ELTE Néderlandisztika Tanszék

Hírek

Cursusbeschrijving
NED11-503 Leeslijst voor scriptie

Docent: Roland Nagy
Semester: 2016-2017 Herfst

Doel

 • Opbouwen van de wetenschappelijke achtergrond i.v.m. het eigen scriptieonderwerp
 • Verkenning van de relevante vakliteratuur
 • Samenstellen van een bibliografie met de relevante bronnen
 • Verwerking van de belangrijkste relevante bronnen

Methode en opbouw

 1. M.b.v. hun begeleider verken je de ter beschikking staande vakliteratuur i.v.m. je eigen scriptieonderwerp.
 2. Je stelt een bibliografie samen (APA-stijl) met minimaal 5 monografieën en 5 wetenschappelijke artikelen.
  DEADLINE: 3 oktober 2016
  Andere bronnen zijn natuurlijk ook heel erg welkom (overleg met je begeleider).
 3. Je leest en zelfstandig verwerkt minimaal 6 wetenschappelijke teksten (je hebt dus 2 weken voor een tekst!):
  a.    2 monografieën (je hoeft niet per se het hele boek te verwerken, als er onderdelen zijn die duidelijk irrelevant zijn) en
  b.    4 wetenschappelijke artikelen.
  Omdat artikelen, boeken en boekdelen enz. heel gevarieerd kunnen zijn qua lengte en moeilijkheid, overleg met je begeleider i.v.m. je lijst.
 4. Je schrijft een samenvatting van elke van de 6 teksten (lengte: min. 300 max. 600 woorden).
  In de samenvatting focus op de volgende aandachtspunten en wees beknopt:
  a.    Waar gaat de tekst lijnen over?
  b.    Wat is er belangrijk, bruikbaar enz. i.v.m. je eigen scriptieonderwerp en waarom?
  c.    Wat vind je interessant in de tekst? Wat nieuws heb je ervan geleerd?
  Je stuurt de samenvattingen door per email aan je begeleider.
  DEADLINES:
  Tekst 1.     10 oktober 2016
  Tekst 2.    24 oktober 2016
  Tekst 3.     7 november 2016
  Tekst 4.     21 november 2016
  Tekst 5     5 december 2016
  Tekst 6.     19 december 2016
  Als het om langere teksten gaat, overleg met je begeleider i.v.m. de deadline.
 5. Je voert regelmatig gesprek (max. om de 3 weken) met je begeleider (spreekuur: dinsdag 14:00-15:00 of na afspraak per email)

Facebook

 

Oktatók / Medewerkers

Nagy Roland

Nagy Roland

Adjunktus / Universitair docent / Senior Lecturer
Marian van der Pluijm

Marian van der Pluijm

Lektor / lector / lector
Rethelyi Orsolya

Rethelyi Orsolya

Tanszékvezető, habilitált docens / Vakgroepshoofd, universitair hoofddocent / Head of Department, Associate Professor
Gracza Krisztina

Gracza Krisztina

Doktoranda / Doctoranda / PhD student
Simonfi Eszter

Simonfi Eszter

Tanársegéd / Universitair docent / Assistant lecturer
Tóth Dóra

Tóth Dóra

Doktoranda / Doctoranda / PhD student
Gőcze Borbála

Gőcze Borbála

Doktoranda / Doctoranda / PhD student
Gera Judit

Gera Judit

Professzor emerita / Professor emerita / Professor emerita
Martine Bijvoet

Martine Bijvoet

Nyelvtanár / Taaldocent / Language Teacher
Varga Orsolya

Varga Orsolya

Adjunktus / Universitair docent / Assistant Professor
Erős Levente

Erős Levente

Tanársegéd / Universitair docent / Assistant lecturer