ELTE Néderlandisztika Tanszék

Hírek, aktualitások-hu

Szabina Fodor

 

De meest opmerkelijke lezing van de dertiende studiedag

 

Op de dertiende studiedag was ik het meest onder de indruk van de lezing van Joseph Pearce. Het heeft niet alleen met het thema van zijn voordracht te maken maar ook met de heel sympathieke manier waarop hij het publiek betoverde. Ik persoonlijk word altijd in verrukking gebracht als een buitenlander zijn ervaringen in verband met Hongarije vertelt. Bovendien als iemand de moeite neemt om enkele woorden van onze verschrikkelijk moeilijke taal onder de knie te proberen te krijgen, kan degene meteen mijn sympathie hebben.

Hoewel Joseph Pearce vroeger nog nooit in Hongarije is geweest, had hij verrassend veel herinneringen in verband met Hongarije.
Hij heeft over onze vrijheidsstrijd gehoord en over Kossuth Lajos die onze onafhankelijkheid uitriep. (Les 1: 'Spreek Kossuth uit alsof er drie s-sen zouden staan.') Joseph Pearce kon zich nog de voormalige Hongaarse postzegels voor de geest halen. Waarom staat daar het woord ’Magyarország’? Hoezo lijkt de naam van dit land niet op Hongarije zoals in andere gevallen? Hij heeft eveneens over Ikarus, het Hongaarse autobusbedrijf wel eens gehoord. We mogen ook niet de voor de auteur onuitspreekbare stedennamen zoals Nyíregyháza vergeten. Ik ben er zeker van dat ik dit namens ons allemaal kan zeggen wat ik nu zeg: ik waardeerde het moment toen Joseph Pearce de moed voor het publiek had om de namen van deze steden uit te spreken.

Ik vond het heel interessant dat hij ooit met Magda Szabó een interview heeft gemaakt. Het was ook boeiend te horen dat hij helemaal weg van Esti Kornél, het werk van Kosztolányi Dezső is.

Tijdens de lezing heeft de auteur ook enkele gedeeltjes uit zijn werk Land van Belofte voorgelezen. Hij vindt de vraag altijd onterecht: hoe autobiografisch is het werk? Het is weleens gebeurd dat zijn lezers net de scénes ongelooflijk vonden die er wel echt gebeurden.

Als klap op de vuurpijl heeft onze vakgroep een heel waardevol cadeau van Joseph Pearce gekregen. Ik ben er overtuigd van dat deze ontmoeting zowel voor het publiek als ook voor de auteur zelf gedenkwaardig blijft.

 

de helaasheid der dingen

Derde filmavond aan de ELTE


De leukste film bewaarden we voor de laatste filmavond. Het is jullie kans op een ontspannen avondje met een film

boordevol humor en het is de uitgelezen kans om jullie Nederlands te oefenen.

Jullie worden verwacht in bioscoop ELTE  op woensdag 7 december om 17.00 u.

Voor degenen die misschien zouden verdwalen:

Rákóczi út, 5

Eerste verdieping, Lokaal 112

Tot dan!

Az ELTE Néderlandisztikai Tanszéke 2011. november 18-án rendezte meg a tizenharmadik néderlandisztikai tanulmányi napot. A műfordítás szerepe az irodalom- és nyelvtanításban címmel. A tanszék plenáris előadások tartására olyan felsőoktatási intézmények neves fordítástudományiszakembereit hívta meg, amelyekkel egyébként virágzó Erasmuskapcsolatai is vannak, így az Utrechti Egyetemről Prof. Dr. Ton Naaijkenst és a Leuveni Katolikus Egyetemhez tartozó Antwerpeni Lessius Főiskoláról Prof. Dr. Henri Bloement. Ők egyébként a hollandiai Műfordítói Szakközpont (Expertisecentrum Literair Vertalen) vezetői is egyben. A meghívottak között szerepelt még Ingrid Degraeve, a Holland Nyelvunió brüsszeli Központjának (Taaluniecentrum Brussel) munkatársa, műfordító-nyelvtanár és Joseph Pearce belgiumi flamand író, aki közép-európai gyökereiről tartott előadást, valamint a műfordítói workshopot vezette, melynek során egyik művének szövegrészletét fordították és beszélték meg a hallgatók.

