Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

BBN-NED11-751

MODERNE TAALBESCHOUWING

  • Docent: docenten van de vagkroep
  • Voertaal: Nederlands
  • Vorm: Werkcollege
  • Opleidingsfase: Ba3,  6de semester
  • Aantal lesuren per week: 2+1
  • Studiepunten:5
Doel:
Studenten leren hoe ze een Nederlandstalige literaire tekst of een Nederlands taalkundige onderwerp in een scriptie moeten analyseren.
 
Omschrijving:
Scriptanten maken onder andere kennis met hoe een wetenschappelijke tekst in elkaar zit en wat de basisvereisten voor hun scriptie zijn. Ze leren hoe ze hun scriptie moeten voorbereiden door een leeslijst en een werkplan. Zowel formele – titel, ondertitel, indeling tekst, verwijssysteem, bibliografie, bijlage, dankbetuiging, samenvatting – als inhoudelijke aspecten komen aan bod.
Studenten schrijven elke week een hoofdstuk van hun scriptie dat dan op de les besproken wordt. Ze leren eveneens hoe ze met secondaire literatuur moeten omgaan.  Er wordt gestreefd naar een kritische houding ten opzichte eigen en andermans werk.  Aan het eind van het semester geeft iedereen een korte ppt presentatie van hun scriptie.
 
Verplichte literatuur: wordt door de betreffende docent bepaald.
 

Doel

Studenten leren hoe ze een Nederlandstalige literaire tekst of een Nederlands taalkundige onderwerp in een scriptie moeten analyseren.

Omschrijving:

Scriptanten maken onder andere kennis met hoe een wetenschappelijke tekst in elkaar zit en wat de basisvereisten voor hun scriptie zijn. Ze leren hoe ze hun scriptie moeten voorbereiden door een leeslijst en een werkplan. Zowel formele – titel, ondertitel, indeling tekst, verwijssysteem, bibliografie, bijlage, dankbetuiging, samenvatting – als inhoudelijke aspecten komen aan bod. Studenten schrijven elke week een hoofdstuk van hun scriptie dat dan op de les besproken wordt. Ze leren eveneens hoe ze met secondaire literatuur moeten omgaan.  Er wordt gestreefd naar een kritische houding ten opzichte eigen en andermans werk.  Aan het eind van het semester geeft iedereen een korte ppt presentatie van hun scriptie.

Verplichte literatuur: wordt door de betreffende docent bepaald.

    Zoeken

    Facebook