Department of Dutch Studies - Eötvös Loránd University

Monográfia | Szótár | Tankönyv | Külföldön kiadott tanulmányok | Hazai kötetetkben, folyóiratokban megjelent tanulmányok | Előadások külföldön | Előadások Magyarországon | Tudományos kötetek szerkesztése | Fontosabb fordítások

 

További részletekhez ld. a Magyar Tudományos Művek Tárát.

 

Monográfia

2012 Párhuzamos fordítórajzok. Műfordításszemlélet Magyarországon és Hollandiában a 20. század első felében. Eötvös Kiadó. Talentum sorozat.

 

Szótár

2002 Holland-Magyar Kéziszótár. Szeged: Grimm Könyvkiadó. (A 42 0000 címszavas szótár 10%-ának szerkesztése) Főszerkesztő: Mollay Erzsébet.

 

Tankönyv

1997 Kis holland nyelvtan. (Albertné Balázsi Júlia, Eszenyi Réka, Hantosné Reviczky Dóra, Kis Irén, Szalai Erika, Varga Orsolya) Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Idegennyelvi Lektorátusa.

 

Külföldön kiadott tanulmányok

2013 Dostojevski in Nederland. Boekbespreking. Boulogne, Pieter,Het temmen van de Scyth. De vroege Nederlandse receptie van F.M. Dostoevskij. Amsterdam, Pegasus, 2011. ISBN 978 9061 433 569. € 52. In: Internationale Neerlandistiek 51e jaargang 2013/oktober. pp. 277-280.

2013 Twee vertalingen van Journey of the Magi van T.S. Eliot: door Martinus Nijhoff en István Vas. In: Lage Landen Studies 5. 81-94.

2010 Gekoelde wijn of sorbet? Parallelle vertalersbeschrijvingen: Martinus Nijhoff (1894-1953) en István Vas (1910-1991). In: Engelbrecht, W & Hamers, B. (reds.) Neerlandistische ontmoetingen. Trefpunt Olomouc. 313-329.

2007 De vertaalopvattingen van Albert Verwey en Mihály Babits in het licht van hun vertalingen van de Divina Commedia van Dante. In: Neerlandistiek in contrast. Bijdragen aan het Zestiende Colloquium Neerlandicum. Amsterdam: Uitgeverij Rozenberg. 123-131. [Az Nemzetközi Néderlandisták Szövetsége Gentben rendezett XVI. kongresszusán tartott előadások válogatott gyűjteménye]

 

Hazai kötetetkben, folyóiratokban megjelent tanulmányok

2015 Honosítás a gyermekirodalom fordításában. Fordítástudomány XVII. 1. szám. 60-69.

2011 Vas István (1910-1991) műfordítói munkássága. Fordítástudomány XIII. 1. szám. 97-108.

2009 A németalföldi nyelv helyesírás-története. (társszerző: Gúti E.) In: Balázs G. & Dede É. (szerk.) Az európai helyesírások múltja, jelene és jövője. INter KhT. – PRAE.HU. 169-176.

2009 De vertaalopvattingen van Antal Radó en Dr. Antonius Angelus Weijnen op basis van hun werk De kunst van het vertalen. In: Pusztai G. & Loosen G. (szerk.) Acta Neerlandica 6. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó.

2008 A németalföldi nyelvről. (társszerző: Gúti E.) In: Balázs G. & Dede É. (szerk.) Európai nyelvművelés. Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője. Inter KhT. – PRAE.HU. 220-227.

2008 Párhuzamos fordítórajzok: Kosztolányi Dezső (1885-1936) és Carry van Bruggen (1881-1932) nyelv-, és fordításszemlélete. In: MANYE XVIII. A XVIII. Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Előadásai 5.

2007 A fordítás művészete. Két fordítástörténeti alapmű a XX. század első feléből. Radó Antal és A.A. Weijnen fordításszemlélete. In: MANYE XVII. A XVII. Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Előadásai 4.

2006 Radó Antal (1862-1944) fordításszemlélete. Fordítástudomány 8. 2. szám. 95-10.

2006 Babits Mihály és Albert Verwey fordításszemlélete az Isteni Színjáték fordításának tükrében. In: Heltai Pál (szerk.) MANYE XVI. Nyelvi modernizáció. XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Vol.3. A MANYE kongresszusok előadásai 3.

2005 De vertaalopvattingen van Carry van Bruggen. [Carry van Bruggen fordításszemlélete] In: Bálint C. & Eszenyi R. & Varga O. (szerk.) Karoli studies III. Het belang van kleine talen in een nieuw Europa. [A kis nyelvek jelentősége egy új Európában] Budapest: KRE Néderlandisztika Tanszék. A Károli Gáspár Egyetem 2005 májusában tartott Nemzetközi Kongresszusának összegyűjtött előadásai. 117-129.

