ELTE Néderlandisztika Tanszék

Taalunie zomercursussen!!!
Meer info op de website van de Taalunie (zie in de tekst) en bij Krisztina Törő (spreekuur, e-mail).

In 2015 organiseert de Nederlandse Taalunie twee zomercursussen Nederlandse taal en cultuur voor buitenlandse studenten. Deze cursussen vormen een goede aanvulling op de opleiding neerlandistiek die studenten buiten Nederland, Vlaanderen of Suriname volgen.

De zomercursus bestaat uit een programma van drie weken dat is gericht op taalverwerving en kennis van land en volk. Het accent ligt op communicatieve taalvaardigheid en niet op expliciete woordenschat- en grammaticaoefeningen. Op deze manier kunnen buitenlandse studenten de kennis die ze aan hun eigen universiteit hebben opgedaan, verbreden en verdiepen. Ook krijgen ze de gelegenheid om contact te leggen met collega-studenten uit ruim dertig landen. Jaarlijks nemen er zo'n tweehonderd studenten aan de zomercursussen deel.

Meer informatie en aanmelding op: http://taalunieversum.org/inhoud/cursussen-voor-studenten/zomercursussen-2015

Op deze website staan onder andere de toelatingsvoorwaarden en de inschrijvingsprocedure. Het is belangrijk die goed door te nemen.

 

Op deze website staan onder andere de toelatingsvoorwaarden en de inschrijvingsprocedure. Het is belangrijk die goed door te nemen.

Facebook