Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

Wij, docenten en promovendi van de vakgroep Neerlandistiek van ELTE verklaren ons hierbij solidair met onze medewerkers in het lager en middelbaar onderwijs die tegen het onmogelijk maken van hun stakingsrecht protesteren.
Bijvoet Martine - Bos Michaela - Erős Levente - Gaszler Alexandra - Gera Judit - Gőcze Borbála - Gracza Krisztina - Nagy Roland - Réthelyi Orsolya - Simonfi Eszter - Tóth Dóra - Varga Orsolya

21 februari 2022.

Zoeken

Facebook