Department of Dutch Studies - Eötvös Loránd University

News

For the up-to-date list op publications see MTMT.

Monográfia | Szótár | Tankönyv | Külföldön kiadott tanulmányok | Hazai kötetetkben, folyóiratokban megjelent tanulmányok | Előadások külföldön | Előadások Magyarországon | Tudományos kötetek szerkesztése | Fontosabb fordítások

 

További részletekhez ld. a Magyar Tudományos Művek Tárát.

 

Monográfia

2012 Párhuzamos fordítórajzok. Műfordításszemlélet Magyarországon és Hollandiában a 20. század első felében. Eötvös Kiadó. Talentum sorozat.

 

Szótár

2002 Holland-Magyar Kéziszótár. Szeged: Grimm Könyvkiadó. (A 42 0000 címszavas szótár 10%-ának szerkesztése) Főszerkesztő: Mollay Erzsébet.

 

Tankönyv

1997 Kis holland nyelvtan. (Albertné Balázsi Júlia, Eszenyi Réka, Hantosné Reviczky Dóra, Kis Irén, Szalai Erika, Varga Orsolya) Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Idegennyelvi Lektorátusa.

 

Külföldön kiadott tanulmányok

2013 Dostojevski in Nederland. Boekbespreking. Boulogne, Pieter,Het temmen van de Scyth. De vroege Nederlandse receptie van F.M. Dostoevskij. Amsterdam, Pegasus, 2011. ISBN 978 9061 433 569. € 52. In: Internationale Neerlandistiek 51e jaargang 2013/oktober. pp. 277-280.

2013 Twee vertalingen van Journey of the Magi van T.S. Eliot: door Martinus Nijhoff en István Vas. In: Lage Landen Studies 5. 81-94.

2010 Gekoelde wijn of sorbet? Parallelle vertalersbeschrijvingen: Martinus Nijhoff (1894-1953) en István Vas (1910-1991). In: Engelbrecht, W & Hamers, B. (reds.) Neerlandistische ontmoetingen. Trefpunt Olomouc. 313-329.

2007 De vertaalopvattingen van Albert Verwey en Mihály Babits in het licht van hun vertalingen van de Divina Commedia van Dante. In: Neerlandistiek in contrast. Bijdragen aan het Zestiende Colloquium Neerlandicum. Amsterdam: Uitgeverij Rozenberg. 123-131. [Az Nemzetközi Néderlandisták Szövetsége Gentben rendezett XVI. kongresszusán tartott előadások válogatott gyűjteménye]

 

Hazai kötetetkben, folyóiratokban megjelent tanulmányok

2015 Honosítás a gyermekirodalom fordításában. Fordítástudomány XVII. 1. szám. 60-69.

2011 Vas István (1910-1991) műfordítói munkássága. Fordítástudomány XIII. 1. szám. 97-108.

2009 A németalföldi nyelv helyesírás-története. (társszerző: Gúti E.) In: Balázs G. & Dede É. (szerk.) Az európai helyesírások múltja, jelene és jövője. INter KhT. – PRAE.HU. 169-176.

2009 De vertaalopvattingen van Antal Radó en Dr. Antonius Angelus Weijnen op basis van hun werk De kunst van het vertalen. In: Pusztai G. & Loosen G. (szerk.) Acta Neerlandica 6. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó.

2008 A németalföldi nyelvről. (társszerző: Gúti E.) In: Balázs G. & Dede É. (szerk.) Európai nyelvművelés. Az európai nyelvi kultúra múltja, jelene és jövője. Inter KhT. – PRAE.HU. 220-227.

2008 Párhuzamos fordítórajzok: Kosztolányi Dezső (1885-1936) és Carry van Bruggen (1881-1932) nyelv-, és fordításszemlélete. In: MANYE XVIII. A XVIII. Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Előadásai 5.

2007 A fordítás művészete. Két fordítástörténeti alapmű a XX. század első feléből. Radó Antal és A.A. Weijnen fordításszemlélete. In: MANYE XVII. A XVII. Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Előadásai 4.

2006 Radó Antal (1862-1944) fordításszemlélete. Fordítástudomány 8. 2. szám. 95-10.

2006 Babits Mihály és Albert Verwey fordításszemlélete az Isteni Színjáték fordításának tükrében. In: Heltai Pál (szerk.) MANYE XVI. Nyelvi modernizáció. XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus. Vol.3. A MANYE kongresszusok előadásai 3.

