Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

Workshoplessen 'Elck zyn waerom' (een 'pilot' project)

En overkoepelende cursus voor Ba3, Ma1 en Ma2

 • Docent: Doenten van de vakgroep, uitgenodigde sprekers
 • Vorm: Werkcollege
 • Opleidingsfase: Ba3 (BBA-NED-501 Cultuur en mediawetenschappen), MA1 (BMA-NEDD12-221 Actuele vragen in de taalwetenschap), MA2 (BMA-NEDD-311 Literatuurwetenschap 18de en 19de eeuw)
 • Voertaal: Hongaars
 • Aantal lesuren per week: 2
 • Studiepunten: 3

 

Concept inhoud

 

Het idee van de workshoplessen is ontstaan om de volgende doeleinden te bewerkstelligen:

 1. Meer cohesie te scheppen onder de verschillende groepen studenten en tussen docenten en studenten.
 2. Het vak neerlandistiek beter in te bedden in de context van andere vakken van de Letterenfaculteit van de ELTE. Met andere woorden: ons vak open te gooien naar andere vakken en op die manier meer interdisciplinariteit in de neerlandistiek te brengen. Zo is de bedoeling dat op deze lessen telkens collega's van andere vakken een lezing komen geven over aan de neerlandistiek verwante onderwerpen zoals de geschiedenis van kolonisatie elders (Portugal, Frankrijk, Engeland), vertaalproblematiek zoals vertalen van oude literaire teksten in moderne taal, invloeden vanuit de Lage Landen op andere landen en omgekeerd etc.
 3. Gastdocenten of schrijvers uit Nederland en Vlaanderen die naar onze vakgroep komen, hebben altijd tenminste één tijdstip wanneer meer studenten dan gewoonlijk aanwezig kunnen zijn.
 4. Studenten krijgen zelf meer kans om wetenschappelijk onderzoek te doen. Ze kunnen namelijk zelf hun scriptie waaraan ze werken presenteren voor een publiek dat kritisch maar met de nodige empathie luistert. Ook is dit een aangewezen forum om het zogenaamde TDK-onderzoek te presenteren. Het is zeer belangrijk dat onze studenten aan de TDK deelnemen.
 5. Het is een forum voor PhD-studenten neerlandistiek waar ze over hun eigen onderzoek kunnen spreken.
 6. Het is een forum voor de docenten van de vakgroep zelf. Ze kunnen eveneens hun lopende onderzoek presenteren met het oog op opbouwende kritiek. Studenten en collega's zullen van elkaars onderzoek zeker veel profiteren.
 7. De voertaal verandert telkens naar behoefte: Hongaars, Nederlands, Engels.
 8. Gepland tijdstip: elke woensdag van 16.00 tot 17.30. Vanaf het tweede semester van het studiejaar 2012-2013.
 9. Wetenschappelijke en organisatorische leiding ligt bij Judit Gera en Orsolya Réthelyi

Zoeken

Facebook