ELTE Néderlandisztika Tanszék

Hírek

Code:                 BBN-NED-301
Titel vak:             A grammatika alapjai 1.
Docent:             Roland Nagy
Voertaal:             magyar-holland
Opleidingsfase:         BA1, 1ste semester
Onderwijsvorm:         werkcollege
Aantal lesuren per week:     3
Studiepunten:             4
Rooster:             Di. 09:00-11:15, lokaal 021

Leerdoelen:
Het doel van het college is de grammaticale grondslagen te leggen voor het praktische taalonderwijs en daardoor het bewuste, correcte taalgebruik te bevorderen.

Beschrijving
Tijdens het semester maken studenten kennis met de basisbeginselen van de uitspraak en spelling, de belangrijkste grammaticale regels van het Nederlands.

Opbouw cursus
1.    Klanken en spelling van het Nederlands
2.    Voornaamwoorden 1 Persoonlijke en aanwijzende voornaamwoorden. Vervanging van een substantief door een voornaamwoord.
3.    Voornaamwoorden 2. Wederkerende, vragende, onbepaalde voornaamwoorden.
4.    Samengestelde zinnen 1.  Woordvolgorde, betrekkelijke voornaamwoorden.
5.    Samengestelde zinnen 2. Voegwoorden en verbindende bijwoorden.
6.    Werkwoordstijden 1. Regelmatige en onregelmatige werkwoordsvormen. De voltooid tegenwoordige tijd en het verleden tijd.
7.    Werkwoordstijden 2. De voltooid tegenwoordige tijd en het verleden tijd.
8.    Werkwoordstijden 3. De toekomende tijd.
9.    Het hulpwerkwoord zullen
10.    De functies van er
11.    Werkwoorden met te
12.    De voorwaardelijke wijs.

Evaluatie
3 á 4 door het semester verspreide schriftelijke tentamens, online oefeningen.

Criteria voor een testimonium
Maximaal 3 gemiste lessen, actieve participatie en de uitvoering van alle opdrachten.

Studiemateriaal
Hand-outs

Literatuur
•    Fontein, A., & Pescher-ter Meer, A. (2004). Nederlandse grammatica voor anderstaligen. Utrecht: Nederlands Centrum Buitenlanders.
•    Albertné Balázsi, J., Eszenyi, R., Hantosné Reviczky, D., Kis, I., Szalai, E., & Varga, O. (1997). Kis Holland nyelvtan. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem.
•    Bouman-Noordermeer, D. et al. (1994) Beter Nederlands. Een inleidend grammaticaal hulpboek voor anderstaligen. 2de dr. Dick Coutinho
•    Toorn-Schutte, J. van der (1999) Klare taal. Uitgebreide basisgrammatica voor het Nederlands als tweede taal. Boom.
•    Struiving, J.P. en Zelenka, E. (red.) (1996) Nederlands grammatica voor beginners. ELTE Code:                 BBN-NED-301
•    Mollay, E. (2008). Basisgrammatica voor studenten Nederlands / A grammatika alapjai néderlandisztika szakosoknak. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

Kurzus cím:             A grammatika alapjai 1.
Oktató:                 Nagy Roland
Nyelv:                 magyar-holland
Képzési szakasz:         BA1, 1. félév
Kurzus típusa:             gyakorlat
Heti óraszám:             3
Kredit:                 4
Órarendi információ:        Kedd 09:00-11:15, 021-es terem

Célok:
A kurzus célja a nyelvtani alapok lefektetése gyakorlati nyelvokatás támogatása érdekében, és ezzel a tudatos, helyes nyelvhasználat támogatása.

Leírás
A félév során a hallgatók megismerkednek a holland kiejtés és helyesírás alapvető alapelveivel és a holland nyelvtan legfontosabb szabályaival.

Tematika
1.    A holland nyelv hangjai és betűi
2.    Névmások 1.: személyes és mutató névmások; főnevek névmási helyettesítése.
3.    Névmások 2.: visszaható, kérdő és határozatlan névmások.
4.    Összetett mondatok 1.: szórend és vonatkozó névmások.
5.    Összetett mondatok 2.: kötőszók.
6.    Igeidők 1.: szabályos és rendhagyó igék; a befejezetlen jelen és múlt idő.
7.    Igeidők 2.: a befejezett jelen és múlt idő.
8.    Igeidők 3.: a jövő idő.
9.    A zullen segédige.
10.    Az er szócska
11.    Infinitíves igék te-vel
12.    A feltételes mód

Értékelés
A félév során 3-4 írásbeli számonkérés. Online gyakorlatok.

A kurzus teljesítésének kritériumai
Max. 3 hiányzás, aktív részvétel, ill. minden feladat és vizsga sikeres teljesítése.

Kötelező tananyag
Kiosztmányok

Irodalom
•    Fontein, A., & Pescher-ter Meer, A. (2004). Nederlandse grammatica voor anderstaligen. Utrecht: Nederlands Centrum Buitenlanders.
•    Albertné Balázsi, J., Eszenyi, R., Hantosné Reviczky, D., Kis, I., Szalai, E., & Varga, O. (1997). Kis Holland nyelvtan. Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem.
•    Bouman-Noordermeer, D. et al. (1994) Beter Nederlands. Een inleidend grammaticaal hulpboek voor anderstaligen. 2de dr. Dick Coutinho
•    Toorn-Schutte, J. van der (1999) Klare taal. Uitgebreide basisgrammatica voor het Nederlands als tweede taal. Boom.
•    Mollay, E. (2008). Basisgrammatica voor studenten Nederlands / A grammatika alapjai néderlandisztika szakosoknak. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.
•    Struiving, J.P. en Zelenka, E. (red.) (1996) Nederlands grammatica voor beginners. ELT

Facebook

 

Oktatók / Medewerkers

Marian van der Pluijm

Marian van der Pluijm

Lektor / lector / lector
Gracza Krisztina

Gracza Krisztina

Doktoranda / Doctoranda / PhD student
Martine Bijvoet

Martine Bijvoet

Nyelvtanár / Taaldocent / Language Teacher
Nagy Roland

Nagy Roland

Adjunktus / Universitair docent / Senior Lecturer
Rethelyi Orsolya

Rethelyi Orsolya

Tanszékvezető, habilitált docens / Vakgroepshoofd, universitair hoofddocent / Head of Department, Associate Professor
Varga Orsolya

Varga Orsolya

Adjunktus / Universitair docent / Assistant Professor
Erős Levente

Erős Levente

Tanársegéd / Universitair docent / Assistant lecturer
Tóth Dóra

Tóth Dóra

Doktoranda / Doctoranda / PhD student
Gera Judit

Gera Judit

Professzor emerita / Professor emerita / Professor emerita
Simonfi Eszter

Simonfi Eszter

Tanársegéd / Universitair docent / Assistant lecturer
Gőcze Borbála

Gőcze Borbála

Doktoranda / Doctoranda / PhD student