2005 De vertaalopvattingen van Carry van Bruggen. [Carry van Bruggen fordításszemlélete] In: Bálint C. & Eszenyi R. & Varga O. (szerk.) Karoli studies III. Het belang van kleine talen in een nieuw Europa. [A kis nyelvek jelentősége egy új Európában] Budapest: KRE Néderlandisztika Tanszék. A Károli Gáspár Egyetem 2005 májusában tartott Nemzetközi Kongresszusának összegyűjtött előadásai. 117-129.

2005 Over vervreemdend en naturaliserend vertalen. [Az elidegenítő és a honosító fordításról] In: Gera J. & Kántor-Faragó M. & Sneller A. & Varga O. (szerk.) In memoriam Kata Damokos. Acta Comenii Societatis Neerlandicorum Europae Centralis et Orientalis 9. Debrecen. 65-75.

2002 Vertaler met bekende bestemming. In: Albertné-Balázsi J. & Sneller A. & Haagsma D.& Varga O. (szerk.) Parallellen. Károli Studies II. KGRE Vakgroep Neerlandistiek. 76-86.

2000 E.T.A. Hoffmann Zandmann c. elbeszélésének lehetséges hatásai Louis Couperus De Binocle c. novellájára. In: Varga O. & Van Leuvensteijn A. & Liburg F. (szerk.) Károli-studies I. Acta Comenii Societatis Neerlandicorum Europae Centralis et Orientalis. AMOS II. Budapest: KRE Nederlandisztika Tanszék. 64-80.

2000 A néderlandi standard nyelvről. Studia Caroliensia. 2000/4. 110-121.

 

Előadások külföldön

2015 Leiden, IVN Kongresszus. Lijster of winterkoningkje?  Uitdagingen in de vertaling van de jeugdliteratuur. 

2015 Brno, Comenius Kongresszus. Lijster of winterkoningkje? Het vertalen van de magische wereld van Annie M.G. Schmidt

2012 Antwerpen, IVN (Internationale Vereniging voor Neerlandici) Kongresszus. De vertaling van realia.

2011 Brussel, Összehasonlító Irodalomtudományi Kongresszus. Twee vertalingen van The Journey of the Magi van T.S. Eliot: door Martinus Nijhoff en István Vas.

2010 Olomouc, a Közép-, és Kelet-Európai Régió Doktorandusz-habilitandusz konferenciája. Gekoelde wijn of sorbet? De vertaalopvattingen van Martinus Nijhoff en István Vas in het licht van hun vertalingen van T.S. Eliot.

2009 Utrecht, IVN Kongresszus. Parallelle vertalersbeschrijvingen. De vertaalovattingen van Martinus Nijhoff en István Vas.

2006 Gent, IVN Kongresszus. De vertaalopvattingen van Albert Verwey en Mihály Babits in het licht van hun vertalingen van de Divina Commedia van Dante (1923).

2001 Amszterdam, Amszterdami Egyetem. Általános Nyelvészeti Tanszék. Amsterdam Center for Language and Communication (ACLC) keretében. Over de redactieprincipes van het handwoordenboek Nederlands-Hongaars in de maak. [A Holland-Magyar kéziszótár szerkesztési elveinek elméleti és gyakorlati kérdéseiről]

2001 Amszterdam, Vrije Universiteit. Lexikográfia Tanszék. Over de redactieprincipes van het handwoordenboek Nederlands-Hongaars in de maak. [A Holland-Magyar kéziszótár szerkesztési elveinek elméleti és gyakorlati kérdéseiről]

 

Előadások Magyarországon

2015 Budapest, MANYE Kongresszus. Roitelet vagy rohadt lé? Annie. M.G. Schmidt varázslatos világának fordítása

2010 Budapest, MANYE Kongresszus. Párhuzamos fordítórajzok:Vas István (1910-1991) és Martinus Nijhoff (1894-1953) fordításszemlélete T.S. Eliot fordításaik tükrében

2008 Budapest, MANYE Kongresszus. Párhuzamos fordítórajzok: Kosztolányi Dezső (1885-1936) és Carry van Bruggen (1881-1932) nyelv-, és fordításszemlélete.

