Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

Onderstande lijst is geldig vanaf het studiejaar 2011-2012 (in het studiejaar 2012-2013 geldt deze tabel alleen voor semester 1 /tm 4).

(Door op de naam van de cursus te klikken zijn de cursusbeschrijvingen te lezen [functie nog niet geheel bereikbaar!!!])

Code BBN- Vak Semester en aantal lesuren per week Type Studie-punten Voorwaarde
1 2 3 4 5 6
Verplichte opleidingsfase
a. Inleidende fase
Taalverwerving
NED11-101 Taalverwerving 1. 8           W 7  
NED11-102 Taalverwerving 2.   8         W 7 NED11-101
Cultuurkunde
NED11-141 Cultuurgeschiedenis 1. 2+1           H 4  
NED11-142 Cultuurgeschiedenis 2.   2+1         H 4 (NED11-141)
NED-001 Taalexamen   0         E 0 (NED11-102, -302)
b. Gevorderde fase
Kennis van de Nederlandse taal
NED-201 Nederlandse taal 1.     6       W 7 NED-001
NED-202 Nederlandse taal 2.       6     W 7 NED-201
Taalkunde
NED11-301 Basisgrammatica 1. 2+1           W 4  
NED11-302 Basisgrammatica 2.   2+1         W 4 NED-301
NED-311 Het grammaticaal systeem van het hedendaags Nederlands  1.     2+1       H 5 NED-001
NED-312 Het grammaticaal systeem van het hedendaags Nederlands  2.       2+1     H 5 NED-311
Literatuur
NED-401 Moderne Nederlandstalige literatuur 1.     2+1       H 5 NED-001, (NED11-142), =NED-402
NED-402 Moderne Nederlandstalige literatuur 2.     2+1       W 4 =NED-401
NED-411 Historische letterkunde 1.       2+1     H 5 NED11-142, =NED-412
NED-412 Historische letterkunde 2.       2+1     W 5 =NED-411
Cultuur en mediawetenschap
NED-501 Cultuur- en mediawetenschappen 1.     2       W 3 NED-001, (NED11-142)
NED11-502 Cultuur- en mediawetenschappen 2.       2     W 3 NED-501
NED11-503 Leeslijst voor scriptie         0   W 4 NED-202
NED11-504 Cultuur- en mediawetenschappen 3.           2 W 4 (NED11-502 )
Keuzevak I. Comparatistiek A.
NED11-601 Diversiteit in taal         2+1   W 5 NED-202
NED-602 Vergelijkende kennis land en volk A.         2+1   W 5 NED-202
NED11-603 Scriptiecollege           2+1 W 5 NED11-503
Keuzevak I. Comparatistiek B.
NED11-611 Literaire en culturele receptie         2+1   W 5 NED-202
NED-612 Vergelijkende kennis land en volk B.         2+1   W 5 NED-202
NED11-613 Scriptiecollege           2+1 W 5 NED11- 503
Optionele opleidingsfase
Specialisatie: Nederlandse taal- en letterkunde
NED-701 Vertaalcollege       2+1     W 5 NED-001
NED-711 Taalverwerving 1.         2+1   W 5 NED-001, NED-202
NED-712 Taalverwerving 2.           2+1 W 5 NED-711
NED11-721 Zakelijke communicatie 1.         2+1   W 5 NED-001, NED-202
NED11-722 Zakelijke communciatie 2.           2+1 W 5 NED11-721
NED-731 Vakvertaling           2+1 W 5 NED-001, NED-202
NED11-741 Woordenboekgebruik en woordenschatuitbreiding     2+1       H 5 NED-001
NED11-751 Moderne taalbeschouwing           2+1 W 5 NED-001, NED-312
NED11-761 Tekstanalyse van korte verhalen         2+1   W 5 NED-001, NED-202
NED11-762 Vertaling naar het Nederlands           2+1 W 5 NED-001, NED-202
Afsluitingsfase
NED-901 Eindscriptie             S 4 (∑)
NED-902 Afsluitexamen             AE 0 (901)
  Aantal lesuren en studiepunten zonder specialisatie: 12+2 12+2

16+4

14+3 6+3 4+1   106  
  Aantal lesuren en studiepunten met specialisatie: 12+2 12+2 14+3 16+4 12+6 14+6   156  
H: hoorcollege+examen; W: werkcollege; E: examen; S: Scriptie; AE: afsluitexamen

 

 