2005 Over vervreemdend en naturaliserend vertalen. [Az elidegenítő és a honosító fordításról] In: Gera J. & Kántor-Faragó M. & Sneller A. & Varga O. (szerk.) In memoriam Kata Damokos. Acta Comenii Societatis Neerlandicorum Europae Centralis et Orientalis 9. Debrecen. 65-75.

2002 Vertaler met bekende bestemming. In: Albertné-Balázsi J. & Sneller A. & Haagsma D.& Varga O. (szerk.) Parallellen. Károli Studies II. KGRE Vakgroep Neerlandistiek. 76-86.

2000 E.T.A. Hoffmann Zandmann c. elbeszélésének lehetséges hatásai Louis Couperus De Binocle c. novellájára. In: Varga O. & Van Leuvensteijn A. & Liburg F. (szerk.) Károli-studies I. Acta Comenii Societatis Neerlandicorum Europae Centralis et Orientalis. AMOS II. Budapest: KRE Nederlandisztika Tanszék. 64-80.

2000 A néderlandi standard nyelvről. Studia Caroliensia. 2000/4. 110-121.

 

Előadások külföldön

2015 Leiden, IVN Kongresszus. Lijster of winterkoningkje?  Uitdagingen in de vertaling van de jeugdliteratuur. 

2015 Brno, Comenius Kongresszus. Lijster of winterkoningkje? Het vertalen van de magische wereld van Annie M.G. Schmidt

2012 Antwerpen, IVN (Internationale Vereniging voor Neerlandici) Kongresszus. De vertaling van realia.

2011 Brussel, Összehasonlító Irodalomtudományi Kongresszus. Twee vertalingen van The Journey of the Magi van T.S. Eliot: door Martinus Nijhoff en István Vas.

2010 Olomouc, a Közép-, és Kelet-Európai Régió Doktorandusz-habilitandusz konferenciája. Gekoelde wijn of sorbet? De vertaalopvattingen van Martinus Nijhoff en István Vas in het licht van hun vertalingen van T.S. Eliot.

2009 Utrecht, IVN Kongresszus. Parallelle vertalersbeschrijvingen. De vertaalovattingen van Martinus Nijhoff en István Vas.

2006 Gent, IVN Kongresszus. De vertaalopvattingen van Albert Verwey en Mihály Babits in het licht van hun vertalingen van de Divina Commedia van Dante (1923).

2001 Amszterdam, Amszterdami Egyetem. Általános Nyelvészeti Tanszék. Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC) keretében. Over de redactieprincipes van het handwoordenboek Nederlands-Hongaars in de maak. [A Holland-Magyar kéziszótár szerkesztési elveinek elméleti és gyakorlati kérdéseiről]

2001 Amszterdam, Vrije Universiteit. Lexikográfia Tanszék. Over de redactieprincipes van het handwoordenboek Nederlands-Hongaars in de maak. [A Holland-Magyar kéziszótár szerkesztési elveinek elméleti és gyakorlati kérdéseiről]

 

Előadások Magyarországon

2015 Budapest, MANYE Kongresszus. Roitelet vagy rohadt lé? Annie. M.G. Schmidt varázslatos világának fordítása

2010 Budapest, MANYE Kongresszus. Párhuzamos fordítórajzok:Vas István (1910-1991) és Martinus Nijhoff (1894-1953) fordításszemlélete T.S. Eliot fordításaik tükrében

2008 Budapest, MANYE Kongresszus. Párhuzamos fordítórajzok: Kosztolányi Dezső (1885-1936) és Carry van Bruggen (1881-1932) nyelv-, és fordításszemlélete.

2007 Balatonfüred, Magyar Fordítóház. Holland-magyar műfordító-workshop vezetése Prof. Dr. Gera Judittal.

2007 Siófok, MANYE Kongresszus. A fordítás művészete. Két fordítástörténeti alapmű a XX. század első feléből. Radó Antal és A. A. Weijnen fordításszemlélete.

2006 Gödöllő, MANYE Kongresszus. Babits Mihály és Albert Verwey fordításszemlélete az Isteni Színjáték fordításának tükrében.

2006 Debrecen, Néderlandisztikai Tanulmányi Nap. Debreceni Egyetem. De vertaalopvattingen van Antal Radó en A. A. Weijnen in het licht van hun basiswerken De kunst van het vertalen.

2005 Budapest, Nemzetközi Néderlandisztikai Konferencia. Károli Gáspár Református Egyetem. De vertaalopvattingen van Carry van Bruggen.

