ELTE Néderlandisztika Tanszék

november 8-12.


Dr. Remco Sleiderink (HUB, Brussel) - holland nyelvű előadások

9 november (dinsdag) 11:30-12:30 - Algemene lezing: 'Puzzelen met brokstukken. De versnippering van de Middelnederlandse literatuur'

10 november (woensdag) 11:30-13:30 – Deelname aan werkcollege Oudere nederlandse literatuur 13de-17de eeuw (MA2) -

11 november (donderdag) - 8:30-10:00 – lezing: ‘Beatrijs wordt meertalig. Een onderzoek naar de internationale receptie van het Middelnederlandse verhaal’ en deelname aan Beatrijs vertaalcollege

11 november (donderdag) - 13:00-15:00 – Deelname en spontane reacties bij klein studentensymposium oudere letterkunde (presentaties onderwerpen BA en MA scripties van studenten onder de begeleiding van Orsi Réthelyi

Thomas Rosenboom
Gastcolleges over Publieke Werken

Eerste college
17 april 10.00 – 11.30 zaal 112
Achtergronden van de roman Publieke Werken
a. hoe het idee ontstond?
b. wat soort onderzoek werd verricht en hoe?
c. relatie fictie-werkelijkheid

Tweede college
23 april 12.00-14.15 met korte pauze zaal 112
a. Hoogeveen – historische achtergrond
b. Personage: Anijs
c. Emigratie naar Amerika – werkelijkheid en fictie

Derde college
24 april 10.00-11.30 zaal 112
a. Amsterdam – het begin van de moderne stad – architectuur
b. Personage: Vedder
c. De roman als gebouw of als muziekstuk (de leidmotieven)

Vierde college
7 mei 12.00-14.15 met korte pauze zaal 112
a. De rol van het jodendom in de roman
b. Humor en tragiek – durven omgaan met emoties in hedendaagse literatuur
c. Receptie van de roman in Nederland en in het buitenland

Vijfde college
8 mei 10.00-12.30 zal 112
De vertaling
Vragen van het publiek

Boekpresentatie Hongaarse vertaling: 25 april (zaterdag) 10.00 uur zaal Hess András, Millenáris Park

Alle belangstellenden zijn van harte welkom!

Facebook