2007 Balatonfüred, Magyar Fordítóház. Holland-magyar műfordító-workshop vezetése Prof. Dr. Gera Judittal.

2007 Siófok, MANYE Kongresszus. A fordítás művészete. Két fordítástörténeti alapmű a XX. század első feléből. Radó Antal és A. A. Weijnen fordításszemlélete.

2006 Gödöllő, MANYE Kongresszus. Babits Mihály és Albert Verwey fordításszemlélete az Isteni Színjáték fordításának tükrében.

2006 Debrecen, Néderlandisztikai Tanulmányi Nap. Debreceni Egyetem. De vertaalopvattingen van Antal Radó en A. A. Weijnen in het licht van hun basiswerken De kunst van het vertalen.

2005 Budapest, Nemzetközi Néderlandisztikai Konferencia. Károli Gáspár Református Egyetem. De vertaalopvattingen van Carry van Bruggen.

2005 Budapest, Néderlandisztikai Tanulmányi Nap. ELTE. De vertaalopvattingen van Mihály Babits en Albert Verwey.

 

Tudományos kötetek szerkesztése

2010 Diversiteit. Regionale Colloquium Neerlandistiek. Budapest: Pro Nederlandistica. Társszerkesztők: Gera J. & Törő K. & Réthelyi O. & C. Sütő.

2005 Karoli studies III. Het belang van kleine talen in een nieuw Europa. [A kis nyelvek jelentősége egy új Európában] Társszerkesztők: Bálint C. & Eszenyi R. Budapest: KRE Néderlandisztika Tanszék. (A Károli Gáspár Egyetem 2005 májusában tartott Nemzetközi Kongresszusának összegyűjtött előadásai)

2005 In memoriam Kata Damokos. Acta Comenii Societatis Neerlandicorum Europae Centralis et Orientalis 9. Debrecen. Társszerkesztők: Gera J. & Kántor-Faragó M. & Sneller A.

2002 Parallellen. Károli Studies II. KGRE Vakgroep Neerlandistiek. Társszerkesztők: Albertné-Balázsi J. & Sneller A. & Haagsma D.

2000 Károli-studies I. Acta Comenii Societatis Neerlandicorum Europae Centralis et Orientalis. AMOS II. Budapest: KRE Nederlandisztika Tanszék. Társszerkesztők: Van Leuvensteijn A. & Liburg F.

 

Fontosabb fordítások

 Annie M.G. Schmidt: Janó és janka őszi meséi [Herfst met Jip en Janneke] Budapest: Pagony, 2015.

Nova Lee Maier: A védőnő. [De kraamhulp] Budapest: Ab Ovo. 2015.

Annie M.G. Schmidt: Janó és Janka tavaszi meséi [Lente met Jip en Janneke] Budapest: Pagony: 2015.

Annie M.G. Schmidt: Janó és Janka nyári meséi. [Zomer met Jip en Janneke] Budapest: Pagony. 2014.

Annie M.G. Schmidt: Janó és Janka téli meséi. [Winter met Jip en Janneke] Budapest: Pagony. 2014.

Annie M.G. Schmidt: Oti megmenti a papáját. [Otje] Budapest: Pagony. 2014.

Annie M.G. Schmidt: Titi és az időjós. [Pluk redt de dieren] Budapest: Pagony: 2013.

Annie M.G. Schmidt: Titi a Parkban. Budapest: Pagony. 2013

Anna Enquist: Ellenpont. Budapest: Libri Könyvkiadó. 2012

Koen Peeters: Nagy Európai Regény. Budapest: Gondolat. Akcentusok sorozat. 2010.

Esther Gerritsen: Holnap reggel ugyanígy (dráma) Budapest: Merlin Színház. Holland Kulturális Fesztivál 2009.

Judith Herzberg: Sebek. (dráma) Budapest: Merlin Színház. Holland Kulturális Fesztivál 2009

F. Bordewijk: Karakter. (regény) Budapest: Gondolat. Akcentusok sorozat. 2008.

Jeroen van den Berg: Családi ünnep. (dráma) Merlin Színház. Holland-Flamand Kulturális Fesztivál. 2008.

Gie Bogaert: Meleghozók. Nagyvilág 2006 május.

Piet Vroon, Anton van Amerongen, Hans de Vries: Rejtett csábító. A szaglás pszichológiája. Budapest: Korona 2005.

