Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

Nieuws

PhD Germaanse Talen - Neerlandstiek

Een taalkundige PhD opleiding binnen de neerlandistiek is slechts mogelijk als onderdeel van het subprogramma voor Germanistiek binnen ELTE Doctoral School of Linguistics.

Er wordt namelijk geen apart subprogramma aangeboden door de vakgroep.

Docent van de vakgroep binnen het programma:

Dr. Roland Nagy, universitar docent

 

Huidige studenten:

Borbála Gőcze (2020)

Onderwerp: Diminutiefallomorfie in het Nederlands

Promotors: Prof. Károly Manherz en Dr. Roland Nagy

 

Dóra Tóth (2021)

Onderwerp: De Grammaticalisatie van discourse markers in het Nederlands

Promotors: Dr. Attila Péteri en Dr. Roland Nagy

 

Als u geïnteresseerd bent in het programma en u hebt vragen, kunt u contact opnemen met Dr. Roland Nagy.

Voorzitter Phd onderzoeksschool: Prof. Dr. Judit Gera

Thema-begeleiders:

Prof. Dr. Judit Gera

Dr. Orsolya Réthelyi


Nederlandse letterkunde vormt een onderdeel van het programma Literaturen van Germaanse talen en behelst de volgende vakgebieden:

  • Culturele betrekkingen tussen de Lage Landen en Hongarije in de middeleeuwen en in de vroegmoderne tijd
  • Kritische benadering van Nederlandstalige literatuur van de negentiende, twintigste en eenentwinstigste eeuw (gender en postcoloniale benaderingen, kritiek van representatie etc)
  • Comparatistiek, receptieonderzoek (Hongarije en de Lage Landen)


Voorwaarden voor aanmelding:

  • MA diploma neerlandistiek
  • Onderzoeksthema dat in een van de bovenvermelde gebieden past

 

Gepromoveerd op het gebied van neerlandistiek/medievistiek:

Judit Gera (1991): Van de koele meren des doods als synthese van de culturele, sociale en godsdienstige problemen van Nederland aan het einde van de 19de eeuw (in het Hongaars).

Krisztina Törő (2005): De Hongaarse receptie van Johan Huizinga tussen de twee wereldoorlogen.
Orsolya Varga (2008): Parallelle vertaalopvattingen in Nederland en Hongarije in de eerste helft van de twintigste eeuw (in het Hongaars).
Zsófia Tálasi (2009): Geschiedenis van de Nederlandse prefix ge-. (In het Nederlands).
Orsolya Réthelyi (2010): Mary of Hungary in Court Context (in het Engels).

Emőke Pécsi (2010): Más hangon. A másság (de)konstrukciója  Carry van Bruggen prózájában.

Roland Nagy (2011): Kölcsönszavak fonológiai integrációja a holland nyelvben.

 

De ELTE Vakgroep Neerlandistike is de enige instelling in Hongarije waar PhD-prgramma's worden aangeboden op het gebied van de Neerlandistiek.

Voor meer details klik op een van de onderstaande wetenschapsgebieden.

PhD in Literatuurwetenschap (Neerlandistiek)

PhD in taalwetenschap (Germanistiek-Neerlandistiek)

Zoeken

Facebook

 

Oktatók / Medewerkers

Gera Judit

Gera Judit

Professzor emerita / Professor emerita / Professor emerita
Simonfi Eszter

Simonfi Eszter

Tanársegéd / Universitair docent / Assistant lecturer
Varga Orsolya

Varga Orsolya

Adjunktus / Universitair docent / Assistant Professor
Martine Bijvoet

Martine Bijvoet

Nyelvtanár / Taaldocent / Language Teacher
Erős Levente

Erős Levente

Tanársegéd / Universitair docent / Assistant lecturer
Gracza Krisztina

Gracza Krisztina

Doktoranda / Doctoranda / PhD student
Tóth Dóra

Tóth Dóra

Doktoranda / Doctoranda / PhD student
Gőcze Borbála

Gőcze Borbála

Doktoranda / Doctoranda / PhD student
Rethelyi Orsolya

Rethelyi Orsolya

Tanszékvezető, habilitált docens / Vakgroepshoofd, universitair hoofddocent / Head of Department, Associate Professor
Nagy Roland

Nagy Roland

Adjunktus / Universitair docent / Senior Lecturer
Marian van der Pluijm

Marian van der Pluijm

Lektor / lector / lector