A tanulmányi napot Brenner Koloman, az ELTE dékánhelyettese, Orosz Magdolna, a Germanisztikai Intézet igazgatóhelyettese, Gera Judit, a Néderlandisztika Tanszék vezetője és Robert Milders, a holland Királyság magyarországi nagykövete nyitották meg. Ton Naaijkens Olvasás, fordítás és interpretáció c. előadásában a műfordítás folyamatának három olyan aspektusát emelte ki, mely az irodalomoktatásban is fontos szerephez jut: az előzetes elemzést, a fordítás során felmerülő operatív technikákat, valamint az evaluatív illetve kritikai fázist. Henri Bloemen A fordításban olvasott művek c. előadásában felhívta a figyelmet, hogy egy-egy fordítandó és fordított szöveg legapróbb részletei is meghatározó jelentőségűek lehetnek az értelmezés vonatkozásában, tárgyalta továbbá a műfordítás önálló alkotásként való megjelenését többek között Walter Benjamin A műfordító feladata c. híres esszéjének tükrében. Ingrid Degraeve Műfordítás és kreatív nyelvoktatás c. előadásában az irodalmi művek fordításának a nyelvelsajátítás folyamatában betöltött jelentőségéről, újra felfedezett hasznáról, kultúraközvetítő szerepéről beszélt. Joseph Pearce megrendítő – és vastapsot arató - Végállomás Közép-Európa c. előadásában beszélt a Holocaust máig ható tanulságairól, arról, hogy hogyan függ össze a többrétegű identitás, az egyéni történet és a történelem, s hogy az embernek a legembertelenebb helyzetekben is nyílhat lehetősége méltósága megőrzésére. Beszélt még az első világháború utáni gyermekvonatokról, melyek Belgiumba és Hollandiába szállították a magyar gyerekeket, hogy felerősödjenek és visszanyerjék meggyengült egészségüket. Ennek jegyében egy a múlt század húszas éveiből származó, családja által megőrzött, a Magyar és a Flamand Gyermekvédő Liga kiadásában megjelent holland-magyar szótár egy megsárgult, szakadozott lapját nyújtotta át a Néderlandisztika Tanszék számára ajándékul. A gyönyörűen bekeretezett dokumentum muzeális értékű, felbecsülhetetlen kincs, a holland- és belga-magyar kapcsolatok szimbólum erejű emléke.

A délután rendezett nyilvános fordítói műhely témája a flamand író Land van belofte (Az ígéret földje) című családi krónikájából vett részlet volt, melyet a három néderlandisztika tanszék kilenc hallgatója fordított le, a tanszékek egy-egy tanárának irányításával. A diákok felolvasták fordításaikat, a műhely munkájában résztvevő író pedig megválaszolta a diákok, az oktatók és a hallgatóság kérdéseit. Olyan kérdések merültek fel többek között, mint a földrajzi nevek fordítása a megváltozott történelmi kontextusban, a holokauszt nyelve és a reáliák adekvát fordítása.

A tanulmányi nap során a Gondolat Kiadó jóvoltából, mely egész sorozatban jelentette meg a holland nyelvű irodalom remekműveit, lehetőség nyílt holland és flamand szépirodalmi művek magyar fordításainak árengedményes vásárlására is. A délutáni workshop után a Budapesti Flamand Képviselet minden résztvevőt meghívott új irodájának megnyitására, mely az első holland nyelvű közkönyvtárnak is otthont ad Budapesten.
A megnyitót a Flamand Kormány Magyarországi Képviseletének fogadása követte.

Az eseményen szép számmal jelen voltak a Károli Gáspár Református Egyetem és a Debreceni Egyetem néderlandisztikai tanszékeinek oktatói és diákjai is. A tanulmányi nap kétségtelen eredményeként könyvelhető el az ELTE Néderlandisztika Tanszékének az Utrechti Egyetemmel és az Antwerpeni Lessius Főiskolával már meglévő kapcsolatainak továbbfejlesztése és a további együttműködés lehetőségeinek továbbgondolása. Végül, de nem utolsó sorban említendő az irodalom, az irodalmi szövegekkel való foglalkozás, a műfordítás óriási sikere és elemi erejű hatása a jelenlévő diákság körében.

