Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

Külföldön kiadott könyv | Belföldön kiadott könyv | Nemzetközi folyóiratban vagy gyűjteményes kötetben megjelent tanulmány - A kandidátusi fokozat elnyerése óta | Nemzetközi folyóiratban vagy gyűjteményes kötetben megjelent tanulmány - A kandidátusi fokozat elnyerése előtt | Hazai folyóiratban vagy gyűjteményes kötetben megjelent tanulmány | Külföldön vagy belföldön kiadott kötet ill. folyóirat szerkesztése | Kritikák, recenziók, publicisztika | Tudományos munkák fordítása | Műfordítások (szépirodalmi művek)

Voor de meest recente lijst zie MTMT.

 

Boeken uitgegeven in het buitenland

1.   Zusterliefde. Middelburg: Stichting Kunstuitleen Zeeland, 2000

2.   Van een afstand. Multatuli’s Max Havelaar tegendraads gelezen. Amsterdam: Veen, 2001

3.   Inleiding literatuurgeschiedenis voor de internationale neerlandistiek (A. Agnes Snellerrel). Hilversum: Verloren, 2010

4.    Structures of Subjugation in Dutch Literature. Cambridge: Legenda 2016.

http://www.mhra.org.uk/publications/Structures-Subjugation-in-Dutch-Literature

 

Boeken uitgegeven in Hongarije

1.   A hétköznapi világ bűvölete. Tanulmányok a holland festészet és irodalom kapcsolatáról a századfordulón és a harmincas években. Budapest: ELTE Eötvös kiadó, 2000

2.   Kép és tükörkép. A flamand szimbolizmus az irodalomban és a festészetben. 2002, Budapest: Fekete Sas kiadó, 2002

3.   Tussen literatuur en schilderkunst. Essays over literatuur en schilderkunst in Nederland en Vlaanderen in de moderne periode. Budapester Beiträge zur Germanistik. 47. Budapest, 2005.

4. Gera Judit - Vesztergom Janina (red.): Oda-vissza. A kulturális transzfer folyamatai Hollandia, Flandria és Magyarország között. Budapest: ELTE Eötvös kiadó [Heen en weer. Processen van culturele transfer tussen Nederland, Vlaanderen en Hongarije].

URL: http://www.eltereader.hu/kiadvanyok/gera-judit-vesztergom-janina-szerk-oda-vissza-a-kulturalis-transzfer-folyamatai-hollandia-flandria-es-magyarorszag-kozott/

 

Artikelen in internationale tijdschriften en bundels

Na verdediging proefschrift

 

1.   'Hongaarse neerlandici avant la lettre. De kring rond Nicolaas en Adriaan Beets' in: Matthias Hüning, Jan Konst & Tanja Holzhey (red.): Neerlandistiek in Europa. Bijdragen tot de geschiedenis van de universitaire neerlandistiek buiten Nederland en Vlaanderen. Münster/New York/München/Berlin: Waxmann 2010, pp.251-262.

2.   'Tine: stem of tegenstem?' Over Multatuli Jaargang 32/64, 2010, p. 83-88.

3. 'We zijn de geschiedschrijvers van de tegenwoordige tijd...'. De Eerste Wereldoorlog bij Stijn Streuvels en Zsigmond Móricz in: Stijn Vanclooster & Marcel De Smedt (red.): Stijn Streuvels en de Europese literatuur. Jaarboek Stijn Streuvelsgenootschap 2009, p. 123-143.

4.   'Hendrik Conscience, De Leeuw van Vlaanderen (1838) en Geertruida Bosboom Toussaint, Het Huis Lauernesse (1840)'. in: Z. Hrncirová, E. Krol et al (red.): Praagse Perspectieven 5.Praag: Universitaire pers. p. 289-300.

5.   Multatuli négy élete Magyarországon. A Max Havelaar c. regény magyar fordítástörténete. (Holland-magyar kulturális kapcsolatok: konferenciaelőadás 2008. november Debrecen. Megjelenés alatt)

6.   Modernisme in het stadsgedicht Avondlied van Paul van Ostaijen. In: Neerlandica IV. De beste vriend van de zomercursus. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Philosophica. Philologica 98-2008. Olomouc 2008, 59-62.

7.   De vier levens van Multatuli in het Hongaars. Over Multatuli. 2007/Jaargang 29/59. 51-68.

8.   A Post-Colonial and Feminist Approach to Multatuli's Max Havelaar. in: Dirk Hohnsträter - András Masát (reds): Jahrbuch der ungarischen Germanistik 2006. Budapest - Bonn 2006. 35-41.

