Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

Cursuslijst voor de Masteropleiding wordt aangepast. Graag even geduld a.u.b.

 

MA toelatingsexamen:

 

De student werkt 2 opdrachten per vakgebied - letterkunde, taalkunde, cultuurkunde - naar eigen keus uit.  De opdrachten komen overeen met die van het BA afsluitexamen. Van de zes opdrachten die de student heeft uitgewerkt kiest de examencommissie een uit. Van deze opdracht moet de student het examen afleggen. De voertaal is Nederlands. De commissie beslist of de student naast de gekozen opdracht nog een andere vraag krijgt van de zes. De opdrachten zijn:

 

Letterkunde

 1. Hofcultuur en ridderepiek
 2. De traditie van de mystiek
 3. Rederijkerskamers
 4. Emblematiek
 5. Literatuur in de Gouden Eeuw
 6. Modernisme in Nederland en Vlaanderen
 7. De Tweede Wereldoorlog en de literatuur in Nederland en Vlaanderen
 8. Poëzie na 1945 in Nederland en Vlaanderen
 9. Proza na 1945 in Nederland en Vlaanderen
 10. Migrantenliteratuur


Cultuurkunde:

 1. Bourgondië
 2. De Tachtigjarige oorlog
 3. Cultuur in de zeventiende eeuw
 4. De Eerste Wereldoorlog in Nederland en Vlaanderen
 5. Het Interbellum in Nederland en Vlaanderen
 6. De Tweede Wereldoorlog in Nederland en Vlaanderen
 7. De Lage Landen en hun kolonies
 8. Religieuze bewegingen in de Lage Landen
 9. De geschiedenis van de migratie en zijn invloed op de hedendaagse cultuur
 10. Media in Nederland en Vlaanderen (film, muziek, kunst, televisie)


Taalkunde:

 1. Delen en grenzen van het Nederlandse taalgebied (taalsociologische en taalpolitieke aspecten)
 2. De grondbeginselen en de geschiedenis van de Nederlandse spelling (ook: speciale regels en inconsequenties)
 3. De Nederlandse werkwoordstijden (temporele en modale functies van de werkwoordsvormen)
 4. Grammaticale kenmerken van het substantief (genus, getal, naamval etc.)
 5. Het systeem van de persoonlijke voornaamwoorden
 6. De uitdrukking van modaliteit door middel van werkwoorden
 7. De voornaamste woordvolgorderegels en tendensen van het Nederlands

 

 


 

Oude cursuslijst Master opleiding (tot 2012-2013 herfst)

Code BMA- Vak Semester/aantal lesuren Hoor/werkcollege Krediet Voorwaarde
1 2 3 4
I.Inleidende fase
NEDD-111 Metodiek literatuurwetenschap 2       H 3  
NEDD-112 Metodiek literatuurwetenschap 2       W 2  
NEDD-121 Metodiek taalwetenschap 2       H 3  
NEDD-122 Metodiek taalwetenschap 2       W 2  
  totaal: 8   10  
II. Gevorderde fase
NEDD-201 Academisch schrijven 4       W 5  
NEDD-211 Literatuur: 20-21ste eeuw   3     H 5 =212; (111, 112)
NEDD-212 Literatuur: 20-21ste eeuw*   5     W 5 =211; (111, 112)
NEDD-221 Taalwetenschap: beschrijvende grammatica   3     H 5 =222; (121, 122)
NEDD-222 Taalwetenschap: kwesties van grammatica *   5     W 5 =221; (121, 122)
NEDD-230 Cultuurwetenschap 2       H 4  
NEDD-231 Cultuurwetenschap   2     W 1 (230)
  totaal: 24   30  
III. Specialisatie fase: de student kiest tussen III/A. en III/B.
Verplichte gemeenschappelijke vakken
NEDD-301 Vertaaltheorie 3       H 5 =302
NEDD-302 Vertaalpracticum*   5     W 5 =301
NEDD-303 Gender en postkoloniale studies     3   H 5  
NEDD-304 Historische teksten *     5   W 5  
  totaal: 13   20  
Verplichte keuzevakken
III./A.Letterkunde
NEDD-311 Literatuur: 18-19de eeuw       3 H 5 =312; (111, 112)
NEDD-312 Literatuur: 18-19de eeuw*       5 W 5 =311; (111, 112)
NEDD-313 Literatuur: 13-17de eeuw     3   H 5 =314; (111, 112)
NEDD-314 Literatuur: 13-17de eeuw*     5   W 5 =313; (111, 112)
  totaal: 16   20  
III./B. Taalkunde
NEDD-321 Taalkunde: morfologie en semantiek     3   H 5 =322; (121, 122)
NEDD-322 Taalkunde: veranderingen van woordenschat*     5   W 5 =321; (121, 122)
NEDD-323 Historische grammatica       3 H 5 (121, 122)
NEDD-324 Actuele kwesties van de taalwetenschap*       5 W 5 (121, 122)
  totaal: 16   20  
IV. Vakken naar vrije keuze
Vakken kunnen vrij gekozen worden ter waarde van 20 krediet van cursussen aangeboden door de faculteit onder code BMVD-
V. Scriptie, afsluitexamen
NEDD-901 Scriptie       0 S 20  
NEDD-902 Afsluitexamen       0 A 0  
  totaal: 0   20  
  Aantal lesuren per semester 17 23 24 16      
  * Het aantal lesuren bevat ook consultaties              

Zoeken

Facebook