ELTE Néderlandisztika Tanszék

Tisztelt Hallgatóink!

Figyelembe véve és mérlegelve a járványügyi veszélyhelyzetben bevezetett távolléti oktatásban a kari és egyetemi utasítások adta lehetőségeket, a Germanisztikai Intézet Tanácsa a hallgatói képviselőkkel egyeztetve a következőképpen döntött az alább felsorolt nyelvi alapvizsgák és modulzáró vizsgák lebonyolítása tárgyában.

A felsorolt vizsgák esetében úgy változtatja meg a teljesítés módját, hogy a vizsga érdemjegyét a dékáni útmutatás értelmében meghatározott tárgyakból megszerzett érdemjegyek átlagával állapítja meg.

Ez a Néderlandisztika minor szakos hallgatók esetén:

  • BBN-NED17-903 „Holland nyelvi záróvizsga” esetében a BBN-NED15-201 és 202 kódú tanegységek.

Az átlagszámításnál a matematikai kerekítés szabályai érvényesek. Az átlagolás csak az összes felsorolt tanegység legalább elégségesre történő teljesítése esetén végezhető el. Tehát ha bármelyik az átlagoláshoz megadott tanegység hiányzik vagy nem teljesített (pl. (azaz elégtelen érdemjeggyel vagy érdemjegy megszerzése nélkül zárult), vizsgajegy nem szerezhető. Az átlagolást minden ebben a félévben vizsgára jelentkezett hallgatónál elvégezzük, függetlenül attól, hogy az e félévi vizsga a hallgató első vizsgakísérlete-e vagy egy korábbi sikertelen vizsga ismétlése.

Mivel lehetnek olyan hallgatók, akik még ebben a félévben szerzik meg az átlagoláshoz szükséges tárgyakból érdemjegyeiket, azoknál az átlagolás a vizsgaidőszak végén/vége felé végezhető el.

Nyelvi alap- és záróvizsga esetében ebben a vizsgaidőszakban nincs lehetőség javításra, a következőben pedig kizárólag elégtelen vizsgajegy javítható.

A minoros holland nyelvi záróvizsgára (BBN-NED17-903) két időpontot adunk meg (kérjük, lehetőség szerint az elsőre jelentkezzen fel mindenki):

2020. május 18.

2020. június 8.

Kérjük, feltétlenül jelentkezzenek fel, hogy rögzíthessük a NEPTUN-ban az átlagolásból adódott jegyüket!

A modulzáróra jelentkezett minden olyan hallgatónk számára, aki az átlagolásból szerzett érdemjegyén javítani szeretne, a vizsgaidőszak utolsó hetében javítási lehetőséget, Microsoft Teams-ben letehető szóbeli javítóvizsgát biztosítunk. Azon hallgatóink számára pedig, akik a modulzárók esetében nem rendelkeznek ugyan az átlagoláshoz szükséges minden teljesített tárggyal, de jogosultak modulzáró vizsgát tenni, két rendes (szóbeli, MSTeams-ben) vizsgaidőpontot hirdetünk meg. Kérem, figyeljék a vizsgameghirdetéseket a NEPTUN-ban!

Az elsőéves Nyelvi alapvizsga BBN-NED17-001 jegye a BBN-NED11-102-es Nyelvgyakorlat 2. tárgy év végi jegyenék és az online vizsga jegyének átlagából adódik össze.

A vizsga Neptuban meghirdetett időponja:

2020. május 18.

Kérjük, feltétlenül jelentkezzenek fel, hogy rögzíthessük a NEPTUN-ban az átlagolásból adódott jegyüket!

Az alapszakos záróvizsga és a mesterszakos államvizsga követelményei a távolléti oktatásban történő kizárólagosan online vizsgáztatás esetében is változatlanok, lsd.

https://btk.elte.hu/dstore/document/1349/BA%20germanisztika%20alapszak%20szakzaras%202020%20tavaszi%20felevtol.pdf

https://www.btk.elte.hu/ma/diszciplinaris

Az alapszakos záróvizsgákról és a mesterszakos államvizsgákról napokon belül részletes, kimerítő tájékoztatást adunk!

Üdvözlettel, jó egészséget kívánva

Rada Roberta
intézetigazgató

(a csupán német szakosokra vonatkozó információk nélül, kiegészítve a holland szakosokra vonatkozó információkkal)

Facebook