkötelezettséget várjuk el a tanszék valamennyi egyetemi polgárától mindennapi és szakmai megnyilvánulásaikban.

Facebook