Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

De Multatuli-lezingen op de ELTE Universiteit dienen een wetenschappelijk beeld te geven van de Nederlandse taal en cultuur in het Hongaars.

Onze doelgroep is, naast de professoren en studenten van de vakgroep Nederlands, het uitgebreide wetenschappelijke publiek.

We zouden graag later onze collega’s, die in andere vakgroepen werken, willen uitnodigen om in onze lezingenreeks eveneens lezingen te geven in thema’s die in verband staan met de cultuur van de Lage Landen, Nederland en België.

Verder zullen er ook buitenlandse gastsprekers uitgenodigd worden.

De eerste Multatuli-lezing uit lezingenreeks vindt op 29 april 2010 om 18.00 plaats. Deze lezing zal over de roman Max Havelaar gaan, geschreven door Multatuli, één van de belangrijkste Nederlandse schrijvers van de negentiende eeuw.

Deze roman uit Nederlandse literaire canon, die precies 150 jaar geleden voor het eerst uitkwam in 1860, geniet in heel Europa bekendheid en werd in meer dan 40 talen vertaald.

Met de lezing herdenken wij deze datum en door de lezingenreeks naar Multatuli te vernoemen, eren wij de schrijver.

Ons plan is om elk jaar in april een Multatuli-lezing te houden en om de lezingthema’s in de toekomst uit te breiden met: De Nederlandse taal en literatuurgeschiedenis, specifieke nieuwe theorieën en ontwikkelingen in de moderne Nederlandstalige literatuur, Middeleeuwse en Renaissance literatuur en cultuur in de Lage Landen, vertaalwetenschappelijke en taalkundige kwesties.

Door de Multatuli-lezingenreeks te starten, hopen we de Nederlandse taal, cultuur en literatuur in contact te brengen met de andere verwante wetenschappelijke takken en eveneens inspiratie te geven voor gezamenlijke onderzoeken.

Tweede editie Multatuli-lezing

Spreker: Dr. Krisztina Törő

Titel: Nederlandstalige migrantenliteratuur

 

Plaats: Rákóczi út 5. 1088 Budapest Iste verdiep, zaal 112

 

Tijd: 4 mei 2011. 16.00-17.00

 

Taal: Hongaars

 

Na afloop: receptie

 

Alle belangstellenden zijn van harte welkom!

Plakt_Kriszti_Multatuli_lezing_2

 

multatuli_affiche_550_x_778

Verslag over de eerste Multatuli-lezing

 

In de twee weken vóór de Multatuli-lezing gegeven door Judit Gera hebben affiches de prikborden, wanden en deuren van de verschillende vakgroepen overspoeld met het gezicht van de grote schrijver en daarnaast diverse citaten uit zijn onvergetelijke roman, de Max Havelaar in Hongaarse vertaling. We hebben besloten om de lezing in het Hongaars te houden zodat niet-neerlandici het ook kunnen bijwonen.

 

Het publiek bestond desondanks grotendeels uit studenten en docenten Nederlands maar niet alleen van die van de ELTE maar ook van de Károli Gáspár en Debrecen Universiteiten waar Nederlands ook een levend vak is. De vice-rector van de universiteit was eveneens aanwezig, net zoals een letterkundige van de Vakgroep Duitse Letterkunde.

 

De lezing werd door onze collega, Dr. Orsolya Réthelyi ingeleid. Ze vertelde onder andere dat de vakgroep van plan was een serie Multatuli-lezingen op te starten, elk jaar in het voorjaar. De lezingen zullen telkens in het Hongaars gegeven worden en een aspect van de Nederlandse cultuur toelichten. De bedoeling is dat we het vak Nederlands ook voor andere studenten en collega's toegankelijk maken die aan de hand van de lezingen eventueel aansluiting zouden kunnen vinden bij hun eigen vak.. Op die manier hopen we nieuwe samenwerkingsverbanden te leggen.

 

De eerste Multatuli-lezing begeleid door een power-point presentatie besprak de levensloop van Multatuli, de toenmalige receptie van de Max Havelaar in Nederland en formuleerde enkele nieuwe vraagstellingen. Onder andere: hoe leest men deze roman in een postkoloniale context? Zijn er alleen maar tegenstellingen tussen Droogstoppel en Havelaar of misschien ook overeenkomsten? Hoe verklaart men die overeenkomsten? Wat is de positie van vrouwen in de roman? Mogen we bij de analyse van de Max Havelaar de schrijver buiten beschouwing laten? Wat is de impact van Edward Saids boek Orientalism op het lezen van Nederlandse koloniale literatuur?

 

Na afloop werden er boeiende vragen gesteld zoals: hoe staat het met de betrokkenheid van de literatuur zelf en die van de literatuurkritiek? Wanneer is het Nederlandse kolonialisme in Nederlands Oost-Indië precies begonnen? Hoe gaat men om met klassieke literaire werken?

 

Een buffet met Nederlandse kaas en Hongaarse rode wijn vervolmaakte de gezelligheid van de middag.

 

Zoeken

Facebook