Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

Code: BBN-NED 731
Titel vak: Vakvertalen
Docent: Orsolya Varga
Voertaal: Hongaars/Nederlands
Opleidingsfase: BA3, 2de semester
Onderwijsvorm: werkcollege
Aantal lesuren per week: 3
Studiepunten: 5

Leerdoelen
Op de voorgrond staat de practische toepassing van de traductologie als interdisciplinaire wetenschap op basis van verschillende vertaal-voorbeelden van vaktaalteksten, de metodologische problemen van het vertalen van vakteksten, de uitvoerbaarheid van equivalentie, de belangrijkste resultaten van casusbeschrijvingen.

Beschrijving
De studenten krijgen elke week een vertaalopdracht. Er komen verschillende vakteksten aan de orde: taalwetenschap, cultuurwetenschap, literatuurwetenschap, sociologie, geneeskunde, enz. Op de les worden de vertalingen geanalyseerd, bekritiseerd.

Evaluatie
De studenten krijgen cijfers voor de vertalingen.

Criteria voor een testimonium
• maximaal 3 gemiste lessen
• actieve participatie
• vertaalopdrachten voor de deadline inleveren

Literatuur
Klaudy Kinga: Fordítás II. Bevezetés a fordítás gyakorlatába 1997, Budapest: Scholastica.
Kálmán László & Nádasdy Ádám: Hárompercesek a nyelvről. 1999, Budapest: Osiris. Nádasdy Ádám: Prédikál és szónokol. Budapest: Magvető. 2008.
Nádasdy Ádám: Ízlések és szabályok Budapest: Magvető. 2003.
Dániel Ágnes: A fordítói gondolkodás iskolája. 1983, Budapest: Tankönyvkiadó.
A Fordítástudomány c. folyóirat egyes cikkei.

Zoeken

Facebook