Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

Code: BBN-NED-311/312
Titel vak: Het grammaticaal systeem van het hedendaags Nederlands 1-2
Docent: Roland Nagy
Voertaal: Nederlands
Opleidingsfase: BA1, 1ste en 2de semester
Onderwijsvorm: werkcollege
Aantal lesuren per week: 3/3
Studiepunten: 2

Leerdoelen
Het doel van het werkcollege is om de studenten vertrouwd te maken met de grammaticale eigenschappen en het gebruik van het Nederlandse woordsoorten en daardoor het bewuste, correcte taalgebruik te bevorderen.

Beschrijving
In het eerste semester wordt de grammatica van het Nederlandse werkwoord besproken en geoefend. In het tweed de rest van de woordsoorten. Tijdens de lessen worden er de individuele grammaticale onderwerpen (vervoeging, gebruik van te, werkwoordstijden, resten van het naamvalsysteem enz.) in detail besproken. Daarna worden er doelgerichte oefeningen en vertaalopdrachten gebruikt om de theorie in praktijk te brengen.

Evaluatie
3-4 over het semester verspreide toetsen

Criteria voor een testimonium
Maximaal 3 gemiste lessen, actieve participatie en de uitvoering van alle opdrachten en toetsen

Literatuur (algemeen)
• Hand-outs
• A.M.Fontein-A. Pescher-ter Meer: Nederlandse Grammatica voor anderstaligen. Nederlands Centrum Buitenlanders, Utrecht 1985.
• Albertné Balázsi, J. et al. (1997) Kis holland nyelvtan. Károli Gáspár Református Egyetem
• Toorn, M.C. van den (1981) Nederlandse Grammatica. Wolters-Noordhoff
• Smedts, W. en W. van Belle (1993) Taalboek Nederlands. DNB/Pleckmans
• Toorn, M.C. van den (1992) Nederlandse taalkunde. 8ste dr. Het Spectrum/Aula

Zoeken

Facebook