Department of Dutch Studies - Eötvös Loránd University

News

Announcement

Közlemény – Announcement – Verklaring

Az ELTE BTK Néderlandisztika Tanszék testületileg csatlakozik a figyelemfelhívó szolidaritási és információs sztrájknaphoz, amit az ELTE Társadalomtudományi Karának (TáTK) oktatói és hallgatói hirdettek meg „a felsőoktatás autonómiáját és az akadémiai tanszabadságot érintő sorozatos beavatkozások, gazdasági átalakítások, valamint a társadalmi nemek tanulmánya mesterszak beszüntetése ellen”. A mai napon minden órán megkülönbözetett figyelmet fogunk fordítani az felsőoktatás autonómiájára, a társadalmi nemek helyzetére és a kritikus gondolkodás fontosságára. Ezzel is kívánjuk kifejezni az ELTE Társadalomtudományi Karán működő, akkreditált „Társadalmi nemek tanulmánya” mesterszak melletti szolidaritásunkat.

De Vakgroep Nederlands aan de ELTE BTK neemt unaniem deel aan de bewustmakende solidariteits- en informatie protestdag aangekondigd door de Faculteit Sociale Wetenschappen van de ELTE tegen de “reeks interventies en economische alteraties met betrekking tot de autonomie van hoger onderwijs en academische vrijheid, en het verbod op de MA Genderstudies”. Deze dag zullen we buitengewone aandacht schenken aan de onderwerpen van de autonomie van het hoger onderwijs, genderaspecten van ons vakgebied en het belang van kritisch denken. Hiermee willen we onze solidariteit tonen met de volledig geaccrediteerde MA-opleiding genderstudies aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de ELTE.

The Department of Dutch Studies of the ELTE BTK unanimously joins the awareness-raising solidarity and information protest announced by the Social Sciences Faculty of the ELTE against the “series of interventions regarding the autonomy of higher education and academic freedom, economic alterations, and the banning of the MA Gender Studies”. This day we will show exceptional attention to the subjects of the autonomy of the higher education, gender aspects of our field and the importance of critical thinking. With this we wish to show our solidarity with the the fully accredited MA degree program in Gender Studies at the Faculty of Social Studies of the ELTE.

ELTE BTK Néderlandisztika Tanszék
Vakgroep Nederlands aan de ELTE BTK
Department of Dutch Studies of the ELTE BTK

Read more

Please enter the email address for your account. A verification code will be sent to you. Once you have received the verification code, you will be able to choose a new password for your account.

Facebook

 

Oktatók / Medewerkers

Rethelyi Orsolya

Rethelyi Orsolya

Tanszékvezető, habilitált docens / Vakgroepshoofd, universitair hoofddocent / Head of Department, Associate Professor
Theresia Feldmann

Theresia Feldmann

Tudományos munkatárs és gyakornok / Wetenschappelijke medewerker en stagiaire / Assistant research fellow and teaching assistant
Gera Judit

Gera Judit

Professzor / Professor / Professor
Gracza Krisztina

Gracza Krisztina

Tudományos munkatárs / Wetenschappelijke medewerker / Assistant research fellow
Martine Bijvoet

Martine Bijvoet

Nyelvtanár / Taaldocent / Language Teacher
Nagy Roland

Nagy Roland

Adjunktus / Universitair docent / Assistant Professor
Varga Orsolya

Varga Orsolya

Adjunktus / Universitair docent / Assistant Professor
Vesztergom Janina

Vesztergom Janina

Nyelvtanár / Taaldocent / Language Teacher
Jenneke Wisselink

Jenneke Wisselink

Gyakornok / Stagiair / Teaching assistant
Jelle Zoon

Jelle Zoon

Anyanyelvi lektor / Lector / Lector