Algemene inleidende cursussen

Code Vak Semester Type Aantal lesuren Studiepunten
I. Inleidende fase 14
A) Algemene inleidende vakken 6
XFI11-101 Geschiedenis van de filosofie 1 H 30 4
In totaal: 30  
B) Theoretische grondslagen 8
1. Theoretische  grondslagen studierichting moderne filologie 4
FLN11-101 Inleiding in de taalwetenschap 1 K 30 3
FLI11-101 Inleiding in de literatuurwetenschap 1 K 30 3
In totaal: 60 6
2. Theoretische grondslagen studierichting Germanistiek 4
GER11-101 Germaanse talen en culturen 2 K+konz. 45 4
In totaal: 45 4

 

Onderstaande tabel is geldig tot en met 2011/12 (in het studiejaar 2012-2013 gedt deze tabel alleen voor semester 5 /tm 6)

Code BBN- Vak Semester en aantal lesuren per week Type Studiepunten Voorwaarde
1 2 3 4 5 6
Verplichte opleidingsfase
a. Inleidende fase
Taalverwerving
NED-101 Taalverwerving 1. 8           W 6  
NED-102 Taalverwerving 2.   8         W 6 101
Kulturális ismeretek
NED-141 Cultuurgeschiedenis 1. 3           H 4  
NED-142 Cultuurgeschiedenis 2.   3         H 4 141
NED-001 Taalexamen   0         E 0 (102, 302)
b. Gevorderde fase
Kennis van de Nederlandse taal
NED-201 Nederlandse taal 1.     6       W 7 001
NED-202 Nederlandse taal 2.       6     W 7 201
Nyelvészeti ismeretek
NED-301 Basisgrammatica 1. 3           W 4  
NED-302 Basisgrammatica 2.   3         W 5 301
NED-311 Het grammaticaal systeem van het hedendaags Nederlands 1.     3       E 5 001
NED-312 Het grammaticaal systeem van het hedendaags Nederlands 2.       3     E 5 311
Irodalmi ismeretek
NED-401 Moderne Nederlandstalige letterkunde 1.     3       E 5  
NED-402 Moderne Nederlandstalige letterkunde 2.     3       W 4 =401
NED-411 Historische letterkunde 1.       3     E 5  
NED-412 Historische letterkunde 2.       3     W 5 =411
Cultuur- en mediawetenschappen
NED-501 Cultuur- en mediawetenschappen 1.     2       W 3 001, 142
NED-502 Cultuur- en mediawetenschappen 2.       2     W 4 501
NED-503 Cultuur- en mediawetenschappen 3         2   W 4 502
NED-504 Cultuur- en mediawetenschappen 4.           2 W 4 503
Keuzevak I. Comparatistiek A.
NED-601 Verschillen tussen het Noord- en Zuid-Nederlands         3   W 5  
NED-602 Vergelijkend land en volk A.         3   W 5  
NED-603 Parallellen tussen de Noord- en Zuid-Nederlandse literaturen           3 W 5  
Keuzevak II. Comparatistiek B.
NED-611 Nederlandse en Hongaarse culturele betrekkingen         3   W 5  
NED-612 Vergelijkend land en volk A.         3   W 5  
NED-613 Parallellen tussen literatuur en kunst in Nederland en Vlaanderen           3 G 5  
Optionele opleidingsfase
Specialisatie: Nederlandse taal- en letterkunde
NED-701 Vertaalcollege         3   W 5  
NED-711 Taalverwerving 1.         3   W 5  
NED-712 Taalverwerving 2.           3 W 5  
NED-721 Zakelijk Nederlands 1.         3   W 5  
NED-722 Zakelijk Nederlands 2.           3 W 5  
NED-731 Vakvertaling           3 W 5  
NED11-741 Geschiedenis van de Nederlandse taal         3   E 5  
NED11-751 Lexicologie, lexicografie           3 W 5  
NED11-761 Tekstanalyse (moderne literatuur)         3   W 5  
NED11-762 Tekstanalyse (oudere literatuur)           3 W 5  
Afsluitingsfase
NED-901 Scriptie             S 4 (∑)
NED-902 Afsluitexamen             AE 0 (901)
  Aantal lesuren en studiepunten zonder specialisatie: 14 14 17 17 8 5   106  
  Aantal lesuren en studiepunten met specialisatie:: 14 14 17 17 23 20   156  
H: hoorcollege+examen; W: werkcollege; E: examen; S: Scriptie; AE: afsluitexamen

 

ELTE Neptun

 

https://neptun.elte.hu/

Zoeken

Facebook