ELTE Néderlandisztika Tanszék

További részletekhez ld. a Magyar Tudományos Művek Tárát.

  • Nagy, R. (2004). Enkele opmerkingen over leenfonologie. (H. van Uffelen, Szerk.) AMOS - Elektronisch Tijdschrift voor de Neerlandistiek, 1(3).
  • Nagy, R. (2006). Fonetica, fonologie en uitspraakonderwijs. In Praagse perspectieven 4. (o. 99-108). Praag: Universitaire Pers.
  • Nagy, R. (2008). Enkele diachrone aspecten van de Franse invloed op de Nederlandse fonologie. In Acta Neerlandica, Bijdragen tot de Neerlandistiek (o. 33-44). Debecen: Debrecen University Press.
  • Nagy, R. (2008). Leenfonemen: lastige niewkomers? In Praagse perspectieven 5. (o. 141-165). Praag: Universitaire Pers.
  • Nagy, R. (2011). Kölcsönszavak fonológiai integrációja a holland nyelvben (Doktori disszertáció/Doctoral Dissertation/Proefschrift). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest.
  • Nagy, R. (2011) Transcriptie: Brug over troebel water? In Nederlands in het perspectief van uitspraakverwerving en contrastieve taalkunde. Lage Landen studies 2. Academia Press: Gent.
  • Nagy, R. (2012) Leenfonemen: ouderdon en inburgering Korte geschiedenis van de inburgering van de [ʃ] en de [ʒ] in het Nederlands­. In n/f . Tijdschrift van de 'Association des néerlandistes de Belgique francophone et de France'.
  • Nagy, R. (2015). Op weg naar een doelgerichter universitair NT2-uitspraakonderwijs. Contrastieve uitspraakanalyse Hongaars-Nederlands. In Taal toetsen (pp. 161–187). Debrecen: Debrecen University Press.
  • Nagy, R. (szerkesztés alatt) Nederlandse fonetiek en fonologie voor Hongaarstaligen/Holland fonetika és fonológia magyarajkúaknak.

Facebook