Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

Code: BBN-NED11-101/102
Titel vak: Taalverwerving 1-2
Docent: Esther Sibinga
Voertaal: Nederlands
Opleidingsfase: BA1, 1ste en 2de semester
Onderwijsvorm: Werkcolleges
Aantal lesuren per week: 8
Studiepunten: 7

Leerdoelen
De studenten vertrouwd laten raken met de Nederlandse taal. Ze zullen alle vaardigheden daarbij actief in moeten zetten. Het doel is om een taalniveau A1 plus / A2 te behalen.

Beschrijving
Eerstejaars studenten krijgen tijdens dit vak les van een moedertaalspreker en zullen de taal leren aan de hand van een lesmethode en extra opdrachten. De vier vaardigheden staan centraal: luisteren, spreken, lezen en schrijven. Door middel van actieve werkvormen zullen de studenten gestimuleerd worden om Nederlands te spreken. Er wordt ook aandacht besteed aan de grammatica en aan Nederlandse en Belgische tradities, feestdagen en andere speciale dagen.
Evaluatie
De studenten krijgen twee grote toetsen en kleine tussentijdse toetsen zoals vaste schrijfopdrachten, dictees en het houden van betogen en presentaties.

Criteria voor een testimonium
• maximaal 3 gemiste lessen
• actieve participatie
• de uitvoering van alle opdrachten
• het maken van alle toetsen tijdens het semester

Literatuur (algemeen)
Lesmethode: Taal Vitaal tekstboek en werkboek
Zelfstudiemateriaal: Klare taal
Extra opdrachten die tijdens de lessen worden uitgedeeld.

Zoeken

Facebook