ELTE Néderlandisztika Tanszék

Hírek

BBN-NED15-311
MODERNE NEDERLANDSE GRAMMATICA EN KLANKLEER

HOORCOLLEGE
Aantal lesuren per week: 3
Kredietpunten: 2
Opleidingsfase (semester): BA 3e semester

Omschrijving
Het doel van het werkcollege is om de studenten vertrouwd te maken met de belangrijkste fonologische regels van Nederlands en de grammaticale eigenschappen en het gebruik van het Nederlandse werkwoord, en daardoor een bewuste, correcte taalgebruik te bevorderen.

Thematiek:
Les 1.    Inleiding
Les 2.    De klanken en fonologische regels van het Nederlands
Les 3.    De grammatica als taalkundige discipline. Onderdelen van de grammatica.
Les 4.    Soorten werkwoorden: zelfstandige, koppel- en hulpwerkwoorden.
Les 5.    Hulpwerkwoorden van tijd, van aspect, van de lijdende vorm, van de modaliteit, van de causaliteit en ter omschrijving van het gezegde.
Les 6.    Infinitiefconstructies na hulpwerkwoorden en andere hulpwerkwoordachtige werkwoorden met of zonder te voor de infinitief.
Les 7.    Temporele en modale betekenissen van de zou-tijden. Scheidbaar en onscheidbaar samengestelde werkwoorden.
Les 8.    Transitieve (overgankelijke) en intransitieve (onovergankelijke) werkwoorden. Wederkerende werkwoorden. Onpersoonlijke werkwoorden. Onvervoegde werkwoorden.
Les 9.    Finiete en infiniete (nominale) vormen van het werkwoord. Vorming en gebruik van de nominale vormen.
Les 10.    De lijdende vorm. (Zinnen met er. Zinnen met hulpwerkwoorden.)
Les 11.    De wijzen. Andere (grammatische en lexicale) uitdrukkingsmogelijkheden voor de inhoud van de imperatief en de conjunctief. Stilis¬tische varianten.
Les 12.    Het presens. (Spelling, onregelmatigheden in de vervoeging, de dubbele vormen, de inversie.)
Les 13.    Verschillen tussen het gebruik van het perfectum, het imperfectum en het plusquamperfectum. De keuze van het hulpwerkwoord van tijd in de voltooide tijden.

Criteria voor een testimonium zijn:
•    maximaal 3 gemiste lessen per semester
•    het schrijven van alle toetsen

Evaluatie: schriftelijk door middel van 3-4 over het semester verspreide toetsen

Literatuur:
•    Hand-outs

•    A.M.Fontein-A. Pescher-ter Meer: Nederlandse Grammatica voor anderstaligen. Nederlands Centrum Buitenlanders, Utrecht 1985.
•    Albertné Balázsi, J. et al. (1997) Kis holland nyelvtan. Károli Gáspár Református Egyetem
•    Toorn, M.C. van den (1981) Nederlandse Grammatica. Wolters-Noordhoff
•    Smedts, W. en W. van Belle (1993) Taalboek Nederlands. DNB/Pleckmans
•    Toorn, M.C. van den (1992) Nederlandse taalkunde. 8ste dr. Het Spectrum/Aula

Facebook

 

Oktatók / Medewerkers

Erős Levente

Erős Levente

Tanársegéd / Universitair docent / Assistant lecturer
Varga Orsolya

Varga Orsolya

Adjunktus / Universitair docent / Assistant Professor
Marian van der Pluijm

Marian van der Pluijm

Lektor / lector / lector
Gőcze Borbála

Gőcze Borbála

Doktoranda / Doctoranda / PhD student
Nagy Roland

Nagy Roland

Adjunktus / Universitair docent / Senior Lecturer
Martine Bijvoet

Martine Bijvoet

Nyelvtanár / Taaldocent / Language Teacher
Rethelyi Orsolya

Rethelyi Orsolya

Tanszékvezető, habilitált docens / Vakgroepshoofd, universitair hoofddocent / Head of Department, Associate Professor
Gracza Krisztina

Gracza Krisztina

Doktoranda / Doctoranda / PhD student
Gera Judit

Gera Judit

Professzor emerita / Professor emerita / Professor emerita
Simonfi Eszter

Simonfi Eszter

Tanársegéd / Universitair docent / Assistant lecturer
Tóth Dóra

Tóth Dóra

Doktoranda / Doctoranda / PhD student