Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

eltecimer1De studie Neerlandistiek aan de Eötvös Universiteit is opgericht in de jaren zestig. Het hoofddoel van de vakgroep is om de Nederlandse taal, literatuur en cultuur te onderwijzen en te onderzoeken. Het gaat om de taal, cultuur en literatuur van twee landen: Nederland en Vlaams België.

De Vakgroep Neerlandistiek (vroeger ook wel Centrum voor Nederlandse Studies genoemd) bestaat sinds 1992 en maakt deel uit van het Instituut voor Germaanse Studies. Terwijl vroeger het accent van de opleiding slechts op de studie van de taal lag, heeft het programma zich tot een volwaardige vijfjarige taal- en cultuurstudie ontwikkeld aan het eind waarvan de studenten een scriptie moeten schrijven en een slotexamen moeten afleggen

Sinds 2006 is het bachelorprogramma ook hier ingevoerd en duurt drie jaar. Nadat de studenten aan het eind van het derde jaar hun scriptie hebben geschreven en het slotexamen hebben afgelegd, verkrijgen ze een Bachelordiploma in de Nederlandse taal- en letterkunde.

Het Masterprogramma is vanaf 2009 ingevoerd en duurt 2 jaar.

Voor degenen die na hun studie graag Nederlandse les willen geven, bestaat sinds 2016 ook de mogelijkheid een lerarendiploma te halen. De lerarenopleiding duurt 6 jaar.

De opleiding Nederlands kan ook in het kader van een tweejarige minorvak worden gevolgd.

 

De studie Neerlandistiek bestaat onder meer uit de volgende onderwerpen:
  • Talaverwerving (spreken, schrijven, corresponderen).
  • Geschiedenis en cultuur van de Lage Landen.
  • Taalkunde (van descriptieve grammatica en taalbeschouwing tot taalgeschiedenis en sociolinguistiek)
  • Literatuur van de Lage Landen (vanaf de middeleeuwen tot nu)
  • Vertalen en tolken (in de masterfase)

STAFF 2018 10 24 (1778 x 1190)

De docenten die werkzaam zijn aan de vakgroep houden zich ook bezig met onderzoek. Dr. Judit Gera doet vergelijkend onderzoek op het gebied van Nederlandse kunst en cultuur. Daarnaast houdt zij zich ook bezig met culturele analyse. Dr. Orsolya Réthelyi heeft haar proefschrift over Maria van Hongarije (1505-1558) en het koninginnenhof geschreven. Tegenwoordig onderzoekt zij de interactie tussen het vorstelijke hof en de stad in de vroegmoderne periode, met aandacht op ceremonieel en literaire productie. Dr. Orsolya Varga  houdt zich bezig met vergelijkende vertaalgeschiedenis. Dr. Roland Nagy heeft zijn proefschrift geschreven over de geschiedenis van de Nederlandse leenfonemen. Nu doet hij vooral onderzoek naar toegepaste fonetiek. Drs. Janina Vesztergom doet onderzoek op het gebied van moderne letterkunde en zij is bezig met een proefschrift over de Engelse schrijver, Julian Barnes.
 
Papers in Dutch studies (Néderlandisztikai Füzetek) is een serie publicaties van de vakgroep Nederlands. Dit is een van de fora waar de leden van de vakgroep hun wetenschappelijke bevindingen op uitbrengen. Vertalingen en andere publicaties zijn zowel al in literaire en culturele tijdschriften als in boekvorm verschenen.

Nederlandse literatuur maakt deel uit van het PhD onderwijs aan de ELTE. De vakgroep Nederlands begeleidt een aantal studenten die hun PhD aan het doen zijn op het gebied van moderne literatuur.

De vakgroep maakt ook gebruik van een elektronische maillijst, die ervoor bedoeld is om het persoonlijke contact te vergemakkelijken, informatie uit te wisselen en te verspreiden voor diegenen, die geïnteresseerd zijn in de studie Nederlands en op de hoogte willen worden gehouden van Vlaamse en Nederlandse culturele activiteiten in Hongarije.

Zoeken

Facebook