Sasja Janssen: A lakáj. Élet és Irodalom Európai Elsőkönyvesek Fesztiválja Melléklet 2003 április 18.

Sasja Janssen: A lakáj. Lettre Internationale 2003/2

Maya Rasker: Tartózkodási helye ismeretlen. (regény) Budapest: Noran 2002.

Maya Rasker: Megfigyelni- nem figyelni. Lettre Internationale 2002.

Maya Rasker: Tartózkodási helye ismeretlen (regényrészlet). Nagyvilág 2002/1

Anna Enquist: Az átkelés. Nagyvilág 2001/2

Kristien Hemmerechts: Vasárnapi nővérek. Lettre Internationale 1999. 32.

Joost Zwagerman: Hamis fény. (regény) Budapest: Filum 1998.

Joost Zwagerman: A szerető. (regényrészlet) Lettre Internationale 1996 22.

 

Monográfia | Szótár | Tankönyv | Külföldön kiadott tanulmányok | Hazai kötetetkben, folyóiratokban megjelent tanulmányok | Előadások külföldön | Előadások Magyarországon | Tudományos kötetek szerkesztése | Fontosabb fordítások

For more information see Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT).

  • Nagy, R. (2004). Enkele opmerkingen over leenfonologie. (H. van Uffelen, Szerk.) AMOS - Elektronisch Tijdschrift voor de Neerlandistiek, 1(3).
  • Nagy, R. (2006). Fonetica, fonologie en uitspraakonderwijs. In Praagse perspectieven 4. (o. 99-108). Praag: Universitaire Pers.
  • Nagy, R. (2008). Enkele diachrone aspecten van de Franse invloed op de Nederlandse fonologie. In Acta Neerlandica, Bijdragen tot de Neerlandistiek (o. 33-44). Debecen: Debrecen University Press.
  • Nagy, R. (2008). Leenfonemen: lastige niewkomers? In Praagse perspectieven 5. (o. 141-165). Praag: Universitaire Pers.
  • Nagy, R. (2011). Kölcsönszavak fonológiai integrációja a holland nyelvben (Doktori disszertáció/Doctoral Dissertation/Proefschrift). Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest.
  • Nagy, R. (2011) Transcriptie: Brug over troebel water? In Nederlands in het perspectief van uitspraakverwerving en contrastieve taalkunde. Lage Landen studies 2. Academia Press: Gent.
  • Nagy, R. (2012) Leenfonemen: ouderdon en inburgering Korte geschiedenis van de inburgering van de [ʃ] en de [ʒ] in het Nederlands­. In n/f . Tijdschrift van de 'Association des néerlandistes de Belgique francophone et de France'.
  • Nagy, R. (2015). Op weg naar een doelgerichter universitair NT2-uitspraakonderwijs. Contrastieve uitspraakanalyse Hongaars-Nederlands. In Taal toetsen (pp. 161–187). Debrecen: Debrecen University Press.
  • Nagy, R. (szerkesztés alatt) Nederlandse fonetiek en fonologie voor Hongaarstaligen/Holland fonetika és fonológia magyarajkúaknak.

Books – (Co-)Edited volumes

2011

Judit Gera, Orsolya Réthelyi, Roel Smit, Krisztina Törő, Orsolya Varga (Eds.). Diversiteit: handelingen Regionale Colloquium Neerlandicum Eötvös Loránd Universiteit, Budapest, 22-24 mei 2009. Boedapest: Pro Nederlandistica, 2011. 502 pagina’s.

2007

Fuchs, Martina, and Orsolya Réthelyi(Eds.). Maria von Ungarn, eine europäische Persönlichkeit zu Anbruch der Neuzeit. Series Geschichte in der Epoche Karls V, vol. 8.  Münster: Aschendorff-Verlag. 416 pages.

2005

Réthelyi, Orsolya, Beatrix Romhányi, Enikő Spekner, and András Végh (Eds.).Mary of Hungary, Widow of Mohács. The Queen and her Court 1521-1531. Exhibition catalogue. Budapest: Budapest History Museum. 308 pages.

 

Articles

Forthcoming

“A Rose és De stede der vrauwen: francia udvari irodalom fordítása Németalföldön” [The Rose and the De stede der vrauwen: Medieval Dutch translations of French courtly literature. In A Rózsaregény: kontextus, üzenet, recepció. [The Roman de la Rose: Context, interpretation and reception. Proceedings of the first interdisciplinary medievalist conference at the ELTE]. Ed. Marianne Sághy.