9.   Vrouwelijk volwassen worden in Nederland en Hongarije. Een vergelijkende studie van Carry van Bruggen en Margit Kaffka. in: Czarnecka,B. - Kalla, B. - Sneller, A (reds): Volwassen worden als cultureel feit en literair motief. Wroclaw, 2007, 165-176

10.   (Anti-)Koloniale tekststrategieën in Tjoet Nja Din. in: G. Pusztai et al (reds): Madelon Lulofs. Acta Neerlandica. Bijdragen tot de Neerlandistiek Debrecen. 5/2007. 145-168.

11.   Receptie van de Nederlandstalige cultuur in Hongarije in het laatste decennium (1995-2005). Neerlandica Extra Muros. Jaarg. 44 nummer mei 2006. 33 – 44.

12.   "Welk eene bende".  Over de bundel karakterschetsen "De Nederlanden" uit 1841. in: Z. Klimaszewska (red.): Culturele identiteit in het nieuwe Europa. Warszawa 2005, 75-82.

13.   De 'ander' in de bundel karakterschetsen De Nederlanden uit 1841. in: In Memoriam Katalin Damokos. Debrecen, 2005.

14.   De kruidenier als stereotype in de Nederlandse cultuur. in: Z. Hrncirová et al (reds): Praagse Perspectieven 3, Praag, 2005, 33-44.

15.   The Voice of Circe. in: E. Kulcsár-Szabó-K. Manherz-M. Orosz (eds): "das rechte Mass getroffen". Festschrift für László Tarnói zum 70. Geburtstag. Berlin-Budapest, 2004. 215-223.

16.   Inleiding. in: In zee met elf Hongaren. Budapest, 2004. Magyar Könyvalapítvány. 45.

17.   A. Agnes Snellerrel: De Mensheid van Arnon Grunberg. AMOS Elektronisch Tijdschrift voor de neerlandistiek in Midden-en Oost-Europa. 2004/Jaarg.1/2. www.ned.univie.ac.at/CMS/Comenius/Amos/Tijdschrift/

18.   'Heldere ondoorgrondelijkheid'. Reconstructie van een vertaalproces. in: A.J. Gelderblom et al (reds.): Nederlandistiek de grenzen voorbij. Handelingen Vijftiende Colloquium Neerlandicum. Groningen, 2004. Internationale Vereniging Neerlandistiek. 491-497.

19.   De stem van Kirke. Tijdschrift voor Genderstudies. 2004/7/2. 15-27.

20.   Die Geschichte einer Übersetzung. in: Herbert van Uffelen et al. (red.): Sprachenpolitik und Integration. Texte zu den Österreichisch-Niederländisch-Flämischen Sommerkollegs in Stadtschlaining. Wiener Broschüren zur niederländischen und fläischen Kultur; 13. Wien, 2004. 99-110.

21.   Max Havelaar tegendraads gelezen. in: S. Kiedron-A.Schubert (reds.): 170 jaar neerlandistiek in Silezië. Wroclaw, 2002. 111-118.

22.   ‘Amsterdam. Amsterdam’. in: Wat is Nederlands nog in dit land?, Breda 2002. Uitgeverij De Geus. 85-104.

23.   How did Karel van de Woestijne read the Early Flemish Paintings? in: M. Erb et al (ed.): "und Thut ein Gnügen Seinem Ambt". Festschrift für Karl Manherz zum 60. Geburtstag. Budapest, 2002. 309-314.

24.   Hoe las Karel van de Woestijne Pieter Bruegel? Over In Voto (1914). in: Zdenka Hrncirová (red.):  En niemand zo aardig als zij... Opstellen voor Olga Krijtová.. AMOS-REEKS, deel 5. Praag, 2001. 53-62.

25.   Hoe las Karel van de Woestijne de Vlaamse Primitieven?  De brakke hond. Driemaandelijks literair tijdschrift met neus. 2001 ősz  no. 72. 155-161.

26.   Over het eerste deel van de Inleiding van Kloos. in:. Uit het pak van Sjaalman. Cahiers voor Neerlandistiek 6. Budapest, 2000. Néderlandisztikai Központ. 10-21/11-22.

27.   Frederik van Eeden: Feminist of antifeminist? Mededelingen van het Frederik van Eedengenootschap, 1999. XLIV. december. 20-27.

28.   Artistic Parallels. Herman Gorter’s Poem ‘Ik ben alleen in het lamplicht’ and Vincent van Gogh’s ‘Gauguin’s stoel’. Dutch Crossing 1998. Vol. 22 No.1. London 126-138.

29.   Béla Balázs en Menno ter Braak. in: Dirk de Geest-Hendrik van Gorp (red.): Extra Muros, Langs de Wegen. Opstellen voor Marcel Janssens. Leuven, 1997. Universitaire Pers Leuven. 41-48.

