Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

Code: BBN-NED-601
Titel vak: Diversiteit in taal
Docent: Roland Nagy
Voertaal: Nederlands
Opleidingsfase: BA3, 1ste semester
Onderwijsvorm: werkcollege+zelfstandige literatuurstudie
Aantal lesuren per week: 2+1
Studiepunten: 5

Leerdoelen
Studenten leren de basisbegrippen van taalvariatie en sociolinguïstiek. Ze worden zich bewust van de verschillen tussen het Standaardnederlands in Nederlands en in Vlaanderen.

Beschrijving
Het werkcollege geeft een inleiding in de taalvariatie. Het biedt een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen de Nederlandse en de Belgische variant van de Nederlandse standaardtaal op lexicaal, fonologisch, morfologisch en syntactisch niveau. Besproken wordt daarnaast de historische achtergrond en de ontwikkeling van beide standaardvarianten, de hedendaagse taalsituatie in beide regio's. Tijdens het semester moeten de studenten zelf een minionderzoek uitvoeren in het kader van noord-zuid-taalvariatie.

Evaluatie
• Tijdens het semester moeten de studenten zelf een minionderzoek uitvoeren in het kader van noord-zuid-taalvariatie
• Presentatie

Criteria voor een testimonium
Maximaal drie gemiste lessen, één presentatie, actieve participatie.

Literatuur (algemeen)
• Sijs, N. van der, & Willemyns, R. (2009). Het verhaal van het Nederlands. Een geschiedenis van twaalf eeuwen. Bert Bakker.
• Willemyns, R. (2003). Het verhaal van het Vlaams. De geschiedenis van het Nederlands in de Zuidelijk Nederlanden. Antwerpen & Utrecht: Standaard Uitgeverij / Het Spectrum.
• Caluwe, J. de (2006). Structuren in talige variatie in Vlaanderen. (M. Devos, red.). Gent: Academia Press.
• Reenen, P., & Elias, M. (1998). Taalverschillen: een werkboek over variatie en verandering in taal. Bussum: Coutinho.
• Daan, J., Deprez, K., Hout, R. van, & Stroop, J. (1985). Onze veranderende taal [recente inzichten over taalgebruik en taalverwerving bestemd voor onderwijsgevenden en ouders] (1. ed.). Utrecht/Antwerpen: Spectrum.

Zoeken

Facebook