Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

Op 10.07.2015. heeft de Hongaarse Accreditatiecomissie (MAB)  het programma voor de lerarenopleiding van ELTE Vakgroep Nederlands  goedgekeurd.

Met groot genoegen delen wij mee dat de  lerarenopleiding op de ELTE Vakgroep Nederlands vanaf 2016 herstart wordt. 

(De Nederlandstalige cursussenlijst van de opleiding wordt binnenkort bekendgemaakt)

Zoeken

Facebook