Vakgroep Neerlandistiek – Eötvös Loránd Universiteit

Nieuws

Blended learning in het volgende semester

Online onderwijs vraag

In het herfstsemester van het volgende academisch jaar (2020/21) wordt aan de Universiteit ELTE het zgn. blended learning ('gemengd leren') toegepast. In de praktijk betekent dat er afstands- en contactonderwijs met elkaar worden gecombineerd. Cursussen met kleine studentenaantallen, waarbij de 1,5-meter-afstandregel kan worden toegepast worden op de klassieke manier gegeven. Bij cursussen waar dat niet mogelijk is kan men op afstandsonderwijs rekenen.

Het nieuwe reglement roept een aantal vragen op ook i.v.m. met ons rooster. De Vakgroep, samen met het Instituut werkt nu intensief samen aan de oplossingen. We hopen binnekort een definitieve panning voor het volgende semester bekend te kunnen maken.

Met vriendelijke groeten,

het team van de ELTE Vakgroep Neerlandistiek

Lees meer

'Het is een les' by NedeROK - Het liedje ter afsluiting van ongewoon studiejaar

Dit liedje is geïnspireerd door en is een bewerking van de bekende hit Het is een nacht van Guus Meeuwis.

Het liedje werd ter gelegenheid van de afsluiting van het studiejaar 2019/20 gemaakt met heel veel dank aan alle docenten en studenten van de ELTE Vakgroep Neerlandistiek voor hun inzet en energie in tijden van Corona.

Tekst, muziek en zang: NedeROK

Lees meer

Voorleesproject Sándor Petőfi: Daantje Hamster

In het kader van een lockdown voorleesproject wordt het beroemde gedicht 'Arany Lacinak' van Sándor Petőfi (1823-1849) voorgedragen door de studenten en de docenten van de ELTE Vakgroep Neerlandistiek te Boedapest.

Bijzonder dank aan Roos Vlasics dat ze het boek cadeau aan de vakgroep heeft gedaan.

Lees meer

eltecimer1De studie Neerlandistiek aan de Eötvös Universiteit is opgericht in de jaren zestig. Het hoofddoel van de vakgroep is om de Nederlandse taal, literatuur en cultuur te onderwijzen en te onderzoeken. Het gaat om de taal, cultuur en literatuur van twee landen: Nederland en Vlaams België.

De Vakgroep Neerlandistiek (vroeger ook wel Centrum voor Nederlandse Studies genoemd) bestaat sinds 1992 en maakt deel uit van het Instituut voor Germaanse Studies. Terwijl vroeger het accent van de opleiding slechts op de studie van de taal lag, heeft het programma zich tot een volwaardige vijfjarige taal- en cultuurstudie ontwikkeld aan het eind waarvan de studenten een scriptie moeten schrijven en een slotexamen moeten afleggen

Sinds 2006 is het bachelorprogramma ook hier ingevoerd en duurt drie jaar. Nadat de studenten aan het eind van het derde jaar hun scriptie hebben geschreven en het slotexamen hebben afgelegd, verkrijgen ze een Bachelordiploma in de Nederlandse taal- en letterkunde.

Het Masterprogramma is vanaf 2009 ingevoerd en duurt 2 jaar.

Voor degenen die na hun studie graag Nederlandse les willen geven, bestaat sinds 2016 ook de mogelijkheid een lerarendiploma te halen. De lerarenopleiding duurt 6 jaar.

De opleiding Nederlands kan ook in het kader van een tweejarige minorvak worden gevolgd.

 

De studie Neerlandistiek bestaat onder meer uit de volgende onderwerpen:
  • Taalverwerving (spreken, schrijven, corresponderen met speciaal aandacht voor acadamisch taalgebruik)
  • Geschiedenis en cultuur van de Lage Landen
  • Taalkunde (van descriptieve grammatica en taalbeschouwing tot taalgeschiedenis en sociolinguïstiek)
  • Literatuur van de Lage Landen (vanaf de middeleeuwen tot nu)
  • Vertalen en tolken (vooral in de masterfase)

STAFF 2018 10 24 (1778 x 1190)

De docenten die werkzaam zijn aan de vakgroep houden zich ook bezig met onderzoek. Dr. Judit Gera doet vergelijkend onderzoek op het gebied van Nederlandse kunst en cultuur. Daarnaast houdt zij zich ook bezig met culturele analyse. Dr. Orsolya Réthelyi heeft haar proefschrift over Maria van Hongarije (1505-1558) en het koninginnenhof geschreven. Tegenwoordig onderzoekt zij de interactie tussen het vorstelijke hof en de stad in de vroegmoderne periode, met aandacht op ceremonieel en literaire productie. Dr. Orsolya Varga  houdt zich bezig met vergelijkende vertaalgeschiedenis. Dr. Roland Nagy heeft zijn proefschrift geschreven over de geschiedenis van de Nederlandse leenfonemen. Nu doet hij vooral onderzoek naar toegepaste fonetiek. Drs. Janina Vesztergom doet onderzoek op het gebied van moderne letterkunde en zij is bezig met een proefschrift over de Engelse schrijver, Julian Barnes.
 
Cahiers van Neerlandistiek (Papers in Dutch Studies; Néderlandisztikai Füzetek) is een serie publicaties van de vakgroep Nederlands. Dit is een van de fora waar de leden van de vakgroep hun wetenschappelijke bevindingen op uitbrengen. Vertalingen en andere publicaties zijn zowel al in literaire en culturele tijdschriften als in boekvorm verschenen.

Nederlandse literatuur maakt deel uit van het PhD onderwijs aan de ELTE. De vakgroep Nederlands begeleidt een aantal studenten die hun PhD aan het doen zijn op het gebied van moderne literatuur.

Zoeken

Facebook

 

Oktatók / Medewerkers

Hester Brugman

Hester Brugman

Gyakornok és diákasszisztens / Stagiair en studentassistent / Teaching- and student assisant
Gera Judit

Gera Judit

Professzor / Professor / Professor
Martine Bijvoet

Martine Bijvoet

Nyelvtanár / Taaldocent / Language Teacher
Rethelyi Orsolya

Rethelyi Orsolya

Tanszékvezető, habilitált docens / Vakgroepshoofd, universitair hoofddocent / Head of Department, Associate Professor
Nagy Roland

Nagy Roland

Adjunktus / Universitair docent / Assistant Professor
Simonfi Eszter

Simonfi Eszter

Tanársegéd / Universitair docent / Assistant lecturer
Gracza Krisztina

Gracza Krisztina

Tudományos munkatárs / Wetenschappelijke medewerker / Assistant research fellow
Varga Orsolya

Varga Orsolya

Adjunktus / Universitair docent / Assistant Professor
Vesztergom Janina

Vesztergom Janina

Tanársegéd / Universitair docent / Assistant Lecturer