ELTE Néderlandisztika Tanszék

2016-2017 II. félév

 

Titel vak: Literair vertalen

Code: Nedd12-302

Docent: Judit Gera

Voertaal: Hongaars, Nederlands

Opleidingsfase: Ma1, 2de semester

Onderwijsvorm: werkcollege

Aantal lesuren per week: 3

Studiepunten: 3

Rooster: vrijdag 14:00-16:00, lokaal 155)

Leerdoelen

Studenten leren hoe ze een Nederlandstalig literair werk in het Hongaars kunnen vertalen, hoe ze een Hongaarstalige literaire tekst construeren. Zijn er criteria voor een goede vertaling? Indien niet, waarom niet, indien wel, waarom wel. Hoe begint literair vertalen? Wat zijn de verschillende fasen van literair vertalen? Tijdens het vertaalproces maken ze zich van deze fasen bewust: hoe interpreteren ze de te vertalen tekst, welke keuzes moeten ze maken, welke stijlkenmerken heeft de tekst, kunnen deze gehandhaafd blijven of niet, wat zijn realia en welke mogelijkheden er bestaan om realia te vertalen.

Beschrijving

Studenten vertalen de de novelle Fort Europa van Tom Lanoye (1999). Ze geven eerst hun eigen interpretatie van de tekst. Daarna lezen ze enkele studies over het verhaal. Op elke les wordt de vertaling van een of twee studenten centraal gesteld. Studiegenoten oefenen kritiek uit op de vertaling. Op grond van een vertaaldagboek geven studenten argumenten voor hun vertaalkeuzes.

Opbouw cursus

Elke week vertalen studenten een onderdeel van de novelle. Ze treden afwisselend als vertaler en criticus op.

Evaluatie

Op grond van de op tijd ingeleverde vertalingen, vertaaldagboeken en activiteit op de les op een schaal van 1 tot 5.

Criteria voor een testimonium

Maximaal 3 gemiste lessen, actieve participatie en de uitvoering van alle opdrachten.

Studiemateriaal

Tom Lanoye: Fort Europa (1999)

Literatuur

Aanbevolen: Uit: Ton Naaijkens et al (eds): Denken over vertalen. Tekstboek vertaalwetenschap. Nijmegen: Vantilt, 2004.

Diederik Grit: 'De vertaling van realia'.

Peter verstegen: 'Vertaalcriteria en vertaalkritiek'.

Kitty M. van Leuven-Zwart: 'Een goede vertaling, wat is dat?'.

Jacqueline Hulst: 'Het product centraal: criteria en methoden voor de evaluatie van vertalingen'.

Tom Lanoye: Fort Europa

http://www.lanoye.be/tom/wp-content/uploads/2012/10/Fort-Europa.-Hooglied-van-versplintering.pdf

 

Tom Lanoye over 'Fort Europa', taal, macht en democratie

http://www.oorgetuige.be/archive/2008/01/11/tom-lanoye-over-fort-europa-taal-macht-en-democratie.html

Europees Referentiekader Literair Vertalen (PETRA-E)

http://petra-educationframework.eu/nl/

Beoordelingsformulier Nederlands Letterenfonds

 

Titel vak: Literaire knooppunten 4:

Nederlandse literatuur in beweging. Cultuurbemiddelaars – methode, concepten, problemen (onderzoekscollege)

Code: NEDD-12 313, NEDD-12 212

Docent: Judit Gera

Mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tijd en plaats: donderdag 15:00-17:15, lokaal 155

Voertaal: Nederlands/Hongaars

Vorm: werkcollege

Niveau: MA 1ste jaar, MA 2de jaar

Krediet: 5

Spreekuur: Donderdag 14:00-15:00

Cursusbeschrijving:

Doelstelling:Studenten maken kennis met het onderzoek naar cultuurbemiddelaars en literaire receptie. Het betreft zowel theoretische benaderingen en vraagstellingen als het toepassen hiervan  op Hongaarse en Nederlandse cultuurbemiddelaars uit de negentiende en twintigste eeuw.  Het doel van de cursus is een tentoonstellingstekst te schrijven voor de website nedcult.hu. Op grond van dit werk wordt de tentoonstelling Cultuurbemiddelaars tussen Nederland en Hongarije rond de vorige eeuwwisseling in november 2017 in Het Onderzoekscentrum Culturele Transfer de Lage Landen en Hongarije gehouden.

