ELTE Néderlandisztika Tanszék

Szerkesztett kötetetek | Tanulmányok | Recenzió, publicisztika | Konferencia előadások

További részletekhez ld. a Magyar Tudományos Művek Tárát.

 

Könyvek, szerkesztett kötetetek

2013

Ton van Kalmthout, Orsolya Réthelyi, Remco Sleiderink (Eds.): Beatrijs de wereld in, Gent: Academia Press, 2013. 416 pages.

Daróczi Anikó és Réthelyi Orsolya (Szerk.): Beatrijs. Egy apáca története., Budapest: L’Harmattan., 2012. 113 pages.

2011

Judit Gera, Orsolya Réthelyi, Roel Smit, Krisztina Törő, Orsolya Varga (Eds.). Diversiteit: handelingen Regionale Colloquium Neerlandicum Eötvös Loránd Universiteit, Budapest, 22-24 mei 2009. Boedapest: Pro Nederlandistica, 2011. 502 oldal.

2007

Fuchs, Martina és Orsolya Réthelyi (Eds.). Maria von Ungarn, eine europäische Persönlichkeit zu Anbruch der Neuzeit. Series Geschichte in der Epoche Karls V, vol. 8. Münster: Aschendorff-Verlag. 416 oldal.

2005

Réthelyi, Orsolya, Beatrix Romhányi, Enik# Spekner és András Végh (Eds.). Mary of Hungary,Widow of Mohács. The Queen and her Court 1521-1531. Exhibition catalogue. Budapest: Budapest History Museum. 308 oldal.

 

 


Tanulmányok

Megjelenés alatt

“A középholland Rose és De stede der vrauwen. A középkori francia irodalom recepciója Németalföldön”. In A ‘Rózsaregény’: kontextus, üzenet, recepció. Ed. Marianne Sághy. L'Harmattan Kiadó, Budapest.

2011

(Daróczi Anikóval és Rakovszky Zsuzsával közösen) ‘A középholland Beatrijs magyarul. Szenvedély, szenvedés és bűnbocsánat egy középkori legendában’. Credo 2011/4, pp.6-14.

 

2010

“Habsburg Mária királyné, mint közvetítő a kultúrák között”. In Debrecentől Amszterdamig. Magyarország és Németalföld kapcsolata. Ed. Pusztai Gábor és Bozzay Réka. Debrecen, 2010. Pp.25-44.

 “Hadewijch” (szócikk). In The Oxford Dictionary of the Middle Ages, ed. Robert E. Bjork. Oxford: Oxford University Press, 2010.

 2009

„Vallás és nyelv az udvartartásban. Johannes Croner, Habsburg Mária első udvari lelkésze”. In Szentírás, hagyomány, reformáció. Szerk. Romhányi Beatrix, Kendeffy Gábor, 189-202. Budapest, 2009.

2008

„Ambiguous Loyalties? Mary as Queen of Hungary (1521-1526).” In Marie de Hongrie. Politique art et culture sous la Renaissance aux Pays-Bas. 13-24. Musée Royal de Mariemont, 2008.

„Hunyadi Mátyás házasságai és házassági kísérletei”. In Hunyadi Mátyás a király. Hagyomány és megújulás a királyi udvarban 1458-1490. Kiállítási katalógus. Szerk. Farbaky Péter, Spekner Enikő, Szende Katalin és Végh András, 247-250. Budapest, 2008.

„Religie en taal in de hofhouding: Johannes Croner, de eerste hofkapelaan van Maria van Hongarije”. In AMOS - Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek in Midden- en Oost-Europa (Amos-ETVN)  (jg. 5, 2 - juni 2008). http://comenius.ned.univie.ac.at/node/13895

2007

„Főhercegnői udvarból királynéi udvar: Habsburg Mária királynéi udvartartásának kezdetei”. Századok 5 (2007:1193-1216).

 “Die Anfänge der Ofener Hofhaltung der Maria von Ungarn”. In „Maria von Ungarn, eine europäische Persönlichkeit zu Anbruch der Neuzeit” (Sorozatcím: „Geschichte in der Epoche Karls V.” Aschendorff-Verlag). Szerk. Martina Fuchs és Orsolya Réthelyi, 221-244. Münster, 2007.

 (Gernot Heiss-szel közösen) „Maria, Königin von Ungarn und Böhmen (1505-1558) als Thema der Forschung“. In „Maria von Ungarn, eine europäische Persönlichkeit zu Anbruch der Neuzeit” (Sorozatcím: „Geschichte in der Epoche Karls V.” Aschendorff-Verlag). Szerk. Martina Fuchs és Orsolya Réthelyi, 11-23. Münster, 2007.

2006

„II. Lajos”. Kubinyi Andrással közösen írt szócikk a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor hatodik kötetébe. Szerk. Kőszeghy Péter, 357-359. Budapest, 2006.

