ELTE Néderlandisztika Tanszék

Taalunie Zomercursussen!

 

Megérkezett a Taalunie felhívása a nyári egyetemekkel kapcsolatban.

A szükséges tanszéki ajánlás megszerzéséhez a jelentkezések beadásának határideje 2011. november 29. 17.00. Belső jelentkezési lap leadása Törő Krisztina fogadóórájában (kedd 16.00-17.00) vagy a 108-as szobában (TK postvakja).

A belső jelentkezési lap Inschrijfformulier vakgroep TU Zomercrusussen 2012 címmel megtalálható a honlapon a Tananyagok/Törő Krisztina pont alatt.

 

Fontos info: http://taalunieversum.org/wereldwijd/zomercursussen_voor_studenten/

Algemene informatie over de zomercursussen

Studenten Nederlands in het buitenland vormen de toekomst van de neerlandistiek extra muros. Als aanvulling op hun opleiding is het belangrijk dat ze minstens één keer tijdens hun studie een bezoek brengen aan het Nederlandse taalgebied. De Taalunie speelt hierop in door elk jaar in samenwerking met het Taaluniecentrum NVT zomercursussen Nederlandse Taal en Cultuur te organiseren. Dat gebeurt zowel in Nederland (in Zeist) als in Vlaanderen (Gent).

Verbreding en verdieping

De cursus bestaat uit een programma van drie weken dat is gericht op taalverwerving en kennis van land en volk. Op deze manier kunnen buitenlandse studenten de kennis die ze aan hun eigen universiteit hebben opgedaan, verbreden en verdiepen. Ook krijgen ze de gelegenheid om contact te leggen met collega-studenten uit ruim dertig landen. Jaarlijks nemen er zo'n tweehonderdvijftig studenten aan de zomercursussen deel.

Doelgroep en Toelatingsvoorwaarden
De cursus is bedoeld voor personen die niet in het Nederlandse taalgebied wonen en die het Nederlands niet als moedertaal hebben.

Cursisten zijn tenminste 18 jaar oud en bij voorkeur niet ouder dan 35 jaar.

Deelnemers zijn universitaire studenten die in het buitenland Nederlands studeren als hoofdvak, bijvak, Ma of Ba of een andere studierichting met Nederlands als aantoonbaar belangrijke component.

Kandidaten moeten wat hun taalvaardigheid betreft in staat zijn alle onderdelen van de cursus te volgen. De taalvaardigheid van de deelnemers dient minimaal en aantoonbaar op het niveau B1 van het Europees Referentiekader voor het leren van vreemde talen (ERK) te liggen. Na aanmelding geldt voor deelname een selectieprocedure.
Voor de cursussen is een beperkt aantal beurzen beschikbaar.
U kunt meer lezen over deelname en inschrijving op de pagina over de zomercursussen in 2012. Aanmelding is mogelijk tot 1 februari 2012.

Facebook