Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

Code: BMA-NEDD12-122
Titel vak: METHODOLOGIE VAN DE TAALWETENSCHAP
Docent: Roland Nagy
Voertaal: Nederlands
Opleidingsfase: Ma1, 1ste semester
Onderwijsvorm: werkcollege
Aantal lesuren per week: 2
Studiepunten: 2

Leerdoelen
Het doel van het college is om de studenten bekend te maken met de wetenschappelijke methodologie.

Beschrijving
De cursus biedt een kort overzicht van de wetenschapstheoretische achtergrond van taalkundige onderzoeken. Daarnaast leren de studenten ook de belangrijkste structurele en stilistische kenmerken van de taalwetenschappelijke verhandeling kennen door de analyse en het vertalen van korte wetenschappelijke teksten. Ze maken kennis met een aantal elektronische en online bronnen, zoals speciale woordenboeken en taalcorpora. Met behulp van deze bronnen moeten ze (in kleine groepen) bepaalde gerichte opdrachten doen (doelgerichte materiaalverzameling).
Aan het eind van het semester moeten de studenten een beknopte verhandeling inleveren waarin de resultaten van hun minionderzoek gepresenteerd worden.
De belangrijkste onderwerpen zijn:
• Soorten kennis
• De kenmerken van wetenschappelijkheid
• De opbouw van wetenschappelijke werken
• Kenmerken van het taalgebruik van de taalwetenschap
• Het gebruik en exploiteren van elektronische en online bronnen en corpora

Evaluatie
Aan het eind van het semester moeten de studenten een beknopte verhandeling inleveren waarin de resultaten van hun minionderzoek gepresenteerd wordt.

Criteria voor een testimonium
Maximaal 3 gemiste lessen, actieve participatie en de uitvoering van alle opdrachten

Literatuur:
• Wetenschappelijke tijdschriften: Nederlandse taalkunde, Onze Taal, Ons Erfdeel, Taal en Tongval enz
• Elektronische woordenboeken: iWNT, iVMNW, iONW, WNT, GVD
• Verschillende corpora via www.inl.nl
• Lamers, H. (1993). Hoe schrijf ik een wetenschappelijke tekst? Bussum: Coutinho.

Zoeken

Facebook