ELTE Néderlandisztika Tanszék

A néderlandisztika diszciplináris mesterképzés kurzuslitái

PDF iconNéderlandisztika 2009-ben felvetteknek

PDF icon Néderlandisztika 2010-től felvetteknek

PDF iconNéderlandisztika 2012-ben felvetteknek

PDF iconNéderlandisztika 2015-től felvetteknek

PDF icon Néderlandisztika 2017-től felvetteknek

Figyelem: 2015-től néderlandisztika minor végzettséggel, FELSŐFOKÚ NYELVVIZSGA NÉLKÜL is felvételizhetnek a hallgatók az ELTE néderlandisztikai mesterképzésre!

Az MA program átalakulóban van. A megjelenítésig szíves türelmüket kérjük.

 


 

MA szóbeli felvételi vizsga követelményei:

 Az Ma szóbeli felvételi vizsga két részből áll

 1. A felvételiző röviden bemutatja motivációit, terveit a holland meseterképzéssel kapcsolatban.
 2. A végzettségétől függően a következők szerint készül:
 • Amennyiben Néderlandisztika Ba diplomával rendelkezik, az alábbi két lehetőség közül választ egyet:
  1. vagy prezentáció segítségével bemutatja Ba záródolgozatát, és felkészül a dolgozat tágabb témaköréből
  2. vagy a minoros végzettségű felvételizővel megegyező módon készül (ld. alább).
 • Amennyiban Néderlandisztika minor végzettséggel rendelkezik, a Ba szakzáróvizsga szakterületiből tetszés szerint kidolgoz egy tágabb témát, pl. saját szakdolgozatának tágabb területét. A tágabb témát a hallgatónak önállóan be kell mutatnia holland nyelven, a vizsgabizottság a témán belül pedig szabadon kérdezi hallgatót. A cél, hogy a hallgató bemutassa, képes a mesterképzéshez szükséges koncentrált, intenzív ismeretszerzésre és az így szerzett ismeretek strukturált bemutatására.

Példaképpen néhány tágabb téma a BA szakzáróvizsga tételeiből:

Irodalmi ismeretek:

 1. Udvari kultúra és lovagi epika
 2. A misztikus tradíció
 3. Retorikai kamarák
 4. Emblémaköltészet
 5. Az Aranykor irodalma
 6. A modernizmus Hollandiában és Flandriában
 7. A második világháború irodalmi feldolgozása Hollandiában és Flandriában
 8. Az 1945 utáni költészet Hollandiában és Flandriában
 9. Az 1945 utáni próza Hollandiában és Flandriában
 10. Migráns-irodalom


Kultúra- és médiatudományi ismeretek:

 1. Burgundia évszázada
 2. A nyolcvanéves háború
 3. A 17. századi németalföldi kultúra
 4. Az első világháború Belgiumban és Hollandiában
 5. Az Interbellum Belgiumban és Hollandiában
 6. A második világháború Belgiumban és Hollandiában
 7. Németalföld és a gyarmatosítás
 8. Vallási mozgalmak Németalföldön
 9. A migráció története Németalföldön, és hatása a kortárs holland nyelvű kultúrára
 10. Média, intermedialitás Hollandiában és Belgiumban (Film, zene, képzőművészet, televízió)


Nyelvészeti ismeretek:

 1. A nyelvterület kiterjedése és határai. Nyelvszociológiai és nyelvpolitikai aspektusok.
 2. A mai helyesírás kialakulása és alapelvei. Következetlenségek és speciális szabályok.
 3. Az igeidők rendszere. Az egyes igealakok időbeli és módbeli funkciói.
 4. A főnévhez kapcsolódó nyelvtani kategóriák (nem, szám, eset)
 5. A személyes névmások rendszere
 6. A modalitás igei kifejezőeszközei
 7. A fő szórendi szabályok és tendenciák

 

MA kurzuslista a tanulmányaikat 2012-13-as tanév ELÖTT megkezdetteknek:

Néderlandisztika Ma képzés              
Kód BMA- Tantárgy neve Félév és óraszám Jegy típusa Kredit Előfeltétel
1 2 3 4
I. Alapozó ismeretek
NEDD-111 Az irodalomtudomány módszertana 2       K 3  
NEDD-112 Az irodalomtudomány módszertana 2       G 2  
NEDD-121 A nyelvtudomány módszertana 2       K 3  
NEDD-122 A nyelvtudomány módszertana 2       G 2  
  összesen: 8   10  
II. Szakmai törzsanyag
NEDD-201 Szakmai nyelvi fejlesztés 4       G 5  
NEDD-211 Irodalomtudomány: 20-21.század   3     K 5 =212; (111, 112)
NEDD-212 Irodalomtudomány: 20-21. század *   5     G 5 =211; (111, 112)
NEDD-221 Nyelvtudomány: leíró nyelvtan   3     K 5 =222; (121, 122)
NEDD-222 Nyelvtudomány: grammatikai kérdések *   5     G 5 =221; (121, 122)
NEDD-230 Kultúratudomány 2       K 4  
NEDD-231 Kultúratudomány   2     G 1 (230)
  összesen: 24   30  
III. Differenciált szakmai anyag: 1A III/A. és a III/B. modulok közül a hallgató kötelezően választja az egyiket.
Kötelező közös modul
NEDD-301 A fordítás elmélete 3       K 5 =302
NEDD-302 A fordítás gyakorlata *   5     G 5 =301
NEDD-303 Gender és posztkoloniális tanulmányok     3   K 5  
NEDD-304 Történeti szövegolvasás *     5   G 5  
  összesen: 13   20  
Kötelezően választható modulok
III./A. Irodalomtudományi modul
NEDD-311 Irodalomtudomány: 18-19. század       3 K 5 =312; (111, 112)
NEDD-312 Irodalomtudomány: 18-19. század *       5 G 5 =311; (111, 112)
NEDD-313 Irodalomtudomány: 13-17. század     3   K 5 =314; (111, 112)
NEDD-314 Irodalomtudomány: 13-17. század *     5   G 5 =313; (111, 112)
  összesen: 16   20  
III./B. Nyelvtudományi modul
NEDD-321 Nyelvtudomány: a szó alaktana és jelentéstana     3   K 5 =322; (121, 122)
NEDD-322 Nyelvtudomány: a szókincs rétegződése és változásai *     5   G 5 =321; (121, 122)
NEDD-323 Történeti nyelvészet       3 K 5 (121, 122)
NEDD-324 A nyelvtudomány aktuális kérdései *       5 G 5 (121, 122)
  összesen: 16   20  
IV. Szabadon választható tantárgyak
A szabadon választható 20 kredit a Karon BMVD- kóddal meghirdetett bármely kurzussal teljesíthető
V. Diplomamunka, szakzáróvizsga
NEDD-901 Diplomamunka       0 D 20  
NEDD-902 Szakzáróvizsga       0 Z 0  
  összesen: 0   20  
  Óraszám félév szerint: 17 23 24 16      
  * Az megadott óraszám konzultációt is tartalmaz              

 

 

 

Facebook