30.   Op zoek naar een definitie van het geheimzinnige element x. Artistieke parallellen tussen het gedicht De Molen door J.H.Leopold en de schilderkunst van Piet Mondriaan in de periode 1908-1914. in: Literatuur (Amsterdam), 1999/3  jrg. 16, mei-juni, p.138-144.

31.   Biography as Mirror of the Biographer. Neohelicon, 1996. XXIII 1. 251-264.

32.   Ein Buch über Belgien für Ungarn übersetzen - ist das möglich? Probleme beim Übersetzen des Werkes Het Belgisch Labyrint von Geert van Istendael. in: Der Niederländische Sprachraum und Mitteleuropa.  Wien, 1995. Böhlau. 95-102.

33.   Béla Balázs and Menno ter Braak. Neohelicon, 1993. XX 2. 313-322.

34.   Frederik van Eeden in Hongarije. Het Oog in 't Zeil, 1992. jaarg. 9, nummer 3.  60-61.

35.   Vertalen in Hongarije. Dietsche Warande&Belfort, 1992. NR 5, Leuven,  604-607.

 

Vóór verdediging proefschrift

1.    Stages in the Development of Dutch Fiction.  Neohelicon, 1991.XVIII 1, Budapest-Amsterdam,  225-238.

2.    Frederik van Eeden and Lev Tolstoy. Dutch Crossing, 1991.  Number 43, 23-35.

3.   'De koele meren' in een wereldliteraire context. Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap,1990. Nummer 36, 45-55.

4.   An Analysis of Hedwig's Dreams in the Novel of Frederik van Eedens "Van de koele meren des doods". Dutch Crossing, 1990. Number 40,  83-94.

5.   Verschillende aspecten van Frederik van Eeden's "Van de koele meren des doods". in: Handelingen Tiende Colloquium Neerlandicum, Gent, 1988. 273-276.

6.   Medieval Motifs in Frederik van Eeden's Novel "Van de koele meren des doods."  Dutch Crossing, 1988, Number 36,  66-72.

7.   Frederik van Eeden en Vincent van Gogh. Mededelingen van het Frederik van Eeden-Genootschap. 1988, Nummer 32,  28-36.

8.   Confessions from The Hague, Records from St. Petersburg. Dutch Crossing, 1987, Number 32, 28-45.

 

Artikelen, essays in Hongaarse tijdschriften en bundels

1.   Utószó. In: Bernlef: Agyrémek. Ford.: Wekerle Szabolcs. Budapest: Gondolat 2008

2.   Utószó. In: F. Bordewijk: Karakter. Ford.: Varga Orsolya. Budapest: Gondolat 2008

3.   Párviadal Oostendéért – holland-flamand irodalmi tárlat. in: Gera Judit (szerk.): Párviadal Oostendéért. Modern flamand-holland elbeszélések. Budapest: Nagyvilág 2008, 393-400.

4.   Willem Elsschot, az antwerpeni kisember költője. Utószó. in: Willem Elsschot: Sajt/Lidércfény. Ford. Wekerle Szabolcs és Gera Judit. Budapest: Gondolat 2008, 244-251.

5.   Utószó. in: Leon de Winter: SuperTex. Budapest: Gondolat 2008, 323-333.

6.   Nescio miniatűr forradalmárai. Utószó. in: Nescio: Az élősködő. Titánok. Költőcske. Ford.: Fenyves Miklós. Budapest: Gondolat 2007. 201-208.

7.   Marga Minco és a Shoah mikrovilága. Utószó. in: Marga Minco: Az üveghíd. Ford.: Gera Judit. Budapest: Gondolat 2007. 129-136.

8.   Vázlat a belgiumi flamand irodalomról és kultúráról. Nagyvilág. 2006. május 359 – 367.

9.   Gondolatok Paul van Ostaijen Brueghel tanulmányáról. Tariménes. 2005. december 41-47.

10.   Isaac Israëls: a hétköznapok krónikása avagy az "utca az én szalonom". Múlt és Jövő. 2003/2. 30 -41.

11.   Egy fordítás története. Marga Minco A lakcím c. novellájának fordításáról. Múlt és Jövő, 2003/2, 78-83.

12.   Jozef Israëls. Múlt és Jövő. 2002/23, 69-81.

13.   Frederik van Eeden, az első holland pszichiáter és a képzőművészet. Lege Artis Medicinae 2000/10, 81-88.

14.   Kloos Bevezetésének első részéről. in: A Sálas csomagjából. Néderlandisztikai füzetek 6. Budapest, Germanisztikai Intézet, 2000. 10-21/11-22.