2011

(Samen met Anikó Daróczi en Zsuzsa  Rakovszky) ‘A középholland Beatrijs magyarul. Szenvedély, szenvedés és bűnbocsánat egy középkori legendában’. Credo 2011/4, pp.6-14.

2010

““Habsburg Mária királyné, mint közvetítő a kultúrák között”.” [Mary of Hungary and the question of cultural transfer]. In Debrecentől Amszterdamig. Magyarország és Németalföld kapcsolata [Cultural relations between Hungary and the Low Countries]. Ed. Gábor Pusztai, Réka Bozzay. Debrecen, 2010. Pp.25-44.

“Hadewijch”. In The Oxford Dictionary of the Middle Ages, ed. Robert E. Bjork. Oxford: Oxford University Press, 2010.

2009

“Vallás és nyelv: Johannes Croner, Habsburg Mária udvari lelkésze” [Religion and Language. Johannes Croner, Court Priest of Mary of Hungary]. In Szentírás – Hagyomány – Reformáció. Teológia- és egyháztörténeti tanulmányok [Holy Scripture – Tradition – Reformation. Studies on Church history and theology]]. Ed. Romhányi Beatrix and Kendeffy Gábor. Budapest, 2009. Pp. 189–202.

2008

‘King Matthias on the Marriage Market.’ In Matthias Corvinus, the King. Tradition and Renewal in the Hungarian Royal Court 1458-1490. Exhibition catalogue. Ed. Péter Farbaky, Enikő Spekner, Katalin Szende and András Végh. Budapest: Budapest History Museum. Pp. 247-50.

„Ambiguous Loyalties? Mary as Queen of Hungary (1521-1526).” In Marie de Hongrie. Politique art et culture sous la Renaissance aux Pays-Bas. 13-24. Musée Royal de Mariemont, 2008.

„Religie en taal in de hofhouding: Johannes Croner, de eerste hofkapelaan van Maria van Hongarije”. In AMOS - Elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek in Midden- en Oost-Europa (Amos-ETVN)  (jg. 5, 2 - juni 2008). http://comenius.ned.univie.ac.at/node/13895

2007

‘Főhercegnői udvarból királynéi udvar: Habsburg Mária királynéi udvartartásának kezdetei [From Archduchess to Queen. The Beginnings of the Court of Mary of Hungary].’ Századok 5: 1193-1216.

‘Die Anfänge der Ofener Hofhaltung der Maria von Ungarn.’ In Maria von Ungarn, eine europäische Persönlichkeit zu Anbruch der Neuzeit. Ed. Martina Fuchs and Orsolya Réthelyi. Series Geschichte in der Epoche Karls V, vol. 8. Münster: Aschendorff-Verlag. Pp. 221-44.

2006

‘II. Lajos [King Louis II Jagiello] (lemma).’ In Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Középkor és kora újkor [Encyclopaedia of Hungarian Cultural History. Middle Ages and Renaissance], vol.6. Ed. Péter Kőszeghy. Budapest. Pp. 357-59.

2005

“Maria Regina nuda venerat ad Hungariam”. A királyné kincsei”. In Habsburg Mária, Mohács özvegye. A királyné és udvara 1521-153. Exhibition catalogue. Ed. Réthelyi Orsolya, F. Romhányi Beatrix, Spekner Enikő és Végh András. Budapest: Budapest History Museum. Pp. 107-13.

‘Mary of Hungary.’ In Great Lives from History: The Renaissance & Early Modern Era, 1454-1600. Ed. Christina J. Moose. Pasadena: Salem Press. Pp. 636-38.

 

Habsburg Mária, Mohács özvegye. A királyné és udvara 1521-1531/ Mary of Hungary, Widow of Mohács. The Queen and Her Court 1521-1531. Exhibition guide. Written and edited by Orsolya Réthelyi et alii. Budapest:Budapest History Museum. 32 pages.

2003

‘Habsburg Mária és a királynéi birtok jelentősége [Mary of Hungary and the significance of the Reginal Estates].’ In A teológia peremén. Konferenciakötet [On the Borderlines of Theology. Proceedings of the Conference at the Lutheran Theological University 2002]. Budapest: Luther kiadó. Pp. 19-22.

