Department of Dutch Studies - Eötvös Loránd University

8-9 november 2011


8 november (dinsdag), 9-10:30 in lokaal 112

Gastcolleges van Dr. Arie Jan Gelderblom (Universiteit Utrecht)

Workshop over De klucht van de koe van Bredero voor gevorderde studenten in het kader van de 'Master Class-Historische Letterkunde' reeks (voor informatie over deelname vraag Orsi Réthelyi (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)


9 november (woensdag), 10-11 in lokaal 112

Waterlanders aan verre stranden. Oude reisverhalen en het zelfbeeld van Nederlanders (Nederlandstalige lezing) - deze lezing is vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerden

szeptember 29 - október 1.
Dr. Agnes Sneller (Utrecht) - holland nyelvű előadások
29 september (woensdag), 8:30-10:00, 'Vooronderstellingen in cultuurteksten'
29 september (woensdag), 11:30-13:00, Locaal 112 'Dichter en lid van de samenleving: Joost van den Vondel''
1 oktober (vrijdag), 13:-14:30, 'Gender in beelden' of 'Genderboodschappen in plaatjes en praatjes'

szeptember 29 - október 1.


Dr. Agnes Sneller (Utrecht) - holland nyelvű előadások

29 september (woensdag), 8:30-10:00, 'Vooronderstellingen in cultuurteksten'

 29 september (woensdag), 11:30-13:00, Locaal 112 'Dichter en lid van de samenleving: Joost van den Vondel'

1 oktober (vrijdag), 13:-14:30, 'Gender in beelden' of 'Genderboodschappen in plaatjes en praatjes'

szeptember 20-21.
Dr. Joost van Driel (Universiteit Leiden) vendégelőadásai - az előadások mindenki számára nyitottak
szeptember 20  (kedd), 14:00-15:00,
'From verse to strophe. New directions in Medieval Dutch poetry' (angol nyelvű előadás az ELTE Reneszánsz MA keretében)
Helyszín: ELTE Régi Irodalom tanszék, A ép. 429-es terem)
september 21 (szerda), 10:00-11:00,
'Meesters van de vorm. Conservatieven en vernieuwers in de Middelnederlandse literatuur  (holland nyelvű előadás az ELTE Néderlandisztika MA keretében)
Helyszín: ELTE Néderlandisztika tanszék, 112-es terem, (Rákóczi út 5., E épület).

szeptember 20-21. 


Dr. Joost van Driel (Universiteit Leiden) vendégelőadásai - az előadások mindenki számára nyitottak

szeptember 20  (kedd), 14:00-15:00, 'From verse to strophe. New directions in Medieval Dutch poetry' (angol nyelvű előadás az ELTE Reneszánsz MA keretében)

Helyszín: ELTE Régi Irodalom tanszék, A ép. 429-es terem) 


szeptember 21 (szerda), 10:00-11:00, 'Meesters van de vorm. Conservatieven en vernieuwers in de Middelnederlandse literatuur'  (holland nyelvű előadás az ELTE Néderlandisztika MA keretében)

Helyszín: ELTE Néderlandisztika tanszék, 112-es terem, (Rákóczi út 5., E épület).

május 2-6.


Dr. Balogh Katalin (Hogeschool Lessius, Antwerpen) vendégelőadási az ELTE Néderlandisztika tanszékén


Az előadások témája a holland-magyar tolmácsolás elméleti és gyakorlati kérdései. Az előadások holland nyelvűek.

Kedd – május 3.

  • 11:30-13 MA1+MA2 - 113-es terem

Csütörtök – május 5.

  • 9-10:30 BA2 csoport (főszak + minor) - 113-as terem
  • 12-13:30 BA3

Péntek – május 6.

  • 10:30-12 BA3 (részcsoport) + BA2 - 112-es terem

2011. április 12-15


Dr. Joop van der Horst, a Leuveni Katolikus Egyetem professzorának vendégelőadásai.

