Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

Ster inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactiefSter inactief
 

Inhoud en doelstelling:
Meer cohesie te scheppen onder de verschillende groepen studenten en tussen docenten en studenten. Het vak neerlandistiek beter in te bedden in de context van andere vakken van de Letterenfaculteit van de ELTE. Met andere woorden: ons vak open te gooien naar andere vakken en op die manier meer interdisciplinariteit in de neerlandistiek te brengen. Zo is de bedoeling dat op deze lessen telkens collega's van andere vakken een lezing komen geven over aan de neerlandistiek verwante onderwerpen.

Docent(en):              gastsprekers
Tijd en plaats:         woensdag 16.00 -17.30, lokaal 112
Voertaal:                    Nederlands/Hongaars
Vorm:                           werkcollege, 2 lesuren
Niveau:                       BA3, MA1, MA2
Krediet:                       4/5

Werkwijze en beoordeling:
Elke week geeft een uitgenodigde gastspreker en lezing over een specifiek onderwerp in verband met de Nederlandse taal, cultuur en literatuur, of andere vakken over aan de neerlandistiek verwante onderwerpen. De studenten lezen elke week de opgegeven leesopdracht(en) (download de leesopdrachten van hier).  Aan het eind van het semester worden de studenten getoetst op de stof van de colleges en leesopdrachten met een schriftelijk tentamen (keuze uit drie essayvragen) op de laatste week van het semester.

Elck syn waerom 2016 2017 Herfst

Zoeken

Facebook