15.   A beszélő és vissza beszélő nyelv. Vázlat a modern holland-flamand költészetről. Parnasszus, 1999, V/3, 92-98.

16.   Menno ter Braak és Pieter Saenredam. A holland identitás elemei. Holmi 1999. XI/5, 633-638.

17.   A hiány szimbolikája. Filológiai közlöny,1997.  95-103.

18.   A művészet útja a fizikai szférából a szellem birodalmába. Párhuzamok J.H. Leopold A malom c. verse és Piet Mondriaan 1908-1914-es korszakának festészete között. Balkon, 1998. 11, 913.

19.   Huizinga, a rejtőzködő. Bevezető tanulmány in: Huizinga,  a rejtőzködő. Budapest, 1999, Balassi kiadó, 11-46.

20.   Hollandia szellemi ismérve. Bevezető tanulmány in: Huizinga a rejtőzködő. Budapest, 1999. Balassi kiadó, 89-91.

21.   Jan Veth élete és műve. Bevezető tanulmány in: Huizinga a rejtőzködő. Budapest, 1999. Balassi kiadó, 131-136.

22.   "Belgák pedig nincsenek..." Magyar Napló,   1996. V-VI, 18-19.

23.   Mit mond nekünk a modern holland irodalom? Magyar Napló, 1996, X, 17-18.

24.   A holland-flamand irodalom műfordítási sajátossága: egy nyelv, két kultúra. in: Hans-Henning Paetzke (szerk.): Előadások a műfordításról, Collegium Budapest, 1996.  130-140.

25.   Uram...jó és szép a Te világodban élni...". BUKSZ, 1994. Tél, 502-505.

 

Redactie tijdschrift of bundel

1.   Németalföldi irodalom a középkorban Szöveggyűjtemény. ELTE, Budapest, Germanisztikai Intézet, 1984. 463 oldal.

2.   Holland irodalom a 17. Században.  Szöveggyűjtemény. ELTE, Budapest, Germanisztikai Intézet, 1988. 340 oldal.

3.   Holland irodalom a 19. században.  Szöveggyűjtemény. ELTE, Budapest, Germanisztikai Intézet, 1995. 292 oldal.

4.   Modern holland-flamand költészet. Szöveggyűjtemény. ELTE, Budapest, Germanisztikai Intézet, 1996. 164 oldal.

5.   Holland-flamand szimbolista költészet. Szöveggyűjtemény. ELTE, Budapest, Germanisztikai Intézet, 1997. 120 oldal.

6.   Tizenhetedik századi németalföldi festészet. Szöveggyűjtemény. ELTE,Budapest, Germanisztikai Intézet, 1997. 132 oldal.

7.   Enteriőr oroszlánnal. Holland-flamand elbeszélések. Műfordítás antológia. ELTE, Budapest, Germanisztikai Intézet, 1993

8.   A lepke. Holland-flamand elbeszélések. Műfordítás antológia. ELTE, Budapest, Germanisztikai Intézet, 1995. 50 oldal.

9.   Magyar Napló, Európai figyelő, flamand irodalmi összeállítás. 1996, május-június.

10.   Magyar Napló, Európai figyelő, holland irodalmi összeállítás1995, október.

11.   Eric de Kuyper: Mama. Műfordításkötet bevezető tanulmánnyal. Néderlandisztikai füzetek 2. Budapest, 1998, Néderlandisztikai Központ.88.

12.   O. Vandeputte: A németalföldi nyelv. Rekkem, 1996. 64 oldal.

13.   Hugo Brems & Ad Zuiderent: Kortárs holland-flamand költők. Rekkem, 1998.112 oldal.

14.   Jaap Goedegebuure & Anne Marie Musschoot: Kortárs holland-flamand prózaírók. Rekkem, 1998. 128 oldal.

15.   J.A. Kossmann-Putto & E.H. Kossmann: Németalföld. Észak- és Dél-Németalföld  története. Rekkem, 1998. 61 oldal.

16.   Magyar Lettre Internationale, 1996, őszi szám, holland összeállítás

17.   Magyar Lettre Internationale, 1999, tavaszi szám, flamand összeállítás

18.   Mollay Erzsébet: A holland-magyar kéziszótár szerkesztési elvei. Néderlandisztikai füzetek 3. Budapest, 1998. Néderlandisztikai Központ.92 oldal.

19.   Kortárs Benelux költészeti panoráma. Parnasszus, 1999 ősz. 69-124.

20.   Huizinga-tanulmányok. (Balogh Tamással és Törő Krisztinával.) Néderlandisztikai füzetek 4. Budapest, 1999. Néderlandsiztikai Központ.108 oldal.

