ELTE Néderlandisztika Tanszék

A szóbeli felvételi időpontja a 2018-2019-es tavaszi félévben:

2019. június 18., 10:00, 112-es terem

(pótnap: 2019. június 19., 10:00, 112-es terem)

 

Az Ma szóbeli felvételi vizsga célja

A felvételi vizsga célja, hogy a biztottság meggyőződjön róla, hogy a hallgató képes a koncentrált, intenzív ismeretszerzésre, az ismeretek önálló és kritikus feldolgozására és azok strukturált bemutatására.

 

Az Ma szóbeli felvételi vizsga követelményei

Az Ma szóbeli felvételi vizsga két részből áll

 1. A felvételiző röviden bemutatja motivációit, terveit a holland meseterképzéssel kapcsolatban.

 2. A végzettségétől függően a következők szerint készül:
 • Amennyiben Néderlandisztika Ba diplomával rendelkezik, az alábbi két lehetőség közül választ egyet:
  1. vagy prezentáció segítségével bemutatja Ba záródolgozatát, és felkészül a dolgozat tágabb témaköréből
  2. vagy a minoros végzettségű felvételizővel megegyező módon készül (ld. alább).
 • Amennyiban Néderlandisztika minor végzettséggel rendelkezik tetszés szerint kidolgoz a nyelv-, irodalom- vagy kultúratudomány területéről egy tágabb témát, pl. saját szakdolgozatának tágabb területét. A tágabb témát a hallgatónak önállóan, strukturáltan be kell mutatnia a bizottságnak holland nyelven, a vizsgabizottság a témán belül pedig szabadon kérdezi hallgatót.
  A cél, hogy a hallgató bemutassa, képes a mesterképzéshez szükséges koncentrált, intenzív ismeretszerzésre és az így szerzett ismeretek strukturált bemutatására.
Példa 1.
 • Egy néderlandisztiak főszakos hallgató, aki az Elckerlijc című középkori moralitásból írta szakdolgozatát, jelentkezik a mesterképzésre.
  1. Először elbeszélget a bizottsággal a motivációiról és terveiről, korábbi tanulmányairól.
  2. Ezután VAGY bemutatja az alapszakos szakdolgozatát egy vetített prezentációval ÉS elbeszélget annak tágabb témaköréről VAGY a szakdolgozat bemutása nélkül csupán egy szabadon választott tágabb témakört mutat be alaposan (pl. a szakdolgozata témakörét, a korai holland drámairodalmat).
Példa 2.
 • Egy néderlandisztika minoros hallgató jelentkezik a mesterképzésre.
  1. Először elbeszélget a bizottsággal a motivációiról és terveiről, korábbi tanulmányairól.
  2.Ezután egy szabadon választott tágabb témakört mutat be alaposan a bizottság számára (pl. modern holland költészt vagy a holland nyelv fonológiai szabályai).

További példákhoz a tágabb témákra ld. a Ba záróvizsgatételeket.

MA szóbeli felvételi vizsga követelményei:

Facebook