Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

Április 15-19. között Prof. Vincent van Heuven a Leideni Egyetem (Universiteit Leiden) fonetika professzora, a Holland Tudományos Akadémia tagja (KNAW) tart előadássorozatot az ELTE Néderlandisztika tanszékén. Az előadások holland nyelven folynak.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Részletes program holland nyelven:

 

Het programma bestaat uit acht colleges op opeenvolgende dagen. Ieder college duurt 90 minuten (inclusief korte pauze). Het eerste en het laatste college staan enigszins los van de andere (en zullen waarschijnlijk door een kleiner aantal deelnemers worden bezocht). Alle teksten en audiovisuals (geluidsdemonstraties, power point slides) worden digitaal beschikbaar gesteld. Hoofdstukverwij-zingen zijn naar refer to Rietveld & van Heuven (2001) – wordt digitaal beschikbaar gesteld. 

  • 15-4 middag: Eenheden in taal en spraak; versprekingen 
  • 16-4 ochtend: Bouw en werking van de spraakorganen; Articulatorische be-schrijving van klinkers en medeklinkers van het Nederlands (en vergeleken met het Hongaars)
  • 16-4 middag:Inleiding akoestiek 1; golfvormen van klinkers en medeklinkers
  • 17-4 ochtend:Inleiding akoestiek 2; spectrale eigenschappen van klinkers en medeklinkers; bron-filter theorie; acoustische klinkerdiagram-men van het Nederlands, Hongaars en andere talen; spraak-synthese.
  • 17-4 middag: Speciaal college: forensische fonetiek 
  • 18-4 ochend:Perceptieve identificatie van klinkers in moedertaal en vreemde taal; uitspraakproblemen voorspellen op basis van taalvergelij-king; experiment over klinkeridentificatie door Hongaarse leer-ders van het Nederlands.
  • 18-4 middag: Klemtoon, accentuering, frasering en zinsmelidue in het Neder-lands en andere talen. Verschillen in zinsmelodie in Nederland en België (en in enkele Nederlandse dialecten)
  • 19-4 ochtend: Recente onwikkelingen in de uitspraak van het Nederlands in Nederland en België. Avant-garde Nederlands (Polderneder-lands). Bespreking resultaten experiment. Segmentatie, annotatie en temporele analyse van klinkers en medeklinkers met behulp van Praat spraakanalysesoftware. 

Az előadások részletes programja itt tölthető le (holland nyelven):

Az előadáshoz előkészítő anyagok itt tölthetők le (csak regisztrált felhasználók számára!):

 

Zoeken

Facebook