Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

Doel toelatingsexamen masteropleiding

De student moet laten zien dat hij of zij in staat is kennis op een intensieve, geconcentreerde wijze te verwerven en vervolgens die kennis in een duidelijke, gestructureerde vorm te presenteren.

 

Onderdelen toelatingsexamen masteropleiding

Het toelatingsexamen bestaat uit twee delen
 1. De student stelt zijn of haar motivatie en plannen voor t.o.v. de masteropleiding Nedelrands.

 2. Afhankelijk van de voorafgaande studies zijn er twee mogelijke opties:

OPTIE 1. Als de student over een bachelordiploma Nederlands beschikt mag hij of zij één van de de volgende twee opties kiezen:

1/A. De student stelt zijn of haar bachelorscriptie voor m.b.v.  een presentatie (ppt, prezi etc.) en hij of zij bereidt zich voor vanuit het breder thema van die scriptie.

1/B. Of de student kiest optie 2. (zie hieronder).

OPTIE 2. Indien de student een minoropleiding Nederlands heeft gevolgd (hij of zij beschikt dus niet over een bachelordiploma Nederlands), dan kan hij of zij vrij een thema kiezen en zich daarin voorbereiden, bv. een thema verbonden met zijn of haar scriptie. Hij of zij moet het gekozen onderwerp zelfstandig, gesctructureerd en in duidelijke taal presenteren. De commissie kan vrij vragen stellen i.v.m. het onderwerp.
Het doel is dat de student laat zien dat hij of zij in staat is om kennis op een intensieve, geconcentreerde wijze te verwerven en die kennis in een duidelijke, gestructureerde vorm te presenteren.

Voorbeeld 1.
 • Student met bachelordiploma Nederlands, die een scriptie heeft geschreven over de middeleeuwse moraliteit Elckerlijc .
  Deel 1. Gesprek met de commissie over motivatie, plannen en voorafgaande opleiding(en)
  Deel 2. Of presenteert de student zijn of haar bachelorscritptie (m.b.v. ppt, prezi enz.) EN vervolgens voert een gesprek met de commissie over het bredere thema van de scriptie OF stelt een vrij gekozen thema uitgebreid voor zonder zijn of haar scriptie te presenteren (bv. middeleeuwse moralitaiten, vroege Nederlandstalige toneelstukken enz.)
Voorbeeld 2.
 • Student met minoropleiding Nederlands Egy néderlandisztika minoros hallgató jelentkezik a mesterképzésre.
  Deel 1. Gesprek met de commissie over motivatie, plannen en voorafgaande opleiding(en)
  Deel 2. Student stelt een vrij gekozen thema uitgebreid voor (bv. Moderne Nederlandstalige poezie of De fonologische regels van het Nedelrands enz.).

Voor andere mogelijke thema's zie de onderwerpen van het bachelor aflsuitingsexamen

Zoeken

Facebook