Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

Personalia

Naam: dr. Orsolya RÉTHELYI
Adres: Eötvös Loránd Universiteit (ELTE)
Vakgroep Neerlandistiek
H-1088 Boedapest, Rakóczi út 5
Telefoon: (+36 - 1) 411 65 00/4209
E-mail: rethelyiKUKACfreemail.hu, orsolya.rethelyiKUKACgmail.com, rethelyi.orsolyaKUKACbtk.elte.hu

 

 

 

 

Voor volledige CV en publicatielijst zie: https://elte.academia.edu/OrsolyaR%C3%A9thelyi/CV-and-bibliography

Onderzoek

Na mijn promotieonderzoek in de politiek en cultuur van het koninginnenhof van Maria van Hongarije (1505-1558) te hebben afgerond, heb ik mij gericht op een onderzoek van de literaire productie tijdens de Bourgondisch-Habsburgse periode in de Nederlanden en op de relatie van literatuur en vorstelijke propaganda, alsmede naar de internationale circulatie van literatuur en de receptiegeschiedenis van Nederlandstalige literatuur.

Projecten:

Internationaal onderzoeksproject Beatrijs internationaal dat is gericht op de vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal (2009-2012) Coördinatie: Ton van Kalmthout (Huygens ING), Orsolya Réthelyi (ELTE), Remco Sleiderink (HUB). Informatie over het overkoepelende project is te vinden op: http://www.middelnederlands.be/beatrijsinternationaal/

Internationaal onderzoeksproject Het is niet onopgemerkt gebleven. An International Network Studying the Circulation of Dutch Literature (CODL) waarin de vraag wordt gesteld hoe literaire teksten van kleine taalgebieden, zoals het Nederlands, zich internationaal hebben verspreid (2012-2015). Coördinatie: Elke Brems (HUB), Ton van Kalmthout (Huygens ING), Orsolya Réthelyi (ELTE). Informatie over het project is te vinden op: http://www.CODL.nl

Elckerlijc/Akárki avonden waar Nederlandstalige boeken in Hongaarse vertaling centraal staan. Het doel van deze reeks gesprekken is de Nederlandstalige literatuur bekend te maken zowel onder Hongaarse critici als onder het brede lezerspubliek. Organisatie: Judit Gera (ELTE), Orsolya Réthelyi (ELTE)

De literaire reeks olla vogala / minden madár voor oudere Nederlandstalige literatuur in Hongaarse vertaling. Reeksredacteuren: Anikó Daróczi (KRE), Orsolya Réthelyi (ELTE)

Universaire opleiding

2000–2010: Central European University (CEU), Budapest Medieval Studies PhD; (Mary of Hungary in Court Context (1521-1531). Promotor: Dr. Katalin Szende.)

1999–2000: Central European University (CEU), Budapest. Medieval Studies MA;

1993–1997: Utrecht University (Major: English Language and Literature specialization: Medieval Studies; Second Major: Medieval Studies

1990–1994: Eötvös Loránd University of Budapest (Major: English Language and Literature, Second Major: Dutch Language and Literature)

 Recente werkervaring

Sept 2006 – heden

Universitair docent historische letterkunde aan de Vakgroep Neerlandistiek van de Eötvös Loránd Universiteit te Boedapest (ELTE).

2009 - heden

Samen met dr. Remco Sleiderink (Hogeschool-Universiteit Brussel) leider van het internationaal onderzoeksproject Beatrijs internationaal dat is gericht op de vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal (congres KB Den Haag op 29-20 september 2011).

sept 2007 - heden

Erasmus coördinator van de Vakgroep Neerlandistiek van de Eötvös Loránd Universiteit te Boedapest (ELTE)

2007 – maart 2008

Adviseur van de tentoonstelling Matthias Corvinus, the King: Tradition and renewal in the Hungarian Royal Court 1458-1490 Budapest History Museum (20 maart - 30 juni 2008)

Oct 2005 – 2007

Redactie van de congresbundel Maria von Ungarn, eine europäische Persönlichkeit zu Anbruch der Neuzeit in de series Geschichte in der Epoche Karls V. (Aschendorff-Verlag) in samenwerking met Dr. Martina Fuchs van de Universtät Wien.

april 2004 – okt 2005

Organisatie van het internationale congres Maria von Ungarn, eine europäische Persönlichkeit zu Anbruch der Neuzeit als samenwerking van het Historisch Museum Boedapest en de Instituut voor Habsburgse Geschiedenis te Boedapest.

sept 2004 – feb 2006

Projectleider en curator van het Maria van Hongarije Project voor het Historisch Museum Boedapest.
Projectrealisaties: internationale tentoonstelling, catalogus en tentoonstellingsgids in het Hongaars en het Engels

Sept 2004 – 2005 Co-editor of the English and Hungarian exhibition catalogue Mary of Hungary: The Queen and the Court 1521–1531.

jan 2004 – sept 2004 Preparing the detailed plan and budget of the Mary of Hungary Project, including international including international sponsor recruitment activities and EU grant application. Writing of the exhibition concept for the exhibition Mary of Hungary: The Queen and the Court 1521–1531 for the Budapest History Museum commemorating the 500th anniversary of the birth of the queen.

may 2003 – oct 2004

Organisatie van het internationale congres Medieval Queens and Queenship op de Afdeling Mediëvistiek van de CEU.

 

Beurzen en prijzen

 april 2011                                Erasmus docentenuitwisseling Hogeschool-Universiteit Brussel

mei 2011                                 CEEPUS docentenuitwisseling Universiteit Wrocław Vakgroep Neerlandistiek

september 2009                      Erasmus docentenuitwisseling Vrije Universiteit Brussel

september 2009–juni 2010     Onderzoeksbeurs van de ‘Public Foundation of Habsburg Studies’

januari 2005                           ‘Advanced Doctoral Students Award’

april–juni 2004                        ‘Doctoral Research Support Grant’ (CEU) naar Nederland voor archiefonderzoek

januari–maart 2004Doctoral Research Support Grant’ (CEU) naar Wenen voor archiefonderzoek

februari 2003                          ‘Research Travel Fund’ (CEU) naar Wenen voor archiefonderzoek

juni 2002                                 ‘Research Travel Fund’ (CEU) naar Nederland voor archiefonderzoek

juni 2000                                 ‘Tanasa Award for Outstanding Scholarship’

 

Zoeken

Facebook