Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

 

Algemene Informatie

Verantwoordelijke voor de studierichting:
Contactpersoon: Eszter Simonfi (simonfi.eszter[APENSTAARTJE]@btk.elte.hu)
De studie start alleen in het herfst semester.
Iedere BA student die aan de ELTE BTK studeert kan zich voor dit vak aanmelden.Studenten in hun 2e of 3e jaar (en in speciale gevallen ook eerstejaars)zijn, kunnen de Minor opleiding beginnen.

 

Voorwaarden voor het aanmelden

Minstens een 3.5 als gemiddelde cijfer van het afgelopen 1e studiejaar (laatste semester).
Minstens een gemiddelde kennis en diploma (nationale of staatsexamen) voor Duits, Engels of Frans (of eventueel een andere taal). Als deze ontbreekt, kan het departementshoofd een test afleggen.
Nederlandstalige kennis is geen voorwaarde, want de taal word vanaf het beginnerniveau geleerd. Maar natuurlijk ontvangen wij ook graag studenten die al Nederlands hebben geleerd.

Studie duurt tot: Aan het eind van het 2e semester, na een geslaagde basistaal examen.

Aantal studenten die worden toegelaten op het vak: maximum 10 studenten (waarvan 2 betalende).

Wie het Minor vak neerlandistiek afsluit, kan hiermee zich aanmelden bij de MA lerarenopleiding op de ELTE. Zoals bekent, leidt ELTE alleen studenten op als leraar als die 2 verschillende vakken studeren. Het vak neerlandistiek telt als zo een 2e vak.

 

Het Minor vak neerlandistiek bevelen we aan studenten die

-    naast hun andere BA-vak hoofdvak graag meer over de cultuur van de Lage Landen (Nederland en Vlaanderen) willen leren.
-    Op hoog niveau de Nederlandse taal willen leren.
-    Graag als leraar willen werken en naast hun MA Major (Master) diploma het Minor vak neerlandistiek erbij willen nemen.

 

Kenmerken van het Minor vak neerlandistiek

Het Minor vak neerlandistiek beschikt over dezelfde kenmerken en is op hetzelfde niveau als het Major vak neerlandistiek. Toch zijn de theoretische en wetenschappelijke gedeeltes minder uitgebreid dan in het Major vak. Een van de doelen van het Minor vak neerlandistiek, is om de Nederlandse taalkennis van de student te bevorderen zodat deze ook gebruikt kan worden met het andere hoofdvak wat de student studeert (dit wordt bereikt door het lezen van vakliteratuur, het gebruik van studiebeurzen, onderzoeken in eigen vakgebied).
Het andere doel is, door het leren van culturele basiskennis, de student succesvol voor te bereiden op de MA-opleiding. Omdat de Minor niet in alles hetzelfde niveau kan geven als het Major vak, moeten de Minor studenten hun eigen opleiding zelf inplannen, indien zij willen doorgaan in het MA vak.
Het derde doel van het Minor vak is om, naast het hoofdvak van de student, een geschikte Nederlandse taal- en (inter-)culturele kennis mee te geven die de student kan gebruiken in de Hongaarse of Europese arbeidsmarkt.

 

Actuele Informatie:

De inschrijvingstermijn voor het Minor vak neerlandistiek:

a/ wordt jaarlijks door het departement vrijgegeven (rond mei-juni). Let op het informatiebord bij het departement.
b/ Datum die wordt aangegeven bij de studie divisie.

 

Aanmelden bij het Minor vak neerlandistiek:

1.    reden van aanmelding beschrijven in een e-mail (e-mail adres onder) of persoonlijk op het spreekuur bij Janina Vesztergom
2.    Een motivatiebrief op A4-formaat per e-mail of persoonlijk afgeven.
3.    Aanmelding via e-mail aan Eszter Simonfi (simonfi.eszter[APENSTAARTJE]@btk.elte.hu)

 

Voor meer informatie:  Eszter Simonfi (simonfi.eszter[APENSTAARTJE]@btk.elte.hu)

 

Zoeken

Facebook