ELTE Néderlandisztika Tanszék

Magyarországon jelenleg egyedül az ELTE Néderlandisztika Tanszéken van lehetőség PhD tanulmányok folytatására a néderlandisztika területén.

A részletekhez kérjük kattintson az alábbi szakterületek egyikére.

Néderlandisztika irodalomtudományi PhD

Germanisztika-Néderlandisztikai PhD

Néderlandisztika nyelvtudományi PhD

Néderlandisztikai témájú nyelvészeti doktori kutatásra jelenleg az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskoláján belül, a Germanisztikai Alprogram részeként van lehetőség, önálló alprogramot a tanszék nem indít.

A program oktatója:

Dr. Nagy Roland, adjunktus

 

Jelenlegi hallgatóink:

Gőcze Borbála (2020)

Téma: Diminutív allomorfia a holland nyelvben

Témavezető: Prof. Manherz Károly és Dr. Nagy Roland

 

Tóth Dóra (2021)

Téma: Diskurzusjelölők grammatikalizációja a holland nyelvben

Témavezető: Dr. Péteri Attila és Dr. Nagy Roland

 

Amennyiben érdeklődik a program iránt és kérdes van, kérjük vegye fel a kapcsolatot Dr. Nagy Rolanddal.

Néderlandisztikai irodalomtudomány
Az alprogram vezetője: Prof. Dr. Gera Judit

Doktori és Tudományszervezési Hivatal

Leadandó: holland nyelven megírt munkaterv (10-12 oldal) az alprogramvezetővel történt előzetes egyeztetés után.


1. A germanisztikai irodalomtudomány alprogramjaként működő néderlandisztikai irodalomtudomány keretében az alábbi szakterületeken lehet doktori tanulmányokat folytatni:


Dr. Réthelyi Orsolya adjunktus:
• Középkori és kora újkori kulturális kapcsolatok a németalföldi és magyar kultúrák között


Prof. Dr. Gera Judit,
• A 18 – 21. század holland illetve flamand irodalmának ideológiakritikai szempontú vizsgálata (gender szempontú és posztkoloniális megközelítések, kultúrák reprezentációja migráns és nem migráns szerzők műveiben)


Prof. Dr. Gera Judit, Dr. Réthelyi Orsolya adjunktus:
• Recepciókutatások: a holland nyelvű irodalom fogadtatása Magyarországon, a magyar irodalom fogadtatása Hollandiában és Belgiumban.


2. Az alprogramban résztvevő témavezetők és elérhetőségei:
Prof. Dr. Gera Judit, tanszékvezető
Munkahelyi telefon: (36 1) 411-6500/4314
Mobil.: 06 20 978 62 66
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
ELTE BTK
1088 Budapest
Rákóczi út 5. I.em. 104.
Dr. Réthelyi Orsolya, adjunktus
Munkahelyi telefon: (36 1) 411 65 00/4209
E-mail:
ELTE BTK
1088 Budapest
Rákóczi út 5. I.em. 103.


3. Az alprogram témáinak rövid leírása:

  • Középkori és kora újkori kulturális kapcsolatok a németalföldi és magyar kultúrák között:


A középkori és kora újkori Németalföld irodalmában és kultúrtörténetében a magyar kultúrához, és a Habsburg dinasztiához való kapcsolódást érintő kutatások. A 16. században a közös uralkodóház olyan kapcsolódási pontokat eredményezett, amelynek vizsgálata, elsősorban a kulturális transzfer és imagológia eszköztárával számos kutatási lehetőséget nyújt. Ideológiakritikai (gender, posztkoloniális, posztkulturális kritika) vizsgálódások a 18 – 21. század
holland nyelvű migráns és nem migráns szerzők műveiben:

  • Modern holland nyelvű irodalom alkotásainak elemzése modern irodalomkritikai módszerekkel, melynek során az irodalom kulturális kontextusa, ideológiai beágyazottsága, a szerző stratégiai helyzete és a szövegek mindenkori szituáltsága kerül a középpontba. A szerző biográfiájának a művel összefüggő, arra kiható aspektusai. A posztkoloniális irodalomkritika a gyarmati témájú, és általában a transzkulturális jellegűirodalom vizsgálatát, míg a gender szempontú megközelítés mind a női írók műveinek, mind az irodalmi művekben megjelenített nőkép elemzését foglalja magában. Az ideológiakritika keretében továbbá a társadalmi osztálybeli, életkori, raciális és társadalmi nemi differenciák metszéspontjainak vizsgálatára fordítunk figyelmet.
  • Recepciókutatások:


A holland és flamand irodalom magyarországi recepciójának, valamint a magyar irodalom németalföldi recepciójának vizsgálata. Színházi szövegek és a multimediális recepció kérdései a 20. század első felében. Főbb témák: irodalmi fordítások elemzése, kulturális közvetítés, poliszisztéma, összehasonlító színháztörténet, modern medievalizmus. 


4. Idegen nyelven kínált doktori témák:
A holland nyelvű irodalom recepciója Magyarországon, a magyar irodalom recepciója Hollandiában és Flandriában. Hatások, érintkezési pontok, párhuzamok, különbségek. Műfordításkritika, kultúrák
találkozása. A poliszisztéma.

 

Témavezetők: Prof. Dr. Gera Judit, Dr. Réthelyi Orsolya, Dr. Törő Krisztina

 

A téma rövid leírása holland nyelven:
Receptie van de Nederlandstalige literatuur in Hongarije en de receptie van de Hongaarse literatuur in Nederland. Kwesties van invloed, overeenkomsten, parallellen, verschillen. Vertaalkritiek en de ontmoeting van culturen. Het polisysteem.


A néderlandisztikai irodalomtudomány alprogramra az alábbi feltételekkel lehet jelentkezni:

  • Néderlandisztika szakos MA diploma
  • A fenti témakörökbe illő kutatási program

Néderlandisztikából illetve medievisztikából a tanszékünkön végzettek közül a következők védték meg disszertációjukat:

Törő Krisztina (2005): Johan Huizinga magyarországi recepciója a két világháború között
Varga Orsolya (2008): Párhuzamos fordítórajzok. Fordításszeméletek Hollandiában és Magyarországon a huszadik század első felében
Tálasi Zsófia (2009): A holland ge- prefixum története
Réthelyi Orsolya (2010): Mary of Hungary in Court Context
Pécsi Emőke (2010): Más hangon. A másság (de)konstrukciója Carry van Bruggen prózájában
Nagy Roland (2011): Kölcsönszavak fonológiai integrációja a holland nyelvben

 

Az néderlandisztikai irodalomtudományi doktori képzés tanegységlistája letölthető:

Facebook