Department of Dutch Studies - Eötvös Loránd University

News

Tárgy: BBNNED 301 A grammatika alapjai 1.

Előadó: Dr. Varga Orsolya
Ideje:
Helye:

Évközi tanulmányi követelmények:
• Rendszeres, aktív részvétel az órákon, legfeljebb 3 hiányzás.
• Házi feladatok és évközi felmérő dolgozatok megírása
Értékelés: az évközi és év végi felmérő dolgozatokra adott jegyek alapján. Év közben 3 írásbeli felmérőre kerül sor.

1. A holland kiejtés alapszabályai.
2. Igeragozás. Főmondati szórend. Inverzió.
3. Személyes névmások, többesszám.
4. Elváló igekötős igék, birtokos névmás.
5. Többesszám. Névelők használata.
6. Felszólító mód. Modális igék.
7. Jövő idő kifejezése. Perfectum.
8. Melléknévragozás.
9. Névmások (személyes, birtokos, visszaható) és használatuk, prepozíciók.
10-11. Összetett mondatok. Mellérendelés, alárendelés.
12. Év végi felmérő dolgozat.

Kötelező irodalom:

Mollay Erzsébet: Basisgrammatica voor studenten Nederlands. ELTE Eötvös Kiadó. 2008.
A.M. Fontijn& A.Pescher-ter Meer: Nederlandse Grammatica voor anderstaligen
Nederlands Centrum Buitenlanders, Utrecht. 1985.
Zelenka Eszter, Jan Pieter Struiving: Nederlandse grammatica voor beginners. 1996.

Facebook

 

Oktatók / Medewerkers

Gera Judit

Gera Judit

Professzor emerita / Professor emerita / Professor emerita
Gracza Krisztina

Gracza Krisztina

Doktoranda / Doctoranda / PhD student
Nagy Roland

Nagy Roland

Adjunktus / Universitair docent / Senior Lecturer
Rethelyi Orsolya

Rethelyi Orsolya

Tanszékvezető, habilitált docens / Vakgroepshoofd, universitair hoofddocent / Head of Department, Associate Professor
Marian van der Pluijm

Marian van der Pluijm

Lektor / lector / lector
Tóth Dóra

Tóth Dóra

Doktoranda / Doctoranda / PhD student
Gőcze Borbála

Gőcze Borbála

Doktoranda / Doctoranda / PhD student
Martine Bijvoet

Martine Bijvoet

Nyelvtanár / Taaldocent / Language Teacher
Varga Orsolya

Varga Orsolya

Adjunktus / Universitair docent / Assistant Professor
Simonfi Eszter

Simonfi Eszter

Tanársegéd / Universitair docent / Assistant lecturer
Erős Levente

Erős Levente

Tanársegéd / Universitair docent / Assistant lecturer