21.   Huizinga, a rejtőzködő. (Balogh Tamással). Budapest, Balassi kiadó, 1999. 199 oldal.

22.   Hadewych.  Néderlandisztikai füzetek. 5. Budapest, 2000. Néderlandisztikai Központ. 169 oldal.

23.   A Sálas csomagjából. Uit het pak van Sjaalman. Néderlandisztikai füzetek 6. Budapest, 2000. Néderlandsiztikai Központ. 191 oldal.

24.   Mollay Erzsébet: Németalföldi közmondásszótár bevezető tanulmányokkal. Néderlandisztikai füzetek 7.  Budapest, 2000. Néderlandisztikai Központ. 115 oldal.

25.   Magyar Lettre Internationale, 2002 őszi szám, holland összeállítás

26.   Múlt és Jövő, 2003 nyár, holland tematikus különszám, 128 oldal.

27.   In zee met elf Hongaren. Budapest, 2004. Magyar Könyvalapítvány. 159 oldal.

28.   In Memorian Katalin Damokos. Debrecen, 2005.

29.   "Azén Belgiumom". A mai belgiumi flamand irodalom. Nagyvilág. 2006. május.

30.   Akcentusok. Holland nyelvű irodalom. A Gondolat kiadó sorozatának sorozatszerkesztése (Marga Minco: Az üveghíd, Nescio: Az élősködő, Titánok, Költőcske Budapest: Gondolat 2007, Willem Elsschot: Sajt/Lidércfény. Leon de Winter: Supertex. Bernlef: Agyrémek. F. Bordewijk: Karakter Budapest: Gondolat 2008.)

31.   Párviadal Oostendéért. Modern flamand-holland elbeszélések. Budapest: Nagyvilág 2008, 409 oldal.

32.   In een grootsch verband. Vergelijkende studies. Acta Neerlandica Debrecen: 2010 (megjelenés alatt)

 

Boekbesprekingen, recensies, essays

 

 1. 'Het veld der verbeelding. Vrijzinnige vrouwen in Vlaamse literaire en algemeen-culturele tijdschriften (1870-1914), Liselotte Vendenbussche'. Internationale Neerlandistiek jaargang 48, nummer 2, mei 2010, 92-93

 2. Egy szelídebb iszlám. Élet és irodalom. 2010. 02. 26. p.20.

 3. A holland kultúra másik arca. Élet és irodalom. 2009.10.29.

 4. Tükör által másképp. Németh István: Az élet csalfa tükrei. Élet és irodalom. 2008.08.04.

 5. Fenákel Judit - Gergely Ágnes: Hajtogatós. Múlt és Jövő. 2004/4. 119-120.

 6. R. Buikema - M. Meijer (reds): Kunsten in beweging. Cultuur en migratie in Nederland 1900-1980. Neerlandica Extra Muros. 2004. jaarg. 42 nummer 3 oktober, 72-74.

 7. Fenákel Judit: A fénykép hátoldala. Múlt és Jövő. 2003/1. 118-119.

 8. Egy szobor életre kel. Vajda György Mihály: Az orléans-i szűz. A téma irodalmi változatai. Élet és irodalom. 2003. április 4. 24.

 9. Afrika, az elfelejtett kontinens. Moses Isegawa: Afrikai krónikák.Élet és irodalom 2002. november 23. 25.

 10. Ex libris. Harry Mulisch: Siegfrid. Douwe Draaisma: A metaforamasina. Arnon Günberg: Fantomfájdalom. Carl Friedman: Két teli bőrönd. Élet és irodalom 2002 október 25. 25.

 11. Mű-fordítások. Peter Egri: Text in Context. Literature and the Sister Arts. Holmi,2002. október. 1366-1371.

 12. Ex libris. Geert Mak: Amszterdam rövid története. Melissa Müller: Anna Frank. Egy lány élete. Számadás. A Mikes Kelemen Kör 50 éves. Mária Ballendux-Bogyai: Holland-magyar kapcsolatok. Élet és Irodalom 2002. április 19. 25.

 13. Kultúrák metszéspontján. Fried Ilona: Emlékek városa, Fiume. Élet és Irodalom 2002. február 1. 25.

 14. A. Agnes Sneller, Agnes Verbiest: Wat woorden doen. Cursusboek genderlinguïstiek. Neerlandica extra muros. 2001. XXXIX, oktober

 15. „De hol leszünk mi, ha dereng a hajnal?” Hoffmann János: Ködkárpit. Egy zsidó polgár feljegyzései 1940 – 1944. Élet és Irodalom. 2001. június 29. 24.

 16. A világ szerint a nő. Lévai Katalin: A nő szerint a világ. Élet és Irodalom. 2001. március 23. p. 25.

 17. Szelíd komparatisztika. Vajda György Mihály: Egy irodalmi Közép-Európáért. Élet és Irodalom. 2001. március 2. 24.

 18. Leírás vagy elbeszélés?(Svetlana Alpers: Hű képet alkotni. Holmi, 2000, augusztus XII. évfolyam 8. szám., 1021 -1025.

