ELTE Néderlandisztika Tanszék

Hírek

Code:             BMA-NEDD12-121
Titel vak:         METHODOLOGIE VAN DE TAALWETENSCHAP
Docent:             Roland Nagy
Voertaal:         Nederlands
Opleidingsfase:         Ma 1, 1ste semester
Onderwijsvorm:         werkcollege
Aantal lesuren per week:     2
Studiepunten:         2
Rooster:             dinsdag 11:30-13:00, locaal 102

Leerdoelen
Het doel van het college is om de studenten bekend te maken met de wetenschappelijke methodologie.

Beschrijving
De cursus biedt een kort overzicht van de wetenschapstheoretische achtergrond van taalkundige onderzoeken. Daarnaast leren de studenten ook de belangrijkste structurele en stilistische kenmerken van de taalwetenschappelijke verhandeling kennen door de analyse en het vertalen van korte wetenschappelijke teksten. Ze maken kennis met een aantal elektronische en online bronnen, zoals speciale woordenboeken en taalcorpora. Met behulp van deze bronnen moeten ze (in kleine groepen) bepaalde gerichte opdrachten doen (doelgerichte materiaalverzameling).
Aan het eind van het semester moeten de studenten een beknopte verhandeling inleveren waarin de resultaten van hun minionderzoek gepresenteerd wordt.

Opbouw cursus
Les 1.    Inleiding.
Les 2.    Soorten kennis
Les 3.    De kenmerken van wetenschappelijkheid
Les 4.    De methoden en onderdelen van het wetenschappelijke onderzoek
Les 5.    Taalkundig onderzoek in de 21ste eeuw: het gebruik en exploiteren van elektronische en online bronnen en corpora
Les 6.    Het lezen en bespreken van twee korte artikelen vanuit het tijdschrift Nederlandse taalkunde en Onze Taal
Les 7.    Gedetailleerde analyse en vergelijking van de teksten
Les 8.    Algemene kenmerken van taalwetenschappelijke teksten
Les 9.    Andere elektronische bronnen en hulpmiddelen
Les 10.    Opdrachten met elektronische bronnen
Les 11.    Opdrachten met elektronische bronnen
Les 12.    Het verwerken van de resultaten
Les 13.    Beoordeling van de verhandelingen

Evaluatie
op basis van het uitvoeren van deelopdrachten en de kwaliteit van de aan het eind van de semester ingeleverde verhandeling

Criteria voor een testimonium
•    maximaal 3 gemiste lessen per semester
•    de uitvoering van de deelopdrachten
•    een werkstuk van 4 á 8 blz.

Studiemateriaal
Corpora via inl.nl, Corpus Hedendaags Nederlands

Literatuur
•    Hand-outs
•    Toorn, M. C. van den. (1992). Nederlandse taalkunde (8e geheel herziene uitgave.). Utrecht: Het Spectrum.
•    Pollmann, T. (1999). De letteren als wetenschappen een inleiding. Amsterdam: AUP.
•    Ridley, B. (2003). Wetenschap. (R. Van de Plassche, Trans.). London/New York: Routledge.
•    Kutrovátz, G., Láng, B., & Zemplén, G. (2009). A tudomány határai. Budapest: Typotex.
•    Tiggeler, E. (2004). Schrijfgids voor studenten : eerste hulp bij schrijfproblemen en taalvragen. Den Haag: Sdu.
•    Tijdschriften: Nederlandse taalkunde, Internationale Neerlandistiek, Onze Taal, Ons Erfdeel, Taal en Tongval
•    enz
•    Elektronische woordenboeken: iWNT, iVMNW, iONW, WNT, GVD
•    Lamers, H. (1993). Hoe schrijf ik een wetenschappelijke tekst? Bussum: Coutinho.
•    Taalcorpora via www.inl.nl

Facebook

 

Oktatók / Medewerkers

Tóth Dóra

Tóth Dóra

Doktoranda / Doctoranda / PhD student
Erős Levente

Erős Levente

Tanársegéd / Universitair docent / Assistant lecturer
Gőcze Borbála

Gőcze Borbála

Doktoranda / Doctoranda / PhD student
Simonfi Eszter

Simonfi Eszter

Tanársegéd / Universitair docent / Assistant lecturer
Martine Bijvoet

Martine Bijvoet

Nyelvtanár / Taaldocent / Language Teacher
Nagy Roland

Nagy Roland

Adjunktus / Universitair docent / Senior Lecturer
Rethelyi Orsolya

Rethelyi Orsolya

Tanszékvezető, habilitált docens / Vakgroepshoofd, universitair hoofddocent / Head of Department, Associate Professor
Marian van der Pluijm

Marian van der Pluijm

Lektor / lector / lector
Gera Judit

Gera Judit

Professzor emerita / Professor emerita / Professor emerita
Gracza Krisztina

Gracza Krisztina

Doktoranda / Doctoranda / PhD student
Varga Orsolya

Varga Orsolya

Adjunktus / Universitair docent / Assistant Professor