Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

Code: NED-142

Titel vak: Kultúrtörténet 2.
Docent: Dr. Krisztina Noémi Törő
Voertaal: Hongaars
Opleidingsfase: (bijv. BA1, 1ste en 2de semester)
Onderwijsvorm: (werkcollege/hoorcollege/zelfstandige literatuurstudie)
Aantal lesuren per week:
Studiepunten:

Leerdoelen
A kurzus célja, hogy a hallgatókat megismertesse a németalföldi történelem legfontosabb eseményeivel, személyiségeivel, összefüggéseivel.

Beschrijving
Az előadások a terület végleges szétválásától kezdve a legújabb korig mutatják be a németalföldi történelmet, európai és világtörténelmi kontextusba helyezve. A fő hangsúlyok a partikularizmus és az egységesítési törekvések ellentétére, az önkormányzatiságra, az északi és déli állam fejlődésének sajátosságaira, a társadalom és gazdaság összefüggéseire esnek.
A tárgyalt időszak fontos kulturális és művészeti jellegzetességei is szóba kerülnek.

Evaluatie
A hallgatók rövid kultúrtörténeti vagy aktuális témájú beszámolókat tartanak.
Az előadássorozat másfél órás írásbeli vizsgával zárul (vizsgaidőszakban). A vizsga sikeres teljesítéséhez mind az előadás, mind a szakirodalom alapos ismerete, mind pedig egy kiselőadás megtartása szükséges.

Criteria voor een testimonium
Max. 3 hiányzás, kiselőadás és vizsga. A minoros hallgatók a kiselőadás és a kötelelező óralátogatás alól mentesülnek, de örömmel vesszük, ha ők is jelen vannak.

Literatuur (algemeen)

 • Debrecentől Amszterdamig. Magyarország és Németalföld kapcsolata. Szerk.: Pusztai Gábor és Bozzay Réka. DE Néderlandisztika Tanszék. 2010.
 • Mária Ballendux-Bogyay: Magyar-holland találkozások. AduPrint, Budapest, 2001., pp. 42-52, 53-60, 68-72
 • Gera Judit: Kép és tükörkép, Fekete Sas, 2002, pp. 5-8, 11-29
 • Heckenast Gusztáv: Az Ausztriai Ház országai. Egy feudális birodalom természetrajza. In: História. 1985. www.tankonyvtar.hu/main.php?objectID=5546777
 • Geert van Istendael: A belga labirintus, Gondolat, Budapest
 • J. A. Kossmann-Putto & E. H. Kossmann: Németalföld, SOE, Bp., vonatkozó részek
 • Geert Mak: Amszterdam. Egy város életrajza
 • Elvira Marinelli: A Habsburgok, Holnap Kiadó, 2007
 • Niederhauser Emil - Gonda Imre: A Habsburgok. Egy európai jelenség (1978-as kiadás vagy a későbbi): fejezet Mária Teréziáról és a fejezet II. Józsefről (1978-as kiadásban pp. 115-145)
 • Törő Krisztina: A zsidóság története Hollandiában, tanszéki jegyzet, 2003 (vonatkozó részek)

Aanbevolen literatuur:

 • Európa története, szerk.: Gunst Péter, Csokonai, Debrecen, 1993
 • Hollandia kultúrája a tizenhetedik században. In: Balogh Tamás: A holland látóhatár. Typotext. Budapest. 2009. 13-30.

Code: NEDD12-201/202/203
Titel vak: Academisch taalgebruik 2
Docent: Esther Sibinga
Voertaal: Nederlands
Opleidingsfase: MA 1
Onderwijsvorm: Werkcolleges
Aantal lesuren per week: 2/2/2
Studiepunten: 2/3/3

Leerdoelen
Verdieping in de Nederlandse taal. Uitbreiding woordenschat, academisch taalgebruik. Het doel is om niveau C1 te behalen.

Beschrijving
Van de studenten die dit vak volgen wordt een goede kennis van de taal verwacht. Deze lessen staan in het teken van het correct toepassen van de taal, het voeren van formele gesprekken zoals vergaderen, kritisch kijken naar beeldmateriaal en teksten. De studenten worden ook voorbereid op hun eindpresentaties ten behoeve van hun scriptie. De puntjes op de i zullen worden gezet!

Evaluatie
De studenten krijgen twee grote toetsen, punten voor het inleveren van huiswerk opdrachten en punten voor hun activiteiten tijdens de lessen.

Criteria voor een testimonium
• maximaal 3 gemiste lessen
• actieve participatie
• de uitvoering van alle opdrachten
• het maken van alle toetsen tijdens het semester

Literatuur (algemeen)
Nederlands voor gevorderde anderstaligen 2, Wijze woorden
Extra opdrachten die tijdens de lessen worden uitgedeeld.

Code: NEDD12-231

Titel vak: Tolkentechnieken 2.