Az eseményt a Holland Nyelvunió (Nederlandse Taalunie), a Nyelvunió-Központ (Taaluniecentrum), az Általános Holland Szövetség (Algemeen Nederlands Verbond), a Flamand Kormány Magyarországi Képviselete (Vertegenwoordiging van de Vlaamse Overheid), a Holland Királyság Budapesti Nagykövetsége és a Herceg Rendje (Orde van den Prince) arnhemi részlege támogatta.

A tanulmányi napról készült fényképek itt tekinthetők meg.

Taalunie Zomercursussen!

 

Megérkezett a Taalunie felhívása a nyári egyetemekkel kapcsolatban.

A szükséges tanszéki ajánlás megszerzéséhez a jelentkezések beadásának határideje 2011. november 29. 17.00. Belső jelentkezési lap leadása Törő Krisztina fogadóórájában (kedd 16.00-17.00) vagy a 108-as szobában (TK postvakja).

A belső jelentkezési lap Inschrijfformulier vakgroep TU Zomercrusussen 2012 címmel megtalálható a honlapon a Tananyagok/Törő Krisztina pont alatt.

 

Fontos info: http://taalunieversum.org/wereldwijd/zomercursussen_voor_studenten/

Algemene informatie over de zomercursussen

Studenten Nederlands in het buitenland vormen de toekomst van de neerlandistiek extra muros. Als aanvulling op hun opleiding is het belangrijk dat ze minstens één keer tijdens hun studie een bezoek brengen aan het Nederlandse taalgebied. De Taalunie speelt hierop in door elk jaar in samenwerking met het Taaluniecentrum NVT zomercursussen Nederlandse Taal en Cultuur te organiseren. Dat gebeurt zowel in Nederland (in Zeist) als in Vlaanderen (Gent).

Verbreding en verdieping

De cursus bestaat uit een programma van drie weken dat is gericht op taalverwerving en kennis van land en volk. Op deze manier kunnen buitenlandse studenten de kennis die ze aan hun eigen universiteit hebben opgedaan, verbreden en verdiepen. Ook krijgen ze de gelegenheid om contact te leggen met collega-studenten uit ruim dertig landen. Jaarlijks nemen er zo'n tweehonderdvijftig studenten aan de zomercursussen deel.

Doelgroep en Toelatingsvoorwaarden
De cursus is bedoeld voor personen die niet in het Nederlandse taalgebied wonen en die het Nederlands niet als moedertaal hebben.

Cursisten zijn tenminste 18 jaar oud en bij voorkeur niet ouder dan 35 jaar.

Deelnemers zijn universitaire studenten die in het buitenland Nederlands studeren als hoofdvak, bijvak, Ma of Ba of een andere studierichting met Nederlands als aantoonbaar belangrijke component.

Kandidaten moeten wat hun taalvaardigheid betreft in staat zijn alle onderdelen van de cursus te volgen. De taalvaardigheid van de deelnemers dient minimaal en aantoonbaar op het niveau B1 van het Europees Referentiekader voor het leren van vreemde talen (ERK) te liggen. Na aanmelding geldt voor deelname een selectieprocedure.
Voor de cursussen is een beperkt aantal beurzen beschikbaar.
U kunt meer lezen over deelname en inschrijving op de pagina over de zomercursussen in 2012. Aanmelding is mogelijk tot 1 februari 2012.

Woensdag 9 november organiseren we een Nederlandstalige filmavond!

De ideale gelegenheid om te genieten van een Nederlandstalige film, in goed gezelschap. Breng gerust een hapje en een drankje mee voor het ultieme bioscoopgevoel.
Op het programma staat "De zaak Alzheimer" (de poster vinden jullie in de bijlage)

De film is een bewerking van het gelijknamige boek van Jef Geraerts. (1985)
In Vlaanderen werd "De zaak Alzheimer" in 2003 een groot succes. In 2005 werd de film in de Verenigde Staten uitgebracht.