2005

“’Maria Regina nuda venerat ad Hungariam’ A királyné kincsei”. In Habsburg Mária, Mohács özvegye. A királyné és udvara 1521-1531,. 107-113. Kiállítási katalógus. Szerk. Réthelyi Orsolya, F. Romhányi Beatrix, Spekner Enikő és Végh András. Budapest, 2005.

 “Mary of Hungary” szócikk a Great Lives from History: The Renaissance & Early Modern Era, 1454-1600 kötetben. Szerk. Christina J. Moose, 636-638. Salem Press, 2005.

 Habsburg Mária, Mohács özvegye. A királyné és udvara 1521-1531/ Mary of Hungary, Widow of Mohács. The Queen and Her Court 1521-1531. Kiállítási vezető. Írta és szerkesztette Réthelyi Orsolya et alii. Budapest, 2005.

 

2003

“Habsburg Mária és a királynéi birtok jelentősége.” A teológia peremén, (2003:19-22).

2001

“The lion, the dragon, and the knight: an interdisciplinary investigation of a medieval motif.” In Annual of Medieval Studies at CEU, Vol. 7 (2001:9-38).

1999

“Time and Eternity in the South English Legendary” Current Research in Dutch and Belgian Universities and Polytechnics on Old English, Middle English, and Historical Linguistics, (1999:18-26). 

1996

“Tempting the Audience: Richard III and the Meaning of ‘Performance’”, Folio (1996, 2:30-37).

 


Recenzió, publicisztika

2012

Recenzió: ‘De Schat van Priamus in het Waasland.’ Recensie van Rudi Malfliet, Van den Vos Reynaerde: de feiten. Antwerpen, Garant, 2010. ISBN 9789044125696. Internationale Neerlandistiek 50 (2012). Pp.65-68.

2011

Recenzió:  Correspondance de Marie de Hongrie avec Charles Quint et Nicolas de Granvelle. Tome I: 1532 et années antérieures, hg. von Laetitia Gorter-van Royen – Jean-Paul Hoyois unter Mitarbeit von Heide Stratenwerth. Brepols, Turnhout 2009. Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Heft 1-2 (2011). pp.394-396.

‘Az 1526 utáni Magyar Királyság. Újragondolt történelem.’ Recenzió Pálffy Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. Géza Pálffy: The Kingdom of Hungary and the Habsburg Monarchy in the Sixteenth Century című könyvéről. Korall 45(2011). Pp.181–185.

„A közép-európai nemzeti történetek összekapcsolására törekszem”. Beszélgetés Antonín Kalous (Olomouc, Csehország) történésszel (A beszélgetést készítette: Réthelyi Orsolya és Végh András). Aetas 26/3 (2011), pp.145-149.

Recenzió: Femke Kramer. Mooi vies, knap lelijk. Grotesk realisme in rederijkerskluchten,. Hilversum: Verloren. 2009. Sixteenth Century Journal 42/3 (Fall 2011), pp.945-946.

2010

Recenzió: ‘seer loffelyck ende tot verwonderinghe van alle vreemdelinghen’ - Chambers of Rhetoric on the crossroads of history and literature. Recensie van Anne-Laure Van Bruaene, Om beters wille. Rederijkerskamers en de stedelijke cultuur in de Zuidelijke Nederlanden (1400-1600). Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008. In Queeste 2010-2, 181-183.

2006

’Az utókor csodálni fogja’ Magyarországi Mária változó arcai.” Élet és Tudomány 8 (2006:234-237).

„Áldoztató kehely, vagy varázserejű kő? A Grál motívum alakulása a középkorban.” Rubicon, 5-6 (2006).

„Király a múltban, király a jövőben. Artúr király és az Artúr-mondakör.” Rubicon, 5-6 (2006).

2005

„Habsburg Mária Budán és Pozsonyban.” História, 10 (2005).

2001

Imre Holl. Funde aus dem Zistercienserkloster von Pilis. Varia Archaeologica Hungarica, Budapest, 2000. Recenzió in Questiones Novae Medii Aevi (2001, 4:64) 

1996

’Some kind of fantasy gripped me’ Een interview met Professor Felicity Riddy, directeur van de Center for Medieval Studies van de Universiteit van York” Orsolya Réthelyi, Ab Nieuwdorp. Madoc, (1996, 10:11-17)


Konferencia előadások

2011

‘Oorlof, mijn reyn Keyserlijck bloet, Dien ic so seer beminne’: Het historielied en cultural memory in Het Antwerps Liedboek. [‘Oorlof, mijn reyn Keyserlijck bloet, Dien ic so seer beminne’. A históriásének és a kultúrális memória az Antwerpeni Daloskönyvben (1544)]Konferencia: Eerste Dag van de Medioneerlandistiek. Antwerpen, 2011. október 14.