 19. Női hangok dúrban és mollban. Anna Enquist: A titok és Gergely Ágnes: Őrizetlenek. Élet és irodalom, 2000. július 28. 25.

 20. Mindenkinek megvan a maga miértje. Női festők 1550-tól 1950-ig Belgiumban és Hollandiában. (Elck zyn waerom. Vrouwelijke schilders van 1550 tot 1950 in de Nederlanden) Új Művészet. 2000. június, XI. évfolyam, 6. szám. 12 -15.

 21. Oly szép vagy, ó, ne szállj tovább. A másodperc/A második. Kortárs holland mûvészet az időről. Ludwig Múzeum. A kiállítás nyitva: 1999. november 14.Élet és Irodalom. 1999. október 15. 28.

 22. Jan Fabre, a postás. (Jan Fabre: The fin comes a little bit earlier this siècle/BUT BUSINESS AS USUAL. Trafó.) Élet és irodalom. 1999. július 2. 24.

 23. Ex libris : R. Wieg: Felbillent föld, L. de Winter: Szerenád, C. Nooteboom: A holland hegyek között, Hat belga szimbolista költő. Élet és irodalom. 1999. július 16. 25.

 24. Vízalatti árnyékvilág, Joost Zwagerman: Hamis fény. Élet és Irodalom, 1999. február 26. 24.

 25. A banalitás himnusza, Interjú Eric De Kuyperrel Jeannot néni kalapja c. regényéről. Élet és Irodalom, 1998. augusztus 21. 26.

 26. Esti elrévedés. Gerard Reve: Esték. Élet és irodalom, 1998. október 21. 23.

 27. Kasztrált szerelem. Margriet de Moor: A virtuóz.Élet és irodalom, 1997. december 12. 24.

 28. Ördögi realizmus és kvantummechanika. Rogi Wieg: Az ördög.múzsái.Élet és irodalom, Budapest, 1997. november 7. 25.

 29. Persoonlijke identiteit en vrouwelijk perspectief. Neerlandica extra muros.1999. február, 31-36.

 30. L’auteur retrouvé. Neohelicon, 1995. XXII 2. 305-316.

 31. In Defense of Rationality. Neohelicon, 1995. XXII 1, 123-133.

 32. Heleszta Éva: „O, edele Rhetorica, vrauwe vruechdelic…” PhD disszertációjának bírálata. Budapest, 1999.

 33. Dr. Dománszky Gabriella: Művészet és polgárosodás. Habilitációs munka bírálata. 2003.

 34. Tóth Szilvia: Kultusz és napló. Verhaeren és Bródy Rembrandt-képe. PhD disszertáció

 

 

Vertaling van wetenschappelijk werk

1.   Susan Sontag: Fascinating Fascism (A fasizmus bűvöletében), esszé. Múlt és Jövő. 1997/3. 81-94.

2.    Herman Pleij: Het Nederlandse onbehagen (A hollandok rossz közérzete) esszé.  Lettre Internationale 1996/22

3.   Johan Huizinga: Erasmus (Erasmus), Budapest, Európa, 1995.

4.   O.Vandeputte, Het Nederlands (A németalföldi nyelv), monográfia, Rekkem, Stichting Ons Erfdeel. 1992.

5.   Geert van Istendael:   De positie van literatuur aan het eind van de 20e eeuw (Az irodalom helyzete a huszadik század végén), esszé, Nagyvilág 1991/12.

6.   A. Musschoot - Jaap Goedegebuure: Hedendagse Nederlandstalige Prozaschrijvers. (Kortárs holland-flamand prózaírók). Rekkem, Stichting Ons Erfdeel. 1999.

7.   Hugo Brems – Ad Zuiderent: Hedendaagse Nederlandstalige Dichters (Kortárs holland-flamand költők). Ons Erfdeel, Rekkem, 1999.

8.   H.J. Kossman: De Lage Landen (Németalföld története). Rekkem,  Stichting Ons Erfdeel. 1999.

9.   Johan Huizinga: Nederlands beschaving in de zeventiende eeuw. (Hollandia kultúrája a tizenhetedik században.), monográfia, Budapest. Osiris. 2001.

10.   Francisca van Vloten: Een onbarmhartig mooi erfdeel. Over de Nederlands-Hongaarse kunstenaarsfamilie Góth. (Kegyetlenül szép örökség. A magyar-holland Góth művészcsalád), monográfia, Budapest, Széphalom Könyvműhely. 2000.