De film toont de huurmoordenaar Ledda (Jan Decleir) die lijdt aan de ziekte van Alzheimer. Hij wordt van Marseille naar België gestuurd om twee "opdrachten" op te knappen.
De twee commissarissen van de gerechtelijke politie, Vincke en Verstuyft, moeten hem opsporen en arresteren. Hierbij worden ze tegengewerkt door de rijkswacht.
Ledda's gezondheid gaat gedurende de film sterk achteruit, desalniettemin zal hij zich niet zonder slag of stoot overgeven.

Steeds twee weken na de filmvertoning zal de volgende film worden getoond, en dat drie keer op rij.
data: 9 november (De zaak Alzheimer) , 23 november (programma nog niet bekend) , 7 december (Helaasheid der Dingen)

concreet:

Rakóczi út, 5
gebouw E, lokaal 112,
woensdag 9 november, 17.00u

Tot dan!

Jeroen Sebrechts en Dorien Wilmssen

 

Woensdag 9 november organiseren we een Nederlandstalige filmavond aan de ELTE!

De ideale gelegenheid om te genieten van een Nederlandstalige film, in goed gezelschap. Breng gerust een hapje en een drankje mee voor het ultieme bioscoopgevoel.

Op het programma staat "De zaak Alzheimer" (de poster vinden jullie in de bijlage)

 

De film is een bewerking van het gelijknamige boek van Jef Geraerts. (1985)

In Vlaanderen werd "De zaak Alzheimer" in 2003 een groot succes. In 2005 werd de film in de Verenigde Staten uitgebracht.

 

De film toont de huurmoordenaar Ledda (Jan Decleir) die lijdt aan de ziekte van Alzheimer. Hij wordt van Marseille naar België gestuurd om twee "opdrachten" op te knappen.

De twee commissarissen van de gerechtelijke politie, Vincke en Verstuyft, moeten hem opsporen en arresteren. Hierbij worden ze tegengewerkt door de rijkswacht.

Ledda's gezondheid gaat gedurende de film sterk achteruit, desalniettemin zal hij zich niet zonder slag of stoot overgeven.

 

Steeds twee weken na de filmvertoning zal de volgende film worden getoond, en dat drie keer op rij.

data: 9 november (De zaak Alzheimer) , 23 november (programma nog niet bekend) , 7 december (Helaasheid der Dingen)

 

 

concreet:

 

Rakóczi út, 5

gebouw E, lokaal 112,

woensdag 9 november, 17.00u

 

Tot dan!

 

Jeroen Sebrechts en Dorien Wilmssen

Helyszín: 1088 Bp. Rákóczi út 5. I. em. 112.

Időpont: 2011 szeptember 23.

1. turnus: 18.00-19.00

2. turnus: 19.00-20.00

A Néderlandisztika Tanszék szeretettel várja mindazokat, akik szeretnék megtudni, miért lehet olyan sokféle, ízletes sajtot, finom sört és csokoládét kapni Hollandiában és Belgiumban, Rövid kultúrtörténeti áttekintést adunk e finomságok történetéről, a korabeli festményeken betöltött szerepükről és rövid, holland nyelvkurzust is kínálunk az érdeklődőknek. A belgiumi képregények sikerének titkát is megpróbájuk megfejteni.

 

Rembrandt festményei sok korabeli és mai holland költőt megihlettek. Ezek közül nyújt válogatást a magyar nyelvű előadás, melynek keretében a vetített Rembrandt-festmények ihlette verseket olvassuk fel és hozzuk kapcsolatba a képekkel. Így kiderül, mit jelent a tizenhetedik század legnagyobb festője, Rembrandt a mai holland költők számára.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

_________________________________________________________________________________________________________________________

Facebookos bejelentkezés után az ELTE Néderlandisztika beírásával elvileg elérhető a nemrégiben született FB-oldalunk!

Folyamatosan alakul!

 

Hugo Claus: Belgium bánata (Budapest: L'Harmattan) c. regénye egykori hallgatónk, Wekerle Szabolcs fordításában. Ezúton is gratulálunk neik! A regény minden néderlandisztika szakos hallgató számára kötelező olvasmány.

Facebook