 ‘Beatrijzen op de planken. Identiteit en interbellumtoneel’ [Beatrijzek a színpadokon. Identitás és interbellumszínház.]. Congres Beatrijs de wereld in. Hága 2011. szeptember 28-30.

 ‘Toneelbewerkingen van de Middelnederlandse Beatrijs tijdens het interbellum in het context van medievalism’ [A középholland Beatrijs színpadi feldolgozásai az interbellum időszakban és a medievalizmus]. Regionaal Colloquium Neerlandicum Belgrado, 2011. május 26-29.

 Medievalism en de toneelbewerkingen van het interbellum’ [Medievalizmus és színpadi feldolgozások az interbellum időszakában]. Tale of a nun. Vertalingen en bewerkingen van de Beatrijs. Workshop aan de HUB, 2011. április 27.

 2010

Het Antwerps Liedboek (1544) en Habsburg propaganda [Az Antwerps Liedboek és a Habsburg propaganda].” Előadás az Utrechti Egyetem meghívott előadójaként. Utrecht, 2010. május 7.

 “Koninginneliederen in het Antwerps liedboek [Királynédalok az Antwerps Liedboek-ban 1544]”. Neerlandistische ontmoetingen, Trefpunt Olomouc. 2010. március 29-31.

 

2009

„’Catholics’ and ’Protestants’ in the shadow of the Ottoman threat.” Előadás az Interconfessional frontiers in the late Middle Ages konfenecián. Szervezte a CEU Medieval Studies Department, Budapest, Agence Nationale de la Recherche (Paris), Casa de Velázquez (Madrid). Budapest, 2009. október 15-16.

 „A Rose és De stede der vrauwen: a francia udvari irodalom Németalföldön”. ELTE BTK Középkorász Konferenciák - A Rózsaregény: Kontextus, Üzenet, Recepció. ELTE, 2009 május 5. Az előadások publikálása folyamatban van.

2008

“Habsburg Mária királyné, mint közvetítő a kultúrák között.” Előadás a Magyarország és Németalföld kapcsolata című konferencián. Debreceni Egyetem. 2008. november 13.

“King Matthias on the Marriage Market: Diplomatic and Ceremonial Aspects of Marriage Contacts and Marriage Contracts involving Matthias Corvinus”. Előadás a Mathias Rex (1458-1490) magyarország a reneszánsz hajnalán - Hungary at the Dawn of the Renaissance nemzetközi konferencián, ELTE, Budapest, 2008. május 20-24.

 2007

„Adalékok Habsburg Mária udvari papjainak kérdéséhez: Johannes Croner, Habsburg Mária udvari lelkésze”. Előadás a Magyar Tudomány Napja 2007 tiszteletére rendezett A reformáció kezdetei Magyarországon című konferencián a Károli Gáspár Református Egyetem, az Evangélikus Hittudományi Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Patrisztikai Társaság közös rendezésében. 2007. november 7–9.

 “Vorsten en talen: Het wisselende taallandschap rond Maria van Hongarije (1505-1558)” Előadás a prágai Regionaal Colloquium Neerlandicum voor Midden Europa 2007 konferencián. 2007. szeptember 20-22.

 2005

Et…introiuit ad Hungariam sola germanica ancilla nomen Maria… Mary of Hungary and the Hungarians” Előadás a “Marie de Hongrie. Politique art et culture sous la Renaissance aux Pays-Bas” konferencián.  Musée royal de Mariemont (Belgium), 2005. november.

 “Maria Regina nuda venerat ad Hungariam” A királyné kincsei”. Előadás a “Maria von Ungarn, eine europäische Persönlichkeit zu Anbruch der Neuzeit” konferencián. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, 2005. október.

 2004

“Marriage Contracts and Possessions of Late Medieval Hungarian Queens.” Előadás a Workshop on Medieval and Early Modern Queens and Queenship: Income and Patronage keretében, CEU, Budapest, 2004. október.

 2003

„Queen and court: Beatrice of Aragon and Anne of Foix (Candale) at the Buda royal court” Előadás az Annual Congress of the Mediterranean Studies Association keretében. Budapest, 2003. május.

2002

„Habsburg Mária és a királynéi birtok jelentősége”.  Előadás A teológia peremén című konferencián az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Budapest, 2002. november.

 1999

„Some Aspects of Robert of Gloucester’s Borrowings from the South English Legendary” Előadás a nemzetközi The 2nd Medieval Chronicle konferencián. Driebergen, Hollandia, 1999. július.

1998

„Time and Eternity in the South English Legendary” Előadás a 20th English Medievalists Research Symposium keretében Utrecht, 1998.

 

 

 

Szerkesztett kötetetek | Tanulmányok | Recenzió, publicisztika | Konferencia előadások

Facebook