Docent: Krisztina Noémi Törő

Voertaal: Nederlends, Hongaars

Opleidingsfase: MA1, 2de semester

Onderwijsvorm: werkcollege

Aantal lesuren per week: 2

Studiepunten: 2

 

Leerdoelen

Tijdens de cursus worden versschillende competenties die een tolk nodig heeft, verder ontwikkeld (snelle en zelfstandige verwerven en verwerken van informatie; analytisch denken; taalcompetenties; culturele competenties, enz.) Ook geheugen en concentratievermogen worden ontwikkeld.

 

Beschrijving

Tijdens de cursus worden door middel van verschillende teksten de kunstgrepen van het tolken Nederlands – Hongaars aangeleerd. We besteden aandacht aan het verschil tussen het Nederlands en het Hongaars, aan de verschillende taal-, communicatiesituaties, culturele verschillen.

Technieken van analytisch en infomatief lezen en luisteren worden aangeboden en geoefend.

Tijdens kleine tolkbeurten kunnen de studenten het vak oefenen. Ook van het liasontolken krijgen ze een voorproefje.

Hiernaast wordt aandacht besteed aan deontologische kwesties.

 

Evaluatie

Schriftelijke toets en tolkbeurt.

 

Criteria voor een testimonium

Maximaal 3 gemiste lessen, actieve participatie en de uitvoering van alle opdrachten.

 

Literatuur

 • G. Láng Zs. Tolmácsolás felsőfokon. A hivatásos tolmácsok képzéséről. Budapest: Scholastica. 2002.
 • Környei T. (szerk.) Fordítói ABC/2. Amit a tolmácsolásról tudni kell. Útmutató tolmácsoknak. Budapest: A Magyarországi Fordítóirodák Egyesülete. 2005.
 • Vandeweghe, W.: Duoteksten. Gent: Academia Press. 2008.
 • verschillende andere artikels

 

 

 

Code: BBA-NEDD12-320/321
Titel vak: Taal en maatschappij 1-2
Docent: Roland Nagy
Voertaal: Nederlands
Opleidingsfase: Ma2, 1ste en 2de semester
Onderwijsvorm: hoorcollege+ zelfstandige literatuurstudie/werkcollege+zelfstandige literatuurstudie
Aantal lesuren per week: 2+1/2+1
Studiepunten: 5+3

Leerdoelen
– inleiding variatielinguïstiek (sociolinguïstiek en dialectologie)
– kennismaking met de verschillende dimensies en aard van variatie binnen het Nederlandse taalgebied

Beschrijving
De studenten krijgen en overzicht van de basisbegrippen van de variatielinguïstiek. In het eerste semester maken ze kennis met de sociale in het tweede met de geografische variatie in het Nederlands. Veel aandacht wordt besteed aan het begrip 'norm' en de relatie van de verschillende taalvariëteiten tot de norm. Studenten moeten twee minionderzoeken uitvoeren i.v.m. een gekozen sociolinguïstisch en een dialectologisch onderwerp.

Evaluatie

– schriftelijk toetsen
– presentatie minionderzoek
– kort onderzoeksverslag

Criteria voor een testimonium

Maximaal 3 gemiste lessen, actieve participatie en de uitvoering van alle opdrachten

Code: BBA-NEDD12-221
Titel vak: Actuele vragen in de taalwetenschap
Docent: Roland Nagy
Voertaal: Nederlands
Opleidingsfase: Ma1 2de semester
Onderwijsvorm: werkcollege+zelfstandige literatuurstudie
Aantal lesuren per week: 2+1
Studiepunten: 5

Leerdoelen
– individueel verwerken en omgaan met taalwetenschappelijke teksten
– reflecteren op een taalwetenschappelijk probleem

Beschrijving

Tijdens de cursus worden er actuele onderwerpen in de moderne taalkunde besproken op basis van de vakliteratuur (hoofdstukken uit monografieën en vaktijdschriften, bijv. Nederlandse Taalkunde). Eerst in de groep dan individueel moeten de studenten de teksten en de onderwerpen verwerken, en ze moeten erop reflecteren. Op basis van zelfstandige literatuurstudie en door het uitvoeren van een eigen minionderzoek moeten ze nieuwe argumenten ophalen voor het gekozen onderwerp.
Mogelijke onderwerpen zijn bijv. kwesties vanuit de beschrijvende grammatica (bijv. recente methoden van het indelen van de woordklassen), tweedetaalverwerving (bijv. taalspecifieke, universele moeilijkheden) enz.

Evaluatie
– schriftelijke toetsen over de verwerkte literatuur
– een presentatie over een gekozen onderwerp
– een minionderzoek

Criteria voor een testimonium
Mmaximaal 3 gemiste lessen, actieve participatie en de uitvoering van alle opdrachten

Zoeken

Facebook