11.   Francisca van Vloten: Góth Sárika, egy magyar-holland művészcsalád sarja, tanulmány. Balkon. 2000/10.

12.   Corneille is Back. (Corneille visszatér). Budapest. Szépművészeti Múzeum. (Kiállításkatalógus) 2002.

13.   Maaike Meijer: De intocht van zigeuners en hun muziek. (A cigányok és a cigányzene térhódítása Hollandiában). Beszélő X. évf. 5. szám, 2005. május 70-81.

14.   Leo Janssen: Van Gogh en zijn brieven. (Van Gogh és levelei.) Van Gogh Museum 2006.

15.   Martha op de Coul: Vincent van Gogh élete madártávlatból. In: Van Gogh Budapesten. Kiállításkatalógus. Budapest: Vince kiadó 2006 159-174.

 

Vertaling van letterkundig werk

1.   Jan Wolkers: Kunstfruit  (Műgyümölcs), novella. in: Nappali ház,34/1998

2.   Eric de Kuyper: De hoed van tante Jeannot. (Jeannot néni kalapja), regény, Noran kiadó, 1998

3.   Jaap Scholten: Mercedes, novella. Nappali ház,34/ 1997

4.   Benno Barnard: Het gat in de wereld (Lyukas világ), regény, Széphalom Könyvműhely, 1997

5.   Gerard Walschap: Houtekiet, regény, Pesti Szalon, 1996

6.   Jozef Deleu: Citoyen de la frontière, lírai esszé.  Magyar Napló, V. 1996.

7.   Marion Bloem: Ik zie, ik zie wat je niet ziet (Látom, látom, amit te nem), novella.  Lettre Internationale, Ősz, 1995

8.   Marion Bloem: Welkom thuis (Isten hozta itthon), novella. Magyar Napló, X. 1995

9.   Geert van Istendael: Het Belgisch Labyrint (A belga labirintus), non fiction, Gondolat, 1994

10.   Etty Hillesum, Het verstoorde leven (A megzavart élet), napló, Gondolat, 1994.

11.   Jozef Deleu, Brieven naar de overkant (Levelek a túlsó partra), regény, Magvető, 1993

12.   Rudi Hermans, Terug naar Törökbálint (Törökbálint messzire van), regényrészlet. Somogy 2/1992

13.   Lieve Joris, Gestolen uren (Lopott órák), novella. 2000, 6/1990

14.   Leon de Winter, Zoeken naar Eileen W. (Ki látta Eileen W.-t?), regény, Európa, 1988

15.   Hans Tentije, Wat ze zij (Amit mondott), versek. Somogy 1-2/1987

16.   Hella Haasse, Oeroeg (Urug), regény, Magvető, 1987

17.   Anton Korteweg, Zoek (Elveszve), vers.  Új Tükör 10/1986

18.   Harry Mulisch, De kroonprins (A koronaherceg), novella, in:  Új Tükör 10/1986

19.   Marnix Gijsen, Het boek van Joachim van Babylon (A babiloni Joákim), regény, Magvető, 1986

20.   J.Fowles, Mantissa (Mantissza), regény, Magvető, 1985

21.   Arthur van Schendel, Het fregatschip van Johanna Maria (A Johanna Maria fregatt), regény, Európa, 1983

22.   Harry Mulisch, De grens (A határ), novella. Nagyvilág 4/1982, Rakéta Regényújság 7/1982, Párviadal Oostendéért. Modern flamand-holland elbeszélések. Budapest: Nagyvilág 2008, 5-29.

23.   Jan Wolkers, Terug naar Oegstgeest (A halál árnyékának völgye), regény, Magvető, 1980

24.   R.L.Stevenson, Markheim, novella, in A három idegen. XIX. századi angol elbeszélők. Európa, 1980

25.   A.Th.Ellis, Birds of the air (Az ég madarai), regény, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1980.

26.   Marga Minco, Het bittere kruid (Keserű fű), kisregény, Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1979.

27.   Bret Harte, The Ghosts of Stukeley Castle (A Stukeley kastély kísértetei), novella, in: Bret Harte: Idill a vörös szurdokban. Európa Könyvkiadó, Budapest, 1977.

28.   Ivo Michiels, Stad aan de stroom. Een lied. (Dal egy folyóparti városról) regényrészlet, Lettre  Internationale, 1999 tavaszi szám.

29.   Rutger Kopland, Judith Herzberg, Anna Enquist, Gerrit Kouwenaar, Hugo Claus, Leonard Nolens, Benno Barnard, Herman De Coninck versei. Parnasszus, 1999. ősz .

30.   Hugo Claus: De geruchten. (Mendemondák), regény, Európa Könyvkiadó, Budapest, 2000.

31.   Jozef Deleu: Gedichten uit de bundel Hazen troepen samen (Versek a Nyulak összebújnak c. kötetből 2000). in: Nagyvilág. 2001/2.216 - 219.

