Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

AANMELDING - Voor deelname aan het Erasmus programma.

Studenten neerlandistiek die al meer dan 2 jaar de opleiding volgen (minor opleiding valt hier niet onder) kunnen zich elk jaar in het tweede semester aanmelden.

Er kan op de volgende instituten worden aangemeld voor minimaal 3 maanden tot een heel semester:
•    Universiteit van Amsterdam (Taal- en Letterkunde)
•    Vrije Universiteit Brussel (Taal- en Letterkunde)
•    Erasmus Hogeschool Brussel (Taal, Land en Volk)
•    Universiteit Leiden (Taal- en Letterkunde, Culturele Studies)
•    Lessius Hogeschool Antwerpen (Taal, Vertalen)
•    Katholieke Hogeschool Limburg (Zakelijk Nederlands)

Voor aanmelding zijn de volgende documenten nodig:

- Compleet ingevulde Hongaarstalige aanmeldingsformulier.

- Een leerplan in het Hongaars en in een vreemde taal (Engels of Nederlands) over de te volgen vakken op het gekozen instituut en of het departementshoofd dit accepteert en dit meetelt in de opleiding aan de ELTE universiteit. In geval van een project, moet er een projectplan geschreven worden met de projectdoelen.

- Een Curriculum Vitae in het Hongaars en in een vreemde taal (naast de persoonlijke gegevens, moeten de beroepservaringen, interesses, motivaties, wetenschappelijke studieactiviteiten en eventueel vrijwilligerswerk hier ook vermeld worden).

- Een kopie van de examenresultaten van de afgelopen 2 semesters, samen met een kopie van de ‘index’ /cijferschrift.

- Een kopie of kopieën van de/het behaalde taalexamen(s).

- In geval van een niet Hongaarse identiteit, een kopie van de verblijfsvergunning of vluchtelingenstatusbewijs.

Wanneer één van de bovengenoemde documenten niet aanwezig, onleesbaar of te laat ingeleverd is, kan de aanmelding niet worden geaccepteerd.
We bevelen aan om van te voren de websites van de instituten grondig door te nemen en de mogelijkheden af te wegen.

De beoordeling is gebaseerd op het volgende:

-    Vaktaalkennis
-    Studieresultaten
-    Vakbedrevenheid en werkzaamheid
-    Prominentie en andere opvallende vakprestaties
-    Activiteiten in de studentenvereniging of in andere organisaties.

Coördinators van de Erasmus afdeling:

Réthelyi Orsolya -> Contactopname
Gera Judit - > Contactopname

Zoeken

Facebook