ELTE Néderlandisztika Tanszék

A néderlandisztika diszciplináris mesterképzés kurzuslitái

PDF iconNéderlandisztika 2009-ben felvetteknek

PDF icon Néderlandisztika 2010-től felvetteknek

PDF iconNéderlandisztika 2012-ben felvetteknek

PDF iconNéderlandisztika 2015-től felvetteknek

PDF icon Néderlandisztika 2017-től felvetteknek

Figyelem: 2015-től néderlandisztika minor végzettséggel, FELSŐFOKÚ NYELVVIZSGA NÉLKÜL is felvételizhetnek a hallgatók az ELTE néderlandisztikai mesterképzésre!

Az MA program átalakulóban van. A megjelenítésig szíves türelmüket kérjük.

 


 

MA szóbeli felvételi vizsga követelményei:

 Az Ma szóbeli felvételi vizsga két részből áll

 1. A felvételiző röviden bemutatja motivációit, terveit a holland meseterképzéssel kapcsolatban.
 2. A végzettségétől függően a következők szerint készül:
 • Amennyiben Néderlandisztika Ba diplomával rendelkezik, az alábbi két lehetőség közül választ egyet:
  1. vagy prezentáció segítségével bemutatja Ba záródolgozatát, és felkészül a dolgozat tágabb témaköréből
  2. vagy a minoros végzettségű felvételizővel megegyező módon készül (ld. alább).
 • Amennyiban Néderlandisztika minor végzettséggel rendelkezik, a Ba szakzáróvizsga szakterületiből tetszés szerint kidolgoz egy tágabb témát, pl. saját szakdolgozatának tágabb területét. A tágabb témát a hallgatónak önállóan be kell mutatnia holland nyelven, a vizsgabizottság a témán belül pedig szabadon kérdezi hallgatót. A cél, hogy a hallgató bemutassa, képes a mesterképzéshez szükséges koncentrált, intenzív ismeretszerzésre és az így szerzett ismeretek strukturált bemutatására.

Példaképpen néhány tágabb téma a BA szakzáróvizsga tételeiből:

Irodalmi ismeretek:

 1. Udvari kultúra és lovagi epika
 2. A misztikus tradíció
 3. Retorikai kamarák
 4. Emblémaköltészet
 5. Az Aranykor irodalma
 6. A modernizmus Hollandiában és Flandriában
 7. A második világháború irodalmi feldolgozása Hollandiában és Flandriában
 8. Az 1945 utáni költészet Hollandiában és Flandriában
 9. Az 1945 utáni próza Hollandiában és Flandriában
 10. Migráns-irodalom


Kultúra- és médiatudományi ismeretek:

 1. Burgundia évszázada
 2. A nyolcvanéves háború
 3. A 17. századi németalföldi kultúra
 4. Az első világháború Belgiumban és Hollandiában
 5. Az Interbellum Belgiumban és Hollandiában
 6. A második világháború Belgiumban és Hollandiában
 7. Németalföld és a gyarmatosítás
 8. Vallási mozgalmak Németalföldön
 9. A migráció története Németalföldön, és hatása a kortárs holland nyelvű kultúrára
 10. Média, intermedialitás Hollandiában és Belgiumban (Film, zene, képzőművészet, televízió)


Nyelvészeti ismeretek:

 1. A nyelvterület kiterjedése és határai. Nyelvszociológiai és nyelvpolitikai aspektusok.
 2. A mai helyesírás kialakulása és alapelvei. Következetlenségek és speciális szabályok.
 3. Az igeidők rendszere. Az egyes igealakok időbeli és módbeli funkciói.
 4. A főnévhez kapcsolódó nyelvtani kategóriák (nem, szám, eset)
 5. A személyes névmások rendszere
 6. A modalitás igei kifejezőeszközei
 7. A fő szórendi szabályok és tendenciák

 

 A Néderlandisztika mesterképzés jelenleg érvényes (2017-) tanegységlistája

Kód (BBN-) Tárgynév (magyarul) Tárgynév (angolul) Ajánlott félév Értékelés (K/G) Kötelezőség (k/kv/v) Heti óraszám Féléves óraszám Kredit Előfeltételek
NEDD12-111 Az irodalomtudomány módszertana Methods of literary analysis 1 K k 2 28 3  
NEDD12-121 A nyelvtudomány módszertana Methodology of linguistics 1 K k 2 28 3  
NEDD17-140 Fordítástechnika 1. Translation techniques 1. 1-3 G k 2 28 3  
NEDD17-201 Szakmai nyelvi fejlesztés 1. Academic skills 1. 1 G k 2 28 3  
NEDD17-211 Kulturális és irodalmi csomópontok 1. Cultural and literary intersections 1. 1 K k 2 28 3  
NEDD17-230 Tolmácsolástechnika 1. Interpreting 1. 1 G k 2 28 3  
NEDD17-202 Szakmai nyelvi fejlesztés 2. Academic skills 2. 2 G k 2 28 3 (NEDD17-201)
NEDD17-212 Kulturális és irodalmi csomópontok 2. Cultural and literary intersections 2. 2 K k 2 28 4 (NEDD17-211)
NEDD12-222 Alkalmazott nyelvészet Applied linguistics 2 G k 2 28 3 (NEDD12-121)
NEDD17-231 Tolmácsolástechnika 2. Interpreting 2. 2 G k 2 28 3 (NEDD17-230)
NEDD17-241 Fordítástechnika 2. Translation techniques 2. 2-4 G k 2 28 3 (NEDD17-140)
NEDD17-203 Szakmai nyelvi fejlesztés 3. Academic skills 3. 3 G k 2 28 3 (NEDD17-202)
NEDD-300 Néderlandisztikai kutatói műhely 1. Workshop: current issues in Dutch studies 1. 1 K k 2 28 4  
NEDD17-301 A fordítás elmélete Translation theory 1-3 K k 2 28 4  
NEDD12-302 Műfordítás Literary translation 2-4 G k 2 28 3  
NEDD-315 Néderlandisztikai kutatói műhely 2. Workshop: current issues in Dutch studies 2. 3 K k 2 28 4  
NEDD12-311 Régi szövegek fordítása Translation of old texts 3-4 G k 2 28 3  
NEDD17-312 Kulturális és irodalmi csomópontok 3. Cultural and literary intersections 3. 3 K k 2 28 4 (NEDD17-212)
NEDD-325 Aktuális témák a holland nyelvészetben 1. Current topics in Dutch linguistics 1. 3 K k 2 28 4  
NEDD-332 Tolmácsolástechnika 3. Interpreting 3. 4 G k 2 28 3 (NEDD17-231)
NEDD17-313 Kulturális és irodalmi csomópontok 4. Cultural and literary intersections 4. 4 K k 2 28 4 (NEDD17-312)
NEDD-326 Aktuális témák a holland nyelvészetben 2. Current topics in Dutch linguistics 2. 4 K k 2 28 4 (NEDD-325)
NEDD-305 Szakmai nyelvi fejlesztés 4. Academic skills 4. 4 G k 2 28 3 (NEDD17-203)
NEDD-350 Szakdolgozati szakszeminárium Thesis seminar 4 G k 2 28 3  
NEDD-SZD Szakdolgozat (egyéni szakdolgozati felkészülés) Thesis writing 4 EF k 0 0 20  
  Szakzáróvizsga Final examination 4 Z k 0 0 0 (Szakdolgozat)
              672 100  

 

 

Facebook