32.   Maya Rasker: Met onbekende bestemming. (Úti cél: ismeretlen) 2000. regényrészletek. Magyar Lettre Internationale 2001/Tavasz, Élet és Irodalom 2001. április 27.

33.   Harry Mulisch: Spookgeschiedenis (Kísértethistória), esszé.  Lettre Internationale. 2002/Ősz

34.   Ludo Beheydt: Over de Nederlandse culturele identiteit (A holland kulturális identitásról), esszé. Lettre Internationale 2002/Ősz

35.   Judith Herzberg: Dingen. Een keuze uit de gedichten.  (Dolgok), verseskötet, Széphalom Könyvműhely. Budapest, 2002.

36.   Benno Barnard: De schipbreukeling. (A hajtótörött.) Válogatott versek. (4 vers). Széphalom Könyvműhely. Budapest, 2004.

37.   Marcel Möring: Modelvliegen. (Műrepülés). kisregény. Budapest, Noran kiadó, 2005.

38.   Ton Tellegen: 'Een man dacht dat hij vrij was...' (Egy ember azt hitte – szabad...) (vers). Parnasszus. XI. évf. 2. szám. 2005, 52.

39.   Leo Vroman: 'De Laatste Wereldvrede' (Az Utolsó Világbéke) (vers). Parnasszus. XI. évf. 2. szám. 2005, 53.

40.   Rudi Hermans: Terug naar Törökbálint. (Törökbálint messzire van) Kisregény. Budapest: Tinta kiadó, 2005.

41.   Leen Huet: Mijn België. Fragment. (Az én Belgiumom. Részletek). Nagyvilág. 2006. május.368-395.

42.   Hagar Peeters: Hollandse zondvloed (Holland vízözön); De zee is een eeuwige mompelaar (Tenger, az örök suttogó). Magyar Lettre. 2006 nyár. 16.

43.   Marga Minco: De glazen brug. (Az üveghíd). Akcentusok. (Kisregény) Budapest: Gondolat kiadó 2007.

44.   Leon de Winter: SuperTex. Akcentusok. (Regény) Budapest: Gondolat 2008.

45.   Willem Elsschot: Dwaallicht (Lidércfény). Akcentusok. (Kisregény) Budapest: Gondolat 2008.

46.   Hugo Claus: De mensen hiernaast (Szomszédaink). in: Párviadal Oostendéért. Modern-flamand-holland elbeszélések. Budapest: Nagyvilág 2008, 61-102.

47.   Marga Minco: Storing (Kontakthiba) in:  Párviadal Oostendéért. Modern-flamand-holland elbeszélések. Budapest: Nagyvilág 2008, 181-191.

48.   Abdelkader Benali: Eet me op. (Egyél meg) in: Párviadal Oostendéért. Modern-flamand-holland elbeszélések. Budapest: Nagyvilág 2008, 285-297.

49.   Arthur Japin: De draden van Anansi (Anansi, a pók.). in: Párviadal Oostendéért. Modern-flamand-holland elbeszélések. Budapest: Nagyvilág 2008, 307-326.

50.   Marijke Spies: Joris schiet een duif. (Joris galambot lő).  in: Párviadal Oostendéért. Modern-flamand-holland elbeszélések. Budapest: Nagyvilág 2008, 327-330.

51.   Charlotte Mutsaers: Plaisirs d'hiver in Oostende. (Plaisirs d'hiver Oostendében.  in: Párviadal Oostendéért. Modern-flamand-holland elbeszélések. Budapest: Nagyvilág 2008, 364-382.

52.   Eric De Kuyper: Duel voor Oostende. (Párviadal Oostendéért) in: Párviadal Oostendéért. Modern-flamand-holland elbeszélések. Budapest: Nagyvilág 2008, 393-400.

53.   Thomas Rosenboom: Publieke werken (Közmunkák). Akcentusok (regény). Budapest: Gondolat kiadó 2009. (Tálasi Zsófiával)

 

Külföldön kiadott könyv | Belföldön kiadott könyv | Nemzetközi folyóiratban vagy gyűjteményes kötetben megjelent tanulmány - A kandidátusi fokozat elnyerése óta | Nemzetközi folyóiratban vagy gyűjteményes kötetben megjelent tanulmány - A kandidátusi fokozat elnyerése előtt | Hazai folyóiratban vagy gyűjteményes kötetben megjelent tanulmány | Külföldön vagy belföldön kiadott kötet ill. folyóirat szerkesztése | Kritikák, recenziók, publicisztika | Tudományos munkák fordítása | Műfordítások (szépirodalmi művek)

Zoeken

Facebook