Április 12-15 között tanészkünkön Joop van der Horst, a Leuveni Katolikus Egyetem nyelvészprofesszora fog előadásokat tartani a "nyelvi norma", a "sztenderdnyelv kialakulása" és a "hosszútávú nyelvi változások" témáiban.


ápr. 12. 09.30-11.00 

 ápr. 13. 09.30-11.00

ápr. 14. 09.30-11.00

ápr. 15. 10.30-12.00

március 13-14


Dr. Dieuwke van der Poel (senior docent/onderzoeker bij de Universiteit Utrecht)


13 maart (dinsdag), 9-10:30 in lokaal 112

  • 9:00-11:15 in lokaal 112 –  Titel werkcollege: Jonge vrouwen en mannen op zoek naar avontuur in het Antwerps Liedboek (1544). Werkcollege met BA2 college 'Oudere  Nederlandse literatuur: Middeleeuwen en 16de - 17de eeuw' – Thema: Mannen en vrouwen: Middelnederlandse literatuur vanuit genderperspectief.14 maart (woensdag),

  • 9:00-10:00 in lokaal 112, – Liederen en gedichten: tweelingen of verre verwanten? Algemene lezing over Muziekcognitie en liederen voor alle studenten (ook voor studenten van de KGRE) – (voor alle studenten BA+MA)
  • 10:00-11:30 in lokaal 112 –  Woord, beeld en muziek in een handschrift uit de 15e eeuw: Die gheestelicke melody: Ms. Leiden, University Library, Ltk. 2058 – Workshop voor MA studenten in het kader van de 'Master Class Historische Letterkunde' reeks  (ook voor studenten van de KGRE)
  • 14:00-16:00 Deelname en spontane reacties bij klein studentensymposium oudere letterkunde (presentaties onderwerpen BA en MA scripties van studenten onder de begeleiding van Orsolya Réthelyi

november 8-12.


Dr. Remco Sleiderink (HUB, Brussel) - holland nyelvű előadások

9 november (dinsdag) 11:30-12:30 - Algemene lezing: 'Puzzelen met brokstukken. De versnippering van de Middelnederlandse literatuur'

10 november (woensdag) 11:30-13:30 – Deelname aan werkcollege Oudere nederlandse literatuur 13de-17de eeuw (MA2) -

11 november (donderdag) - 8:30-10:00 – lezing: ‘Beatrijs wordt meertalig. Een onderzoek naar de internationale receptie van het Middelnederlandse verhaal’ en deelname aan Beatrijs vertaalcollege

11 november (donderdag) - 13:00-15:00 – Deelname en spontane reacties bij klein studentensymposium oudere letterkunde (presentaties onderwerpen BA en MA scripties van studenten onder de begeleiding van Orsi Réthelyi

Thomas Rosenboom
Gastcolleges over Publieke Werken

Eerste college
17 april 10.00 – 11.30 zaal 112
Achtergronden van de roman Publieke Werken
a. hoe het idee ontstond?
b. wat soort onderzoek werd verricht en hoe?
c. relatie fictie-werkelijkheid

Tweede college
23 april 12.00-14.15 met korte pauze zaal 112
a. Hoogeveen – historische achtergrond
b. Personage: Anijs
c. Emigratie naar Amerika – werkelijkheid en fictie

Derde college
24 april 10.00-11.30 zaal 112
a. Amsterdam – het begin van de moderne stad – architectuur
b. Personage: Vedder
c. De roman als gebouw of als muziekstuk (de leidmotieven)

Vierde college
7 mei 12.00-14.15 met korte pauze zaal 112
a. De rol van het jodendom in de roman
b. Humor en tragiek – durven omgaan met emoties in hedendaagse literatuur
c. Receptie van de roman in Nederland en in het buitenland

Vijfde college
8 mei 10.00-12.30 zal 112
De vertaling
Vragen van het publiek

Boekpresentatie Hongaarse vertaling: 25 april (zaterdag) 10.00 uur zaal Hess András, Millenáris Park

Alle belangstellenden zijn van harte welkom!

Facebook