2001

‘The Lion, the Dragon, and the Knight: an Interdisciplinary Investigation of a Medieval Motif.’ In Annual of Medieval Studies at the CEU, Vol. 7. Budapest: CEU Press. Pp. 9-38.

1999

‘Time and Eternity in the South English Legendary.’ In Current Research in Dutch and Belgian Universities and Polytechnics on Old English, Middle English, and Historical Linguistics. Ed. Henk Lemmen. Utrecht: []. Pp. 19-27.

 

Reviews and popular articles

2012

‘De Schat van Priamus in het Waasland.’ Recensie van Rudi Malfliet, Van den Vos Reynaerde: de feiten. Antwerpen, Garant, 2010. ISBN 9789044125696. Internationale Neerlandistiek 50 (2012). Pp.65-68.

 

2011

Recensie van Correspondance de Marie de Hongrie avec Charles Quint et Nicolas de Granvelle. Tome I: 1532 et années antérieures, hg. von Laetitia GORTER-VAN ROYEN – Jean-Paul HOYOIS unter Mitarbeit von Heide STRATENWERTH. Brepols, Turnhout 2009. Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung, Heft 1-2 (2011). pp.394-396.

‘Az 1526 utáni Magyar Királyság. Újragondolt történelem.’ Recensie van Pálffy Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. Géza Pálffy: The Kingdom of Hungary and the Habsburg Monarchy in the Sixteenth Century című könyvéről. Korall 45(2011). Pp.181–185.

Interview: „A közép-európai nemzeti történetek összekapcsolására törekszem”. Beszélgetés Antonín Kalous (Olomouc, Csehország) történésszel (A beszélgetést készítette: Réthelyi Orsolya és Végh András). Aetas 26/3 (2011), pp.145-149.

Recensie van Femke Kramer. Mooi vies, knap lelijk. Grotesk realisme in rederijkerskluchten,. Hilversum: Verloren. 2009. Sixteenth Century Journal 42/3 (Fall 2011), pp.945-946.

 

2010

seer loffelyck ende tot verwonderinghe van alle vreemdelinghen’ - Chambers of Rhetoric on the crossroads of history and literature. Recensie van Anne-Laure Van Bruaene, Ombeters wille. Rederijkerskamers en de stedelijke cultuur in de Zuidelijke Nederlanden (1400-1600). Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008. In Queeste 2010-2, 181-183.

 

2006

‘Áldoztató kehely, vagy varázserejű kő? A Grál motívum alakulása a középkorban.[Chalice or Magical Stone? The Development of the Motif of the Holy Grail in Medieval Literature]’ Rubicon 5-6: ???.

„Király a múltban, király a jövőben. Artúr király és az Artúr-mondakör. [The Once and Future King. King Arthur and Arthurian Legend]” Rubicon, 5-6.

”Az utókor csodálni fogja” Magyarországi Mária változó arcai. [“She Will be Admired by Posterity”. The Changing Reception of Mary of Hungary].’ Élet és Tudomány 8: 234-237.

2005

‘Habsburg Mária Budán és Pozsonyban. [Mary of Hungary in Buda and Bratislava]’ História, 10: 12-16.

2001

Review of Imre Holl. Funde aus dem Zistercienserkloster von Pilis. Varia Archaeologica Hungarica, Budapest, 2000. Questiones Novae Medii Aevi 4: 64.

1997

‘”Some kind of fantasy gripped me” Een interview met Professor Felicity Riddy, directeur van de Center for Medieval Studies van de Universiteit van York” Orsolya Réthelyi, Ab Nieuwdorp. Madoc 10:11-17.

‘Jézus pokolraszállása a középkori misztériumjátékban [The Harrowing of Hell in medieval Mystery Plays]’. Hang, 2: 12-13.

1996

“Tempting the Audience: Richard III and the Meaning of ‘Performance’”, Folio. Journal of the Shakespeare Society of the Low Countries 2:30-37.

1995

‘Időfogalom a középkori misztériumjátékban [The Concept of Time in Medieval Mystery Plays]’, Hang 7:12.

 

Conference papers

2010

“Koninginneliederen in het Antwerps liedboek [Queen songs in the Antwerps Liedboek 1544]”. Neerlandistische ontmoetingen, Trefpunt Olomouc. 29-31 March 2010.