Beoordeling en cijfers: De studenten maken een samenvatting van de kernideeën van elk artikel (leesopdracht) en formuleren voor de les drie relevante vragen die in het artikel geproblematiseerd worden (300-400 woorden per artikel). Daarnaast bewerken studenten leven en werk van een cultuurbemiddelaar in kleinere groepen. Ze schrijven en redigeren elke week een opstel over een casus. Ze werken aan een schriftelijk onderdeel van de tentoonstellingscatalogus dat ze aan het eind van het semester inleveren.

Opbouw van de cursus:

Week 1 (16 februari): Afspraken en planning, introductie

Week 2 (23 februari)

Theorie:

Leesopdracht: Petra Broomans: 'Zichtbaar in de canon. Spelregels voor cultuurbemiddelaars. Spelregels voor cultuurbemiddelaars.' In : Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde. 128, 3/4, p. 256-275. http://docplayer.nl/24593738-Petra-broomans-zichtbaar-in-de-canon-spelregels-voor-cultuurbemiddelaars.html

Casus 1a

Week 3 (2 maart)

Casus 1b

 • Karel Szalay: Werk

 • Anthologie Holland költőkből

http://mek.oszk.hu/09500/09568/09568.htm

Week 4 (9 maart) – Casus 1c

 • Redactie onderdeel Karel Szalay

Week 5 (16 maart) – Casus 2a

Theorie:

Leesopdracht: Cees Koster: 'Translation History: Between Micro- and Macro- narratives' In: Petra Broomans & Sandra van Voorst (eds), Rethinking Cultural Transfer and Transmission. Reflections and New Perspectives. Groningen: Barkhuis 2012, pp. 49 – 60.

 • Zsigmond Nagy: Leven

 • Levensbericht van Dr. Zsigmond Nagy

http://www.dbnl.org/tekst/_jaa003192301_01/_jaa003192301_01_0012.php

+ eigen onderzoek

Week 6 (23 maart) – Casus 2b

 • Zsigmond Nagy: Werk

 • Vertaling van Vondels Lucifer

Week 7 (30 maart) Casus 2c

 • Redactie onderdeel Zsigmond Nagy

Week 8 (6 april) – Casus 3a

Theorie:

Leesopdracht: Reine Meylaerts & Maud Gonne: ''Transferring the city – transgressing

borders: Cultural mediators in Antwerp (1850–1930)' In: Translation Studies, 7:2, 133- 151.

 • Géza Antal: Leven – eigen onderzoek

Week 9 (12 april) –- geen les in verband met lentevakantie

Week 10 (20 april) Casus 3b

 • Géza Antal: Werk

 • Vertaling van Robert Fruin: Tien jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog. 1588-159. Den Haag: Martinus Nijhoff 1861.

Week11 (27 april) Casus 3c

 • Redactie onderdeel Géza Antal

Week 12 (4 mei) Casus 4a

Theorie:

Leesopdracht: Petra Broomans & Marta Ronne: 'Gendering Cultural Transfer and Transmission History' In: Petra Broomans & Sandra van Voorst (eds), Rethinking Cultural Transfer and Transmission. Reflections and New Perspectives. Groningen: Barkhuis 2012, pp.117 –- 130.

 • H.A.C. Beets-Damsté: Leven

Sivirsky Antal: “A holland-magyar kulturális csereforgalom kezdetei (Beets Adriaané (sic) szül. Damsté Helbertina Anna Cornelia 1871 –- 1954)” In: Uő: Magyarország a 19. századi holland irodalom tükrében. Budapest: Akadémiai kiadó 1973, pp.148 – 154.

http://www.dbnl.org/tekst/_jaa003195601_01/_jaa003195601_01_0005.php

http://www.absolutefacts.nl/vrouwen/data/beetsdamstehilbertine1871.htm

eigen onderzoek

Week 13 (11 mei) – Casus 4b

 • H.A.C. Beets-Damsté: Werk

 • Vertaling Van Kálmán Mikszáth: De wonderparaplu

Week 14 (18 mei) Casus 4c

 • Redactie onderdeel H.A.C. Beets-Damsté

 

 

 

2015-2016 I. félév / 1ste semester

 

BMA-NEDD12-111 Az irodalomtudomány módszertana (előadás) (Methodologie van de literatuurwetenschap)

BBN-NED12-112 Holland nyelvű kultúra: intermedialitás (Nederlandstalige cultuur: intermedialiteit)

BMA-NEDD12-310 Gender és posztkoloniális tanulmányok (Gender en postkoloniale studies)

 

Facebook