ELTE Néderlandisztika Tanszék

A Multatuli-előadások az ELTE-n azt a célt szolgálják, hogy a holland nyelvről és kultúráról magyar nyelven tudományos képet adjanak. Célközönségük a néderlandisztika szakos kollégákon és hallgatókon kívül a tágabb tudományos közösség. Szeretnénk, ha a későbbiekben más tanszéken dolgozó kollégáink is bekapcsolódnának az előadássorozatba olyan témákkal, amelyek valami módon kötődnek Németalföld, Hollandia és Belgium kultúrájához. Alkalmasint külföldi vendégelőadók meghívására is sor kerül.

Azt tervezzük, hogy a Multatuli-előadást minden év áprilisában tartjuk majd, a jövőben azonban kibővítjük az előadások lehetséges témáját: szólhat a holland nyelv és irodalom történetéről, a modern holland nyelvű irodalmi művek új elméleti keretben történő, specifikus megközelítéséről, a középkori és reneszánsz németalföldi irodalomról és kultúráról, fordítástudományi és nyelvészeti kérdésekről.

A Multatuli-előadássorozat útnak indításával azt reméljük, hogy a holland nyelv, irodalom és kultúra vizsgálatán keresztül kapcsolatot tudunk teremteni a rokon diszciplínákkal és közös kutatásokra is inspirációt tudunk adni.

Az előadássorozat támogatói a Nederlandse Taalunie és a Pro Nederlandistica Alapítvány

Tanszékünkön a Writer-in-Residence Prgoramot 2004-ben indította útjára az amszterdami székhelyű, irodalmi művek megszületését és fordítását támogató holland alapítvány, a Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds. A program keretében évente hat hónapra Budapestre látogathat egy holland szerző, hogy saját műveiről tartson előadásokat a néderlandisztika hallgatóinak. A szerző látogatásának egyetlen feltétele van, művének korábban már meg kellett jelennie magyar nyelven.

Facebook