2009

„’Catholics’ and ’Protestants’ in the shadow of the Ottoman threat.” Interconfessional frontiers in the late Middle Ages. Organised by the CEU Medieval Studies Department, Budapest, Agence Nationale de la Recherche (Paris), Casa de Velázquez (Madrid). Budapest, 15–16 October 2009.

„A Rose és De stede der vrauwen: a francia udvari irodalom Németalföldön [The Rose and De stede der vrauwen: Medieval French courtly literature in the Low Countries].” ELTE BTK Középkorász Konferenciák – A Rózsaregény: Kontextus, Üzenet, Recepció. ELTE, May 2009.

2008

“Habsburg Mária királyné mint közvetítő a kultúrák között” [Mary of Hungary as cultural intermediator]. Magyarország és Németalföld kapcsolata [Contacts between Hungary and the Netherlands]. University of Debrecen. November 2008.

‘King Matthias on the Marriage Market: Diplomatic and Ceremonial Aspects of Marriage Contacts and Marriage Contracts involving Matthias Corvinus.’ Paper given at the international conference: Mathias Rex (1458-1490) - Hungary at the Dawn of the Renaissance, ELTE, Budapest, May 20-24.

2007

‘Johannes Croner, Habsburg Mária udvari lelkésze [Religion and Language. Johannes Croner, Court Priest of Mary of Hungary].’ Paper given at the conference: A reformáció kezdetei Magyarországon [The Beginnings of the Protestant Reformation in Hungary] at the Károli Gáspár Calvinist University November 7–9.

‘Vorsten en talen: Het wisselende taallandschap rond Maria van Hongarije (1505-1558)’ Paper given at the Regionaal Colloquium Neerlandicum voor Midden Europa 2007 September 20-22.

2005

‘”Et…introiuit ad Hungariam sola germanica ancilla nomen Maria…” Mary of Hungary and the Hungarians’ Paper given at the international conference Marie de Hongrie. Politique art et culture sous la Renaissance aux Pays-Bas”.  Musée royal de Mariemont (Belgium), November 20-23.

‘”Maria Regina nuda venerat ad Hungariam” The Queen’s Treasures’. Paper given at the international conference Maria von Ungarn, eine europäische Persönlichkeit zu Anbruch der Neuzeit. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, October.

2004

‘Marriage Contracts and Possessions of Late Medieval Hungarian Queens.’ Paper given at the international conference Workshop on Medieval and Early Modern Queens and Queenship: Income and Patronage, CEU, Budapest, October.

2003

‘Queen and court: Beatrice of Aragon and Anne of Foix (Candale) at the Buda royal court.’ Paper given at the international conference Annual Congress of the Mediterranean Studies Association. Budapest, May.

2002

‘Habsburg Mária és a királynéi birtok jelentősége [Mary of Hungary and the significance of the Reginal Estates].’  Paper given at the conference A teológia peremén [On the Borderlines of Theology]. Lutheran Theological University. Budapest, November.

1999

‘Some Aspects of Robert of Gloucester’s Borrowings from the South English Legendary.’ Paper given at the international conference The 2nd Medieval Chronicle Conference. Driebergen, The Netherlands, July.

1998

‘Time and Eternity in the South English Legendary.’ Paper given at the 20th English Medievalists Research Symposium. Utrecht.

 

Szerkesztett kötetetek | Tanulmányok | Recenzió, publicisztika | Konferencia előadások

Facebook

 

Oktatók / Medewerkers

Martine Bijvoet

Martine Bijvoet

Nyelvtanár / Taaldocent / Language Teacher
Gracza Krisztina

Gracza Krisztina

Tanársegéd / Universitair docent / Assistant lecturer
Varga Orsolya

Varga Orsolya

Adjunktus / Universitair docent / Assistant Professor
Gera Judit

Gera Judit

Professzor emerita / Professor emerita / Professor emerita
Nagy Roland

Nagy Roland

Adjunktus / Universitair docent / Assistant Professor
Simonfi Eszter

Simonfi Eszter

Tanársegéd / Universitair docent / Assistant lecturer
Michaela Bos

Michaela Bos

Lektor / Lector / Lector
Rethelyi Orsolya

Rethelyi Orsolya

Tanszékvezető, habilitált docens / Vakgroepshoofd, universitair hoofddocent / Head of Department, Associate Professor