Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

Naam: Dr. Orsolya Varga

Geboortedatum: 22 februari 1965

Iniversiteiten:

  • 1984-1988 ELTE Universiteire Lerarenopleidin
    Hongaarse Taal- en Letterkunde, Russische Taal- en Letterkunde
  • 1990-1995 ELTE Universiteit Letterenfaculteit
    Nederlandse Taal- en Letterkunde


1996-2007 verbonden aan de Vakgroep Neerlandistiek aan de Károli Gáspár Universiteit als docent taalkunde, theorie en praktijk van het vertalen en taalverwerving.
2007- verbonden aan de Vakgroep Neerlandistiek aan de ELTE

Zoeken

Facebook