ELTE Néderlandisztika Tanszék

2015. 07. 10-én a Magyar Akkreditációs Bizottság akkreditálta az ELTE Néderlandisztika Tanszéke által indítandó Holland nyelv és kultúra tanára elnevezésű osztatlan tanári képzést. Nagy örömünkre szolgál, hogy 2016-tól tehát újra indul holland tanárképzés az ELTE-n!

A képzés tervezett tantárgyi felépítését az alábbi táblázat mutatja be.

Tantárgy neve
Nyelvgyakorlat 1-2
Kultúrtörténet 1-2
Nyelvi alapvizsga
Nyelvgyakorlat 3-4
A grammatika alapjai 1-2
A mai holland nyelv rendszere 1-2
Szótárhasználat és szókincsbővítés
Nyelvgyakorlat 5-6
Holland nyelvű kultúra:  intermedialitás
Fordítási gyakorlat
Modulzáró vizsga
Novellaelemzés
Szakmai nyelvi fejlesztés 1-3
Kultúra-és médiatudományi ismeretek
Kulturális és irodalmi csomópontok 1-2
Alkalmazott nyelvészet
Kötelezően választható szakkollégium: Nyelvi diverzitás/Irodalmi és kulturális recepció
Összehasonlító országismeret
Nyelv és társadalom
Szakszövegfordítás
Szabadon választhatók
A személyiségfejlődés és szocializáció pszichológiája előadás
A személyiségfejlődés és szocializáció pszichológiája szeminárium
Pedagógiai tapasztalatok, nézetek gyermekkép és egyéni sajátosságok
Szociál- és egészségpszichológia előadás
Szociál- és egészségpszichológia szeminárium
Nevelés és oktatás a változó társadalomban
Mindenki társadalma - Mindenki Iskolája
A tanulás pszichológiája előadás
A tanulás pszichológiája szeminárium
Tanulás és tanítás
A tanulás támogatása
Korszerű tanári mesterség – IKT
A pedagógus szerep pszichológiai nézőpontból
Tanári hatékonyságfejlesztő tréning
Tanári hatékonyságfejlesztő tréning
A holland nyelv oktatásának szakmódszertana 1-4
Összefüggő egyéni gyakorlatot kísérő szakos szeminárium 1
Összefüggő egyéni gyakorlatot kísérő szakos szeminárium 2
Szabadon választhatók
Anyanyelvi kritérium-vizsga
Szaktárgyi tanítási gyakorlat
Közösségi gyakorlat
Pedagógusként az iskola világában
Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 1
Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 2
Esetmegbeszélés
Az összefüggő egyéni gyakorlatot kísérő pedagógia-pszichológia szeminárium
Portfólió

Facebook