2005 Budapest, Néderlandisztikai Tanulmányi Nap. ELTE. De vertaalopvattingen van Mihály Babits en Albert Verwey.

 

Tudományos kötetek szerkesztése

2010 Diversiteit. Regionale Colloquium Neerlandistiek. Budapest: Pro Nederlandistica. Társszerkesztők: Gera J. & Törő K. & Réthelyi O. & C. Sütő.

2005 Karoli studies III. Het belang van kleine talen in een nieuw Europa. [A kis nyelvek jelentősége egy új Európában] Társszerkesztők: Bálint C. & Eszenyi R. Budapest: KRE Néderlandisztika Tanszék. (A Károli Gáspár Egyetem 2005 májusában tartott Nemzetközi Kongresszusának összegyűjtött előadásai)

2005 In memoriam Kata Damokos. Acta Comenii Societatis Neerlandicorum Europae Centralis et Orientalis 9. Debrecen. Társszerkesztők: Gera J. & Kántor-Faragó M. & Sneller A.

2002 Parallellen. Károli Studies II. KGRE Vakgroep Neerlandistiek. Társszerkesztők: Albertné-Balázsi J. & Sneller A. & Haagsma D.

2000 Károli-studies I. Acta Comenii Societatis Neerlandicorum Europae Centralis et Orientalis. AMOS II. Budapest: KRE Nederlandisztika Tanszék. Társszerkesztők: Van Leuvensteijn A. & Liburg F.

 

Fontosabb fordítások

 Annie M.G. Schmidt: Janó és janka őszi meséi [Herfst met Jip en Janneke] Budapest: Pagony, 2015.

Nova Lee Maier: A védőnő. [De kraamhulp] Budapest: Ab Ovo. 2015.

Annie M.G. Schmidt: Janó és Janka tavaszi meséi [Lente met Jip en Janneke] Budapest: Pagony: 2015.

Annie M.G. Schmidt: Janó és Janka nyári meséi. [Zomer met Jip en Janneke] Budapest: Pagony. 2014.

Annie M.G. Schmidt: Janó és Janka téli meséi. [Winter met Jip en Janneke] Budapest: Pagony. 2014.

Annie M.G. Schmidt: Oti megmenti a papáját. [Otje] Budapest: Pagony. 2014.

Annie M.G. Schmidt: Titi és az időjós. [Pluk redt de dieren] Budapest: Pagony: 2013.

Annie M.G. Schmidt: Titi a Parkban. Budapest: Pagony. 2013

Anna Enquist: Ellenpont. Budapest: Libri Könyvkiadó. 2012

Koen Peeters: Nagy Európai Regény. Budapest: Gondolat. Akcentusok sorozat. 2010.

Esther Gerritsen: Holnap reggel ugyanígy (dráma) Budapest: Merlin Színház. Holland Kulturális Fesztivál 2009.

Judith Herzberg: Sebek. (dráma) Budapest: Merlin Színház. Holland Kulturális Fesztivál 2009

F. Bordewijk: Karakter. (regény) Budapest: Gondolat. Akcentusok sorozat. 2008.

Jeroen van den Berg: Családi ünnep. (dráma) Merlin Színház. Holland-Flamand Kulturális Fesztivál. 2008.

Gie Bogaert: Meleghozók. Nagyvilág 2006 május.

Piet Vroon, Anton van Amerongen, Hans de Vries: Rejtett csábító. A szaglás pszichológiája. Budapest: Korona 2005.

Sasja Janssen: A lakáj. Élet és Irodalom Európai Elsőkönyvesek Fesztiválja Melléklet 2003 április 18.

Sasja Janssen: A lakáj. Lettre Internationale 2003/2

Maya Rasker: Tartózkodási helye ismeretlen. (regény) Budapest: Noran 2002.

Maya Rasker: Megfigyelni- nem figyelni. Lettre Internationale 2002.

Maya Rasker: Tartózkodási helye ismeretlen (regényrészlet). Nagyvilág 2002/1

Anna Enquist: Az átkelés. Nagyvilág 2001/2

Kristien Hemmerechts: Vasárnapi nővérek. Lettre Internationale 1999. 32.

Joost Zwagerman: Hamis fény. (regény) Budapest: Filum 1998.

Joost Zwagerman: A szerető. (regényrészlet) Lettre Internationale 1996 22.

 

Monográfia | Szótár | Tankönyv | Külföldön kiadott tanulmányok | Hazai kötetetkben, folyóiratokban megjelent tanulmányok | Előadások külföldön | Előadások Magyarországon | Tudományos kötetek szerkesztése